Referat fra Bestyrelses møder

Møde Herborg Videbæk jagtforening d. 27.11.2023 i Egehytten.

Deltagere, Preben, Jens, Carsten, Mikkel og Peter.

1. Godkendte sidste møde.

2. Fibo jagt solgt og der blev afholdte sidste jagt d. 26.11.2023 (1 sneppe skudt
og 1 Ræv)

3. Preben tager en snak med Thue omkring at få lavet Ducktubes.
Der arrangeres en arbejdsdag som meldes ud til foreningens medlemmer.

4. Billede af Mikkel taget til brug på foreningssiden.

5. 13. november 2023 kom der svar fra Nævnenes Hus, afgørelsen vil muligvis
komme efter behandling af sagen i udgangen af januar 2025 på grund
Naturfredning foreningens klage.

6. Riffelbanens fremtid er derfor uændret på grund af punkt. 5.

7. Tage Nielsen som ejer Sædding riffelbanen besøges af Preben med
rundstykker og giver et gavekort til ABC på 1000,00.

8. Jens Bukbjerg ville have et sæt gældende regler lavet så alle ved hvordan
vores fælles klubhus skal køre ved alle udvalgenes aktivitet.

9. Bue udvalget har afholdt træning i Videbæk halen hver torsdag frem 30
november med julefrokost afslutning. Det går godt med bue udvalget og det
værdsættes.

10. Indkøb af container til brug for afsætning af materialer fra diverse udvalg?

11. Riffelbanen i Sædding skal tjekkes for Politi godkendelses inden udløbsdato?

12. SMS-telefon system afmeldt ved Thue. Afventer mulige erstatning ved Dj’s

jægerweb.dk. Bliver nok færdig til januar 2024. Indtil da nøjes vi med
udsending af e-mail via Dennis. (Vores egen hjemmeside)
13. 140 medlemmer i Herborg – Videbæk jagtforening.

14. Fælles møde imellem alle 3 jagtforeninger samt hus udvalget sendes ud med
dagsorden. (Møde d. 11. januar 2024 KL. 19.00) Der indkøbes mad, vand og øl
til mødet.

15. Borisstævne; Hans Jørgen Dahl har meldt tilbage med underskrevet kontrakt.
Jens laver planen til Kombiskydningen 2024. Jens efterspørg flere frivillige til
opsætning/nedtagning af banerne. (Stævnet d. 26/27april 2024.)

16. Jægerrådets årsmøde i Højmark d. 23. januar kl. 19.00 hvor der anbefales at
alle medlemmer er velkommen.

17. Økonomi 89.300.- på kontoen.

18. Jens planlægger afholdes af kurser i Egehytten. Er der nogen der har noget så
er de velkommen med idéer.

19. Mødet afsluttes kl. 21.07

Møde agenda og referat Videbæk Egnens Jagt

Egehytten, tirsdag 9.1.23

Karl Otto Bøgh Kristensen er død.

1. Bårebuket til 700 kr. sendes fra foreningen. Preben & Bo Nielsen deltager.

2. Riffelbane – Møde med Biolog Klaus Kristensen sammen med DJ, s Morten Thim. Tors.D.15/12 Preben argumenterede for at der i RKSK er 32 foreninger og 2976 medlemmer af DJ og at banen vil være den mest centrale bane i RKSK, det er endnu ikke lykkes at få oplyst hvor mange jagttegn indehavere der er i kommunen og hvor mange der årligt bliver udstedt i RKSK. Udfordringer med dispensation for paragraf 3 jordstykkerne er fortsat en udfordring dog uden løsningsforslag fra de ansvarlige.

3. Fibo jagt afholdes lørdag den 21/1-23 Kl. 9.30 – med efterfølgende varm mad i Egehytten for tilmeldte – invitation udsendes på SMS

4. Printer – Hvis ikke der kan genereres nok overskud ved madlavningen til at
det kan dække printerblæk så skal printeren hjemtages.

5. Råge regulering køre videre med Bjørn, Ingo og Morten Andersen, Kontakt på ansvarlige meldes ud på hjemmesiden og Web.

6. Eventuelt.

Jens Bukbjærg.

Peter er begyndt på 3 modul Riffel instruktør – foreningen betaler 50% af kurset.

P.O. Forespørger kommunen om Riffel indskydnings datoer er lørdag den 29. april og lørdag 13. maj.

Mødet slut Kl. 9,30

Referat bestyrelsesmøde d. 9. August 2023.

Deltagere: Preben, Carsten, Jens, Mikkel og Peter. Fraværende Lars.

1. Generalforsamlinger:

Nr. Virum – Troldhede d. 7/9-23 kl. 19.00 Herborg-Videbæk d. 13/9 -23 kl. 19.30 Vorgod – Fjelstervang d. 19/9-23 kl. 19.30
Preben undskyldte for manglende møder, men havde udsendte mail angående Sædding skydebane som der har været ret meget arbejde ved. Vedrørende Mail fra (Lone Meyer) er ikke interessant.

2. Sædding skydebane afventer behandling af klagen fra Danmarks Naturfredningsforening, som så er gået i klagenævnet, og det kan trække i langdrag (1 til 2 år) Har også haft møde med Tage Holm Nielsen i Skjern et par gange. Han har ikke E Boks, og på grund af sygdom har han ikke gjort indsigelse på paragraf 3. som var til sendt ham. Som sagt er banen ikke interessant for Våben som størstedelen af Jæger bruger i dag, og det har vi talt om.

3. Mangler afregning fra riffeludvalget til Peters 3 kursuser? Preben mente at det kunne vi betale nu når vi har betalt ellers må vi tage en snak med NR. Vium-Troldhede. Da Peter er valgt af dem.

4. Preben spurgte om en pokal eller lignende til Bue udvalget blev godkendt. Jens havde en blok eller noget pokalen kunne monteres på. Preben sørger for pokaler hjemtagning. Krage og Flugtskydnings pokaler.

5. Carsten sørger for at spørge om nuværende revisor er til genvalg, og får regnskabet revideret. Mikkel sørger for at tage tilbud 30 stk. smurte franskbrød med ost + 30 stk. smurte franskbrød med rullepølse i Brugsen til brug ved generalforsamlingen Herborg-Videbæk d. 13/9-23.

6. Jens har skabt en god forretning til foreningen ved at afholde kursus for Dansk Jægerforbund.

7. Preben har modtaget forslag fra Thue Kirkegaard angående hvornår vi skal mødes Kl. 19,00 hvor vi altid haft det Kl. 19,30. Generalforsamling der var delte mening om det. Preben undersøger status vedr. Fibo jagten. Jens og Peter havde det hele på plads til vores Hjortebane skydning fredag den 25. august. Flugtskydnings pokalskydning på Sandbæk banen torsdag aften den 24. august fra Kl. 18. til 19. 30. Riffel udvalget havde haft møde dagen før, og ville ger have lidt mere tid til dem selv med skydningen, og det kan også lade sig gøre hvis vi sende til Pernille.

8. Jens og Preben er indkaldt til Generalforsamling i Skjern i Borrisstævne udvalget vi undersøger betaling fra Borrisstævnet. Ny strategi udregner Jens til næste års Borris stævne.

9. Muligheder for eventuel klubaften for jagttegnsaspiranter eller liggende der bør tages nogle flere tiltag til flere aktiviteter i de tre foreninger.

10. Preben indkalder til stormøde mellem de tre jagtforeninger til torsdag aften den 11/1-2024.

11. Under eventuelt blev der snakket om vi kunne find en eller to til hunde udvalget.

12. Mødet slut Kl. 21.30. Referent Peter Schubert.

Møde agenda og referat
Videbæk Egnens Jagt
Egehytten, tirsdag 9.1.23
Karl Otto Bøgh Kristensen er død.
1. Bårebuket til 700 kr. sendes fra foreningen. Preben & Bo Nielsen deltager.
2. Riffelbane – Møde med Biolog Klaus Kristensen sammen med DJ, s Morten Thim. Tors.D.15/12 Preben argumenterede for at der i RKSK er 32 foreninger og 2976 medlemmer af DJ og at banen vil være den mest centrale bane i RKSK, det er endnu ikke lykkes at få oplyst hvor mange jagttegn indehavere der er i kommunen og hvor mange der årligt bliver udstedt i RKSK. Udfordringer med dispensation for paragraf 3 jordstykkerne er fortsat en udfordring dog uden løsningsforslag fra de ansvarlige.
3. Fibo jagt afholdes lørdag den 21/1-23 Kl. 9.30 – med efterfølgende varm mad i Egehytten for tilmeldte – invitation udsendes på SMS
4. Printer – Hvis ikke der kan genereres nok overskud ved madlavningen til at
det kan dække printerblæk så skal printeren hjemtages.
5. Råge regulering køre videre med Bjørn, Ingo og Morten Andersen, Kontakt på ansvarlige meldes ud på hjemmesiden og Web.
6. Eventuelt.
Jens Bukbjærg.
Peter er begyndt på 3 modul Riffel instruktør – foreningen betaler 50% af kurset.
P.O. Forespørger kommunen om Riffel indskydnings datoer er lørdag den 29. april og lørdag 13. maj.
Mødet slut Kl. 9,30

Bestyrelsens møde Herborg/Videbæk Jagtforening Møde i Egehytten torsdag den 11/11-2021.

1: Velkommen.

Hans/Carsten/Jens/Preben var mødt. Uden afbud fra Lars.

De nye kort vi skulle have til vores vildtkamera, fungerer ikke, så Preben har købt ny kort fra Green tel. Om
de nye kommer til at køre, ved vi ikke. Vi har 3 kamera (1. Stk. dur ikke) og vi har 2 nye sim kort a’ 500 kr/år

Egehytten har 25. års jubilæum i 2022, så lørdag d. 4. juni er fore slået.

Borris stævne 13 & 14 maj. Der er mødepligt. Vores materiel kan vi køre ned til Kurt Madsens værksted.

Ekstra valgmøder i Tim Hallen Kl. 19.00 til Kl. 21.00 Den 15. november, om hvem vi skal vælge Lars Christian
Rejkjær og Lars Jensen. Vi er velkomne til at deltage.

Årsmøde i Højmark d. 26. januar 2022, hvor vi blandt andet skal have valgt ny formand, vi kan stille op med
et medlem fra hver Jagtforening til jægerrådet. På mødet kan alle deltage og have stemmeret.

Jagt horn, vi har ingen der viser interesse, der er en koordinator der gerne.

Første jagt i Fibo gav en fasankok, og omkring Bøgh, så havde hans (drenge) været på besøg hos Bøgh han
er kommet på plejehjem i Århus de havde købt alt hans jagtudstyr. Våben, skab osv. Han mente selv han
havde det godt, men hans syn er ikke god.

Nordea fonden, mon ikke vi skal søge på udstyr til en buebane. Det forlyder at Videbæk skytte forening
også gerne vil lave en buebane. Der skal søges senest 26. november

2: Referater

Vi skal have mere styr på og få sendt ud til tiden. Vi mangler stadig fra general forsamlingen.

3: Interessen for foreningens fremtid

Hvis alle ikke deltager mere, så vil Preben ikke deltage i andet end den nye skydebane. Vi må lige komme
mere ind i kampen. Hvis vi ikke kan finde opbakning til jagten i Fibo, så må vi jo aflyse det.

4: Kreds 2, udfordringe

Det er jo en del op af bakke. Der er alt for meget ballade intern i kredsen, alt for meget snak om de sk…
krondyr

5: Vores holdning til nyvalg

Vi skriver ikke til referat hvem vi vil stemme på.

6: Kreds møde d. 29/11-2021 i Pleksus Hallen Idom.

7: Opstillet til Kreds 2, Lars Christian Rejkjær og Lars Jensen

8: Fibo jagt 20/11, 18/12 og 22/1 alle Kl. 9.30

d. 20/11, hvis den bliver til noget, er det helt sikker uden forplejning.

d. 18/12 Jens, Carsten og Hans kommer. Hvis forplejning kommer det senere.

d. 22/1 er for alle med gyldigt jagttegn, vi afslutter i Egehytten, gerne med stegt flæsk

9: Økonomi

Carsten fremlæger. Der mangler 25,- kr. for den kok vi skød i Fibo. Ellers er der ikke de store udgifter,
udover general forsamlingen (godt 1000,- kr.). Der er helt styr på det.

10: Eventuelt

Der har været et møde med landboforeningen i Ringkøbing, omkring at få sået fodermarker rundt i kredsen
fauna/vildt striber. De arbejder på og få de lokale landmænd til at købe nogle striber. De frø vi skal bruge
får vi sponseret, så det kommer til at koste 1200,- kr. for 800 meter. Mon ikke vi skal have sået i Fibo
skoven??

Slut Kl. 9.30.

Den 1. september. Kl. 19.00

Alle mødt.

Godkendelse fra sidste møde.
Der var ikke meget på dagsorden, men
Jens Bukbjerg havde noget fra hans leder
uddannelse i DJ. Fodermarken i Fibo Skoven.
Kaj Knudsen og undertegnende skulle stå for
det. Ellers ikke det store, så referartet er som den er.
Mødet sluttet Kl. 20.00.

Videbæk den 25. febuar 2021

Dagsorden.
Bestyrelsesmøde. Onsdag den 3. marts 2021. KI.19.00 i Egehytten.

1. Godkendelse af sidste møde.

2. Orientering fra Formanden.

3. Drøftelse hvor mange der skal med i en arbejdsgrubbe (Riffel Banen.)

4. Hvordan vi tage hånd om de to andre jagtforeninger.

5. Borris stævne? Materiel skal renoveres.

6. Jægerrådes Årsmøde i Højmark. Onsdag den 26. maj.2021.

7. Kredsmøde tirsdag den 29. juni.2021. (Tag medlems No. med til brug for dem der vil med.)

8. Vores jagtforening har 90-Års jubilæer de 21. marts. ???

9. Stilling tagen til vores revisor Karsten Jensen. Har udmeldt sig af vores forening.

10. Eventuelt

 

1: godkendt

2: 139 medlemmer. Jens Bukbjerg meldt til leder kursus Etablering af Riffel bane, der er Preben er kommet langt, vi skal nu have fat i Vorgod /Fjelstevang og Nr. Vium/Troldene og få dem med. Hvis de andre siger nej, så tager vi den selv. Vi skal have nedsat en arbejdsgruppe, og Preben tager fat i dem snarest muligt. Hvordan makeringen skal laves er stadig uvist. Vi kan søge lidt penge hos Danmarks jægerforbund.

3: forslag herfra er der skal være 2 mand fra hver forening. Det er oplagt at Riffel udvalget tager en del af driften. Bla. med indskydning.

4: de får deadline d.15/3 til at tilkendegive de vil med.

5: d.1/5 er der stævne, og vi skal opsætte dagen før. Kurt Madsen (vestjysk rengøring ) har tilbudt at vi kan bruge hans værksted til renovering af matriel. Vi tror ikke stævnet bliver til noget.

6: bare til orenteri g

7: hvis vi vil med, skal Preben have medlems nummer, hvis det ellers bliver til noget.

8: vi har ikke muligheden for at gøre noget pt. Vi kan holde et skævt jubilæum senere.

9: ikke relevant, han er stadig medlem.

10: økonomi, der er ikke noget at berette omkring. Alle regninger er delt ligeligt mellem de forskellige foreninger. Der er 68500,- på kontoen. Sandbæk havde måde i weekenden, så de åbner d. 6/3 med corona regler. De har også oprettet en Facebook side, hvor de kan have forskellige tilmelding gratis. De prøvekøre deres nye maskine til at opsamle haglskader. Der bliver lavet en film til facebook. Maskinen skal sende udlejes til andre foreninger, men kun med Niels som fører. Lars forslå vi har et extra lag til vores navn, så det i fremtiden kan søge andre midler. I Istedet for jagt, kunne det være noget natur/fritid. General forsamling forslag er onsdag d. 8. september kl. 1730. På valg er Preben og Jens

Bestyrelsesmøde i Egehytten den 04-11-2020.

Alle var til stede til mødet

Pt1. Referat godkendt

Pt2. Preben spørger ind til hvad vi giver i gebyr, ca. 300,-/år. Vi skal sikkert til at holde øje, da gebyr stiger i andre foreninger

Pt3. Det sidste bud vi har fra lodsejer, er at vi kan købe banen for 300.000, -, Preben vil forhandle videre. Banen skal også købes med forbehold på at vi kan få lavet en godkendt bane. Preben har talt med en ekspert om en godkendelse. Der skal 6 baner til hvis banen skulle godkendes til riffel prøver. Planerne er at efterligne banen i Ansager, med de høje volde og skyde skiver der ikke er i en grav. Det kommer senere hvordan vi ønsker at sætte banen op. Vi tænker også der skal laves et skur til at holde skiverne tørre, i den tid hvor banen ikke bliver brugt. Ligeledes vil vi gerne lave et klubhus. Lars har en lydsvag generator vi kan sætte op. Lars og Preben har øje på nogle forskellige fonde og puljer vi evt. kan søge nogle penge fra

Pt4. Med de nye Corona regler, er det ikke nemt at afholde vores jagter. Vi prøver d. 14/11-2020 med at deltagerne skal tilmelde sig til Preben og Hans. Det bliver ikke tilladt at tage gæster med, og hvis der er mindre end 10 jæger og 5 hunde bliver jagten aflyst. Jagten bliver taget i en stor såt, og efter jagten er der ingen mad eller drikkevarer.

Pt5. Preben har fået nye billeder af os til hjemmesiden.

Pt6. Råge reguleringen er sat godt i gang, og kører sin egen gang.

Pt7. Mødet slut Kl. 21,30

Referat d. 18/2-2020 Dagsorden.

Punkt 1.
Godkendt, fremad vil vi gerne have referat inden 14 dage.

Punkt 2.
Bank beholdning 69841,87 og en kasse 4066,50, så det ser fornuftig ud. Der er kommet lidt penge tilbage, fordi vi havde
betalt for meget hos DLG hvor vi har en konto.
Nr. Vium mangler at betale for hjemmesiden, de føler de mangler indflydelse.
Mangler lidt fra de 2 andre foreninger fra Krage foredraget, på Ca.  2000,00
Mangler bilag fra Cooper 5/11-19 på 247,00

Punkt 3.
Idum kreds møde 15. marts Preben, Karsten, Kaj deltager.

Punkt 4.
Preben synes Jan B Rasmussen gør det godt, så han får vores stemmer.
Norbert Ravnsbæk bliver, men nej tak, vi stemmer på Lars Rejkjær.

Punkt 5.
Jagt leje Sandbæk, godt formøde i Sandbæk, ikke meget snak fra Spjald.
Riffel bane i Sandbæk bliver sikkert ikke til noget i denne omgang.
Den nye tanke, bliver et samarbejde med flugtskydning, hvor så man kunne bruge det samme klubhus. pt. lader vi sagen
ligge lidt, til bedre tider.
Jagt leje uændret.

Punkt 6.
SMS mobil vis. Morten Hindbær 22918288, beskeden skal være som flg.
Herborg/Videbæk jagtforening, efterfulgt af beskeden.
Brug den kun til fælles beskeder.

Punkt 7.
Oprydning på Sandbæk banen, der kom Ca.  40 mand og hjalp, og dagen gik rigtig godt. Der skal arbejdes videre på en
fremtidig løsning for at holde det ved lige.

Punkt 8.
Borris stævne. I år kan Hans ikke deltage hverken fredag eller lørdag.
Preben kommer ikke fredag.
Resten kommer (indtil videre)
Karsten prøver at skaffe en trailer, til matrikel.
Mon ikke familien Birkmose kommer og deltager.
Samme koncept som sidste år, med lerduer på alle 3 baner.
Meget mere reklame omkring stævnet. Facebook er nok den bedste og billigste reklame vi kan få Vicki Birkmose et
offentligt opslag.
Jens prøver at finde en Cargo trailer, som "kontor"
Indkøb til dagene: øl og sodavand, rundstykker inkl. div. og en lille skarp (Preben)
Udstyr skal kigges efter, silhuetter skal males, plader skal skiftes evt. (Klir)
Dato for gennemgang, d. 1. april kl. 18:30 hos Jens Ole Hindbo.
Preben kontakter Ivan, Vicki, Klir og Jens Ole vedr. overstående også omkring indkøb.
Husk værktøj gerne el.

Punkt 9.
Bue bane, 3D baner, måske i samarbejde med bueskytter i Videbæk. Janus vil gerne tage over, og få projektet
gennemført. Klaus Knudsen vil gerne hjælpe til, kan vi så finde en fra Vorgod/Fjelstevang også, Preben kontakter deres
formand om han ved hvem der evt.  kunne tænke sig at hjælpe.

Punkt 10.
Klubaften, Preben tager kontakt med de øvrige medlemmer om nogle arrangementer.
Hygiejnekursus kunne være et tilbud.
Bøsse mager, kan komme og fortælle lidt om vedligeholdelse af våben.
Andre foredrag, fældefangst, småvildt jagt, jagt på vand

Punkt 11.
Råge regulering er indtil videre ingen succes. Til maj, tager vi en ny omgang på råge unger.
Preben og Kaj tager til Århus og besøger Bøgh, måske i april til hans fødselsdag.
Preben arbejder på nyt logo, med en ræv, rigtig fin.

Møde i Egehytten mandag den 19. August.
Alle mødt.

Dagsorden til den 19. august Kl. 19,30. i Egehytten.

1.Godkendelse fra sidste møde: Godkendt af bestyrelsen.

2.Evaluering fra vores møde i Egehytten den 12. august: Forslag om at købe en mobil tlf. | fællesskab med de tre andre foreninger. Til
udsendelse af beskeder om aktiviteter, da der sommetider er svigt via af udsendelse med computer. Der var enighed, at det var en god ide.
Den rullende forside er god nok, på nær ”fælles”, som ryger ud.

3.Arbejdes dag i Fibo? Der skal en traktor fælg på bålpladsen i tipien, så røgen bedre kan komme ud. Preben spørger Bøgh om vi må bruge hans
hytte, i nødstilfælde. Jens Ole vil blive spurgt om han vil levere maden til jagterne.

4.Kommende generalforsamling. Bo Nilsen bliver spurgt om han vil være dirigent. Økonomien i kassen 2,472,00 kr. 65976,10 kr. i banken i alt
68,448,10 Kr. Janus har lavet papirerne på privatlivs politikken. Preben har fået Dennis til at sætte det ind på vores del.

5.Hvem bliver & går?

6. Preben modtager genvalg. Janus modtager genvalg. Michael modtager ikke genvalg. Carsten
Høyer Thomsen modtager valg til bestyrelsen.

7.Håber alle bliver på deres poster, og alle vil deltage aktiv i arbejdet. De der er på valg, bliver kontaktet, om de vil modtage valg.

8. Har vi nogle forslag til generalforsamlingen? 100m skydebane ved Egehytten. Ca. 100.000kr, plus en masse frivillig arbejdskraft. 3.D Bue bane
iskoven ved Egehytten. Der er ikke indhentet priser endnu.

9.Kaj har nogle ønske om at tage en til to unge med til vores møder. Det må han meget gerne.

10. Kragepokal. (Hentes ved Willy Pedersen)

11. Flugtskydnings pokaler.

12. Eventuelt.

13. Indkøb af vin gave til udvalgsmedlemmer.

14. Bustur til Borris lørdag 28. september Kl.18.

15. Der bliver sendt bud til N/V-T & V/F- Jagt.

16. Foredrag med Bjarne Frost køre på skinner der kommer daglig tilmeldinger så det tegne i godt.

Der indkaldes til møde hos Kaj Knudsen mandag den 24/06-2019. Kl. 19,00

Dagsorden/Referat.

 1. Godkendelse fra møde den 29. april. Godkendt
 2. Fra Bjarne Frost Næstved torsdag den 19. september Kl. 19,00. Preben spørger om vi kan leje Westergårds hotel. Der bliver undersøgt om vi kan finde en annonce sponsor. Michael spørger Videbæk blik. Arrangementet skal være gratis for alle der er medlem af Danmarks jægerforbund. Dog kommer der et gebyr, hvis man vil have kaffe efterfølgende.
 3. Open By Night i Videbæk. den 4. juni. Der var for få folk til at hjælpe, ved Open by Night. Det var godt besøgt, og der var en positiv stemning. Smagsprøverne var en stor succes. Stor tak til Slagter Sørensen. Der blev ved open by Night erhvervet 2 nye medlemmer.
 4. Evaluering af Borris stævnet. Borris stævnet var et godt arrangement. God stemning, rimeligt godt besøgt. Men vi kan stadig godt klare flere skytter. Vi er blevet bedt om at håndtere vores affald på en anden måde. Der skal laves nye skiver til næste år.
 5. Forslag fra Hans. Belønning til Slagter Sørensen. Slagter Sørensen får 2 flasker doktor Nielsen, som tak for hjælpen, med alle smagsprøverne.
 6. Der bliver der er arbejdet videre med, en løsning.
 7. Økonomi. Ved Janus. Kopi af saldoliste. Privat-livspolitik? Der bliver afventet svar fra Janus.
 8. Jagter Fibo. S. 27. Okt. S. 24. Nov. L. 21. Dec. S. 19. Jan. Alle dage Kl. 9.30. Ved fabrikken.
 9. Ang. Hundeprøve udgifter har Thue ringet om deling af udgifter/indtægter.

Jeg har sagt god for det. (Preben.)

 

9.A Der skal aftales et møde og dato, med de 3 jagtforeninger. Om fastlægges af alle datoer fra nu og       fremadrettet, angående jagter-riffelskydning-hundetræning -trofæaften og madlavning plus       Arrangementer.

 1. Der er ikke tilfredshed med banen i Kibæk til riffel indskydning. Der bliver foreslået at vi tager indskydningen, på Sædding banen.
 2. Arbejdsdag aflyst! Ny dato tages op.
 3. Kredsmøde, samme sted i Idom til næste år. 15/3 2020.

 

13. Eventuelt. Bueskydning. Forslag om 3D bane i skoven, ved Egehytten. Forslag om underjordisk skydebane, til riffel, ved Egehytten.

Dagsorden den 29. april hos Kaj Knudsen. Kl. 19,00.

Siden sidst, godkendelse fra sidste møde. Godkendt af bestyrelsen.

1. Borris stævne den 17/18. maj. Ivan Birkmose er inviteret til mødet.
Der er blevet bestemt at vi skal prøve, at have en lerduemaskine på
løbebanen, for at øge sværdheds graden. Maskiner bliver lejet, og
maskinerne er fyldt op. Der bliver lånt en kasse lerduer af sandbæk
banen. Mødetid den 17/5 2019. kl.7.30. Trailer skal læsses aftenen
før den 16/5 kl.16.30. Mødetid lørdag den 18/5, kl.8.00. Kaj laver nye
skiver til løbebanen. Preben skaffer nye skiver af ræv, samt runde
markerings mærker. Preben står for forplejning. Arrangementet
bliver annonceret på Facebook. Foreningen stiller med 10 mand.
Arrangementet forventes at slutte mellem kl.15 og 16.

2. Åben By Nigth i Videbæk den 4. juni. Preben henter udstillings
traileren. Traileren koster 500kr i leje. Der skal findes ting til at ligge
i sansekasserne. Preben spørger ved din tøjmand, og ved advokaten,
om vi kan låne lokaler til vores laser kino. Bo kommer med plader og
div, til opsætning. Hans undersøger om det er muligt at få lov til at
grille noget vildt kød, til smags prøver.

3. Økonomi ved Janus. Uændret.

4. Privatlivspolitik. Janus kigger på sagen.

5. Noget fra udvalget, hund og flugtskydning. Hunde træning kører som
det skal. Flugtskydning kører også fint. Vi havde en uheldig situation
med nogle folk der pludselig gik på banen, mens vi skød. Det skal vi
have styr på.

6. Arbejdsdag i Fibo. Onsdag den 19/6. Kl.18.30. Der er blevet indkøbt
frø til såning af fodermarker. Bøghs hus skal males.

7. Opfordring til at ansøge om tilladelse til at få lov at regulere råger i
Videbæk. Preben undersøger sagen.

8. Eventuelt. Torsdag den 19/9 2019. kl.19.00 Kursus i Krage jagt. Med
Bjarne Frost fra Næstved. Tilmelding bliver nødvendig.

9. Der kan kun være Ca. 50 deltager i Egehytten.

Bestyrelses møde torsdag den 7. februar 2019 hos Kaj Knudsen Kl. 19,00

Dagsorden:

1. Siden sidst, godkendelse af sidste møde. Mødet blev godkendt. Janus, Kaj,
Preben og Michael er mødt. Hans er sygemeldt. Suppleant Carsten Høyer
Thomsen var mødt.
2. Regnskab v. Janus. Den 07/02-2019 Bankbeholdning Kr. 71,739,21 er tilfreds
stillet efter at vi har indvisteret i fælder og vildtkamera 2. Stk. af hver. Carsten
og Preben har været til Mårhunde møde i Højmark. Kommunen har bevilget
tilskud til Mårhunde bekæmpelse.
3. Kaj har tilbudt, at ligge hus til, ved møderne. Mod betaling. Det blev godkendt.
4. Kamera og fælder som er købt, Vil kunne lånes af vores medlemmer hvis de
opserveres Mårhunde. Carsten laver jern til modificering fælderne. Kamera og
fælder udlånes i Ca. 3 måneder af gangen. De er i øjeblikket ude.
5. Jægerrådsmøde og Kredsmøde. Tilmelding og betaling er foretaget, til
jægerrådsmøde, Carsten, Preben og Kaj. Kredsmøde samme personer.
Jægerrådsmøde mandag den 18/02- Kl. 19,00 i Højmark. Kredsmøde lørdag
den 23/03 – Kl. 09,00 i Idum.
6. Møde i Borris stævnet den 12/12 – 2018. Ved Ivan og Preben. Det bliver i år
lørdag den 18. maj med opstilling af maskiner og diverse dagen før Kl. 08,00
frem til Kl. 12.00 hvor vi har lov til, at skyde lidt på alle baner, så vi håber der
er nogle medlemmer der er til rådighed. Der kan ringes til Ivan eller Preben.
Der var også en glædelig nyhed da man kunne udbetale Kr. 6,000 til hver
forening, som havde været aktiv ved stævnet.
7. Arbejdsdag i Fibo skoven, Fodermark, bålsted i tipi. Preben kontakter Bøgh
ang. Hvad der ellers skal laves. Dato kommer senere for arbejdsdagen. Der
blev også bestemt, at de der har gravsøgende hunde må benytte ræve
graverne i den tid hvor det må gøres, men der skal rettes henvendelse til Kaj
Knudsen først. Tlf. 422 504 34 eller Preben Tlf. 201 444 07.
8. Open by Nigth i Videbæk tirsdag den 4. juni. Janus undersøger mulighederne
om materialer til denne dag/aften
9. Generalforsamling år 2019. onsdag den 4. september Kl. 19,30 i ” Egehytten ”
Det blev godkendt. Indkaldelse kan ses på vores hjemme side, samt
vedtægterne.
10. Eventuelt. Der er kommet tre nye medlemmer på det sidste, nu 111.
medlemmer.
Der blev aftalt, Preben skulle kontakte Bjarne Frost ang. Krage kursus.

Jagterne i Fibo skoven. Der har været Ca. 18/20 jæger på jagt i 2018/19 godt
besøgt.
Der nedlagt 3 Stk. Råvildt, 1 stk. Ræv, 1 stk. fasankok og 1 stk. hare. Set meget
råvildt, fasaner og snepper.
Jagterne bliver med forbehold. 2. søndage okt/nov. og 2. lørdage dec/jan. i alt
4 jagter.
Nærmere herom senere.
Mødet slut Kl. 10,30.

Referat fra bestyrelsmøde mandag den 20. august 2018.

Herborg – Videbæk — Jagtforening .

Siden sidst. Nygårds Afrika, hvilket var en rigtig god tur. Der blev afholdt hjælperfest med helstegt pattegris
rigtig god mad. Varmt men en god dag. Borris stævne, var en tro kopi af banerne fra sidste år. Lidt flere
deltager ønskes, men ellers godt besøgt.

Kreds mødet, fik vi ikke meget ud af. Ansøgning om, at komme med et medlem fra vores forening, i jæger
rådet er der ikke kommet svar på. Preben har ikke hørt noget siden han har meldt sig ind.

Indkaldelse til generalforsamlingen er sendt ud på mail og SMS til foreningens medlemmer.
Forslag til jagter Fibo. 28.okt/ 24.nov og den16dec. 2018. Rævejagterne 12.jan. og den 27jan. 2019.

Jagter i Sandbæk. 21.okt. 11.nov. 2.dec. 6.jan. 2018/19.

Manglende mail adresser, på foreningens medlemmer. Preben har fået styr på det.

Mangler et par stykker. Fibo skoven. Manglende deltagelse, til arbejdsdag.
Kaj & Preben ordner det sidste. Fylde korn i foderautomater.

Jagt tegns elever. Tvivlsspørgsmål Ang. Sværhedsgraden var skudt over mål.

Økonomi. Ser godt ud, Ca.70,000kr i kassen.

Ny vedtægtsændring. Pkt. 7- 4. Og punkt 16.1. Og 13.1. Indbydelse til jagtens hus. Manglende tilmelding.

Hans har meldt ud at han ikke vil Være formand mere. Løsning? Der bliver omstruktureret i bestyrelsen, alle
modtager genvalg. Men er der nye der vil til, er de mere end velkomne.

Dirigent til generalforsamling. Der bliver taget kontakt til Jens Kristian Kjær.

Suppleant . Bestyrelsen foreslår. Mads Peder Andersen . Peter Jensen. Morten Gravengaard.

Mårhunderegulereing. Der er foreslået at foreningen, anskaffer sig fælder og kamera som medlemmerne
kan låne. Vi afventer og ser hvad de siger, i mårhunde gruppen, der er møde den 28/8 2018
Knivkursus springer vi over i år, Manglende deltagelse.

Madlavning, med start den 2/1 2019. Henvendelse til Hans Bo Petersen. 30 25 58 77.

Dagsorden og referat d.27/2 2018.

1: Siden sidst. Opfølgning fra sidste møde er godkendt.
2: Regnskab. Midlertidig regnskab er godkendt, af
bestyrelsen.
3: Udflugt. Alle udvalgsmedlemmer i Videbækegnens Jagt
plus påhæng, går til Nygårds Afrika i Hemmet, Fredag d.20/4-
2018. Preben laver en indbydelse, på vegne af de 3
jagtforeninger
4: Årets jagt i Fibo. 55 mand på jagt i denne sæson.
Forslaget om at måtte tage en gæst per mand med, har
fungeret rigtig godt.
5: Arbejdsdag d.15/4-2018. (opgaver). Brænde. Fjernelse af
gammel mad sted. Ny dug i tippi. Vildtagere laves større.
Reetablering af skrænter og ny plantning af træer.
6: Årsmøde 2018. (Referat fra dem der deltog). Der var
meget snak om ulve, samt grævling.
7: Kredsmøde d.17/3 2018. Kaj og Hans deltager.
8: Repræsentantskabs møde i Vingsted. 5/5-2018. Preben
og Hans (måske kaj) deltager.
9: Jagttegnslærer i ungdomsskolen. Utilfredshed.
Foreningen tager kontakt, til ungdomsskolen.

Borris stævne: Møde d.2/4-2018. Bestyrelsen ligger op til
ændringer i skydningen.

Egehytten den 6. november. 2017.

Bestyrelses møde i Herborg-Videbæk Jagtforening

 

1: Den lokale markprøve sag blev drøftet og der var enighed om, at det blev lukket, Michael
og Janus lavede et oplæg som så blev godkendt af en enig bestyrelse.
2: I de tre jagtforeninger er man blevet enige om. At invitere alle udvalgsmedlemmer med deres
Bedre halvdel med på tur i 2018. Det bliver lørdag den 14. april så set kryds i kalenderen.
Preben skal sørge for bus til dagen.
Janus finde et egnet sted, og personale der vil under holder os.
Program kommer senere.
3: Hans lave en julehilsen, til medlemmerne. I den skal der stå, at medlemmerne skal melde
Tilbage med bil no. Og deres e-mail adresse kun den måde vil medlemmerne blive orienteret.
4: Janus finder en løsning, på kassen, Fibo jagterne,
5: Der er forslag om, at man må invitere 1. gæst per mand, til Fibo jagterne.
Preben skal få det på hjemmesiden til næste gang.

Dagsorden hos Hans d. 2/8-2017

1. Gennemgang af referat fra sidste gang: Bo har deltaget i mødet ang.
Regulering af gæs. By match i hunde udvalget blev afviklet, stille og roligt. Vi
havde en god dag. I Fibo er der blevet gødet, og stillet fodertønder ud. Preben
deltog til Kurt Nygårds begravelse. Kronolog er sendt ind. Borris stævnet
fortsætter, måske med nogle ændringer. Der bliver måske en tema aften ang.
Borris stævne, hvad der skal foregå til næste år. Vi vil prøve om vi kan booke
skydesimulatoren til åben by night den 1. september.
2. Regnskab. Uændret.
3. Nyt fra udvalg. Hundeudvalg, vi skal formentlig finde en ny hunde træner, der
Henrik har fået nyt arbejde, længere væk. Den anerkendte apporterings prøve
blev aflyst pga. af for lidt tilmeldinger. Den lille prøve blev afviklet, og det gik
rigtig godt. Det samme med bymatchen, som forløb rigtig fint. Riffeludvalget
har arrangement den 11. Aug. Husk at støt op om det, da det ikke har været
for godt de foregående år. Sms. Vi skal have fat i de sidste medlemmer, der
ikke har afleveret både mobil nr. og mail adresse. Da det ikke er alle der får
foreningens beskeder. Hus udvalget. Veterantræf er en stor del af Egehytten
efterhånden. Det kører rigtig godt, og de er glade ved at komme der. Hindbo
og Co. Gør et kæmpe stykke arbejde, med at servicere alle der kommer i
huset.
4. Fibo. Bo samler et hold til at få taget lavet på Bøghs sommerhus, den 16/8-
2017. kl.18.00. Samtidig skal vi have sat flere fodertønder op. Vi skal have fat i
noget afskærmning, rundt om fodertønderne. Michael og Bo undersøger hvor
vi kan få et nyt kort, i større format. Samtidig skal Bøgh også have et nyt kort.
5. Generalforsamling. 6/9-2017. Annonceres i ugeposten. Hans laver en
dagsorden, og formandens beretning. Preben ligger forslag til ændrede
vedtægter ud på hjemmesiden.
6. Bestyrelses medlemmer. Bo Nielsen trækker sig. Så vi skal have fundet et nyt
medlem.
7. Pokal skydning. 24/8-2017 kl.18. Lukket pokal skydning, for medlemmer. Åben
skydning for alle.
8. Evt. Ung jæger dag. Men hvad skal der til for at de unge mennesker
kommer??

Bestyrelsesmøde i Herborg/Videbæk Jagtforening, onsdag d.31/5 2017.

1.      Velkommen, og gennemgang af referat fra sidste gang. Sidste referat er snakket om og godkendt.
2.      Nyt fra DJ. Tema aften i Rofi centret, ang. Råvildt og sygdomme. Den 28. sep. Kl.18.15. Gåse forvaltning i kloster, for de lokale.
3.      Regnskab-Økonomi. Regnskab er til dato fremlagt, og godkendt.
4.      Nyt fra udvalg. Hundeudvalget afholder bymatch i skovhytten, d.16. juni, i Egeris plantage, i stedet for Ege hytten, der den er lejet ud. Riffeludvalget er ikke helt tilfreds med deltagelsen, til indskydning. Det må vi kunne gøre bedre.
5.      Fibo-jagt, nyt tag på hytten, gødning af træer, fodertønder. Der bliver gødning af træer onsdag 7/6 2017, kl.18.00. Preben sender sms rundt. Mød venligst op og hjælp. Tag på hytten bliver lavet ved lejlighed, ved Bo Nielsen. Fodertønder opdateres, med hegn og div. Kaj at arrangere foder til tønderne.
6.      Vedtægts ændringer til generalforsamling i efteråret. Der er forslag om at der skal laves en vedtægts ændring. Generalforsamling afholdes d.6/9 2017 i Egehytten.
7.      Bestyrelses medlemmer 2017/2018. På Valg: Bo Nielsen. Preben Overgaard. Michael Lysgaard.
8.      Borris stævne. Combi bane. Annonceres på facebook. Der er forslag om en bane, med flere muligheder på.
9.      Evt. Der er, bliver deltaget i Kurt Nygaards Begravelse bårebuket Kr. 130,00

Herborg-Videbæk jagtforening. 2017

Dagsorden.

1.      Godkendelse af referat og opfølgning: 112 medlemmer i foreningen, men ikke alle har betalt, 8 stk. i alt. Der bliver undersøgt om det er en fejl. Sms system skal op og køre, Preben sætter det i gang.
2.      Regnskab: Bliver vedlagt.
3.      Kronvildt jagten: Vi er blevet enige om bare at følge forslaget, som er vedtaget i en 3 års periode.
4.      Fibo skoven (årets jagter, fasan – gødning): Der skal gødes igen til foråret. Der er snak om at sætte fasaner ud. Men der skal være styr på hvem der skal passe dem. I første omgang prøver vi at sætte foder tønder op, for at se om vi kan trække dem til. Vi beslutter at købe, 5 tønderkorn, Preben snakker med Jens Ole Hindbo ang. fodertønder. Kaj pløjer, såer gør hvad der skal til på fodermarken. Vi skal have tjekket om Bøgs hus, ved søen trænger til maling mm. Jagterne er forløbet fint. Det har været fint besøgt.
5.      Hundeudvalg: Møde på tirsdag næste uge, ang. Træner, dommere og by match. Og hvad der skal ske frem ad rettet.
6.      Projekter: De andre foreninger støtter ikke op om det. Afventer svar fra hus udvalget, om de vil købe en, for der efter at leje den ud til foreningerne.
7.      Borris stævne: Vi skal være sikre på at vi har folk nok, til at hjælpe. Min. 10 mand. Jan Kristensen deler flyvers ud. Og dele det på Facebook! Måske skal vi have fat i nogle større biler til at sidde i, mens vi skal sidde og dømme. På grund af vejr og vind.
8.      Vedtægter: Skal tilrettes, på næste generalforsamling.
9.      Evt.: Kredsmøde i kreds 2. Lørdag d.18 marts. Kl.9.00

Forårsmarkprøve den.9. april.

Nekrolog Kurt A Jensen. Bo snakker med Ivan Birkemose.

Vi har fået Niels Christian Vejlgaards Trofæer, som vi skal have hentet, inden 1. april.
10. Hus udvalget er informeret.