Bestyrelses Beretninger

Dagsorden 15.09.2016 hos kaj kl.19.30

1: Konstituering. Hans Petersen som formand. Bo Nielsen som næstformand. Preben Overgaard som kasser. Michael Lysgaard som sekretær. Kaj Knudsen som menig medlem.

2: Hans sørger for at få nyhedsmail sendt videre til bestyrelses medlemmerne samt til hjemmesiden. Og lavet de forskellige adresser om.

3: Opfølgning fra generalforsamling. Jagt Fibo, hunde, kunstgrave, mad. Sørge for forenings meddelelser/sms. Der skal være mindst en fra bestyrelsen, ved jagterne i Fibo. Ræve gravene skal åbnes, en aften i næste uge. Mad til Fibo jagterne. Kaj kontakter Jens Ole Hindbo.

4: Vi skal bruge vores hjemmeside til alt kommunikation fremover. Vi skal have alle mail adresser og telefon numre opdateret, så medlemmerne kan få de forskellige nyheds breve, og forenings meddelelser. Preben tager kontakt til Dennis.

5: Open by night. De 3 foreninger vil være repræsenteret, denne dag. Skydesimulator kommer Ivan med. Udstilling af knive. Hans tager kontakt til politiet om det er lovligt. Udstilling af trofæer, folk tager lidt med hver.

6: Ungjægere søndag. Lars Jacobsen, Vicki Birkmose, Kristian Brinch, er med fra Herborg/Videbæk Jagtforening. Der er morgenkaffe kl.9.00. Det er gratis for ung jægerne.

7: Skydebane i Sandbæk. Ikke noget nyt endnu.

8: Evt. Der er forslag om at lave en klub aften, i ege hytten.

Vores jagtforening har i det foregående år haft lidt forskellige aktiviteter, som vi
plejer at have, men først og fremmest, er vi en jagtforening, og derfor er jagten i
centrum.

VI har mod lidt arbejde fået lov til at gå på jagt i Fibo skoven af Bøgh, og det vil jeg
gerne side tak for. I år har vi fået gøde de nyplantede løvtræer, og fået nyt tag på
redskabs skur ved hytten. For at vi fortsat kan få lov til at gå på jagt i Fibo, er vi
nødt til at yde en indsats som forening, og ikke de samme Tordenskjolds soldater,
hvis der igen skal laves lidt i skoven. Jeg vil gerne opfordre jer alle til at give en
hånd med, når vi beder om en hånd. Vi havde afslutning i skoven i år med
grillpølser og øl, og rigtig hyggelig stemning.

De første jagter vi havde sidste år, var deltagelsen ret sløj, som jeg husker det var
vi 4-5 mand til at stå for, og 1 hund (+ 1 hvalp) til at drive. Det blev dog noget
bedre på de næste jagter. Jagt udbyttet, har jeg ikke styr på, men efter som
skoven stort set er lagt ned, har der været og ret godt udbytte. Den sæson som vi
går ind i, har vi også fået lov til at drive Ole Dalgaards skov, som ligger på den
anden side af fabrikken. Vi må dog ikke skyde rådyr derover, men der skulle
eftersigende være en masse naturgrave, så mon ikke rævejægeren kunne se
muligheden derover.

Jeg vil gerne opfordre til en form for tilmelding til jagterne, gerne et opkald eller
sms til en af bestyrelses medlemmerne, så vi ved hvor meget suppe vi skal have
fat i.

Vi har også fået vores hjemmeside videbækegnensjagt.dk op og køre, og
stor tak til Preben Overgaard, som har været motoren i at holde den ved
lige. Det eneste vi andre skal, er at sende Preben en mail, og vupti, så er
det på hjemmesiden. Preben er også selv god til at finde på noget der
kunne være aktuelt for os alle. Så brug siden, I for ikke den lille folder
tilbage, I kan have det hele på jeres telefoner.

Af andre ting vi har lavet, kan nævnes vores deltagelse i open by night i
Videbæk den 1. sep. Hvor vi havde sat en stand på foran Lotte Blidal
advokaten, med nogle trofæer af Jens Ole Hindbo’s. Inde i et møde
lokale, havde vi sat en skydesimulator (lasershot) op, som alle gratis
kunne prøve. Næste år kunne vi godt tænke os lidt anderledes, så hvis I
sidder med nogle ideer, så kom gerne frem med dem.

Madlavning og knivkursus kørte også som sædvanlig. Jeg stod selv for
madlavningen, os eftersom jeg ikke har hørt anden, må jeg gå ud fra at
det er godkendt. På knivholdet havde vi en gæste underviser Kaj
Normann, og hvad jeg hører, har det været godt, og vi vil prøve om ikke
Kaj er frisk op en omgang mere næste år.

Jeg vil gerne efterlyse nogle forslag fra jer om noget nye vi kunne
foretage os, det kunne være et foredrag, familiedag, ungdom/nyjæger
arrangement osv.

På kredsmødet i år, var der ikke megen diskussion, men de havde også
fra starten sagt de ikke ville diskutere kronvildt, så der er ikke ret noget
at berette derfra. Vores medlemstal ligger ret stabilt, dermed ikke sagt vi
ikke vil have flere medlemmer, med det er ikke nemt at finde nogen nye,
som ønsker at være medlem.

Vi har efter sidst general forsamling desværre mistet en af vores jagt
kammerater, Kurt Nygaard. Kurt har været meget aktiv i jagttegns lære,
og været en stor personlighed i foreningen. Skal vi ikke rejse os, og ære
ham? —————– Ære være hans minde.

Her til sidst vil jeg gerne takke jer alle for jeres modtagelse af mig som
jeres formand i denne fantastiske jagtforening. Bo Nielsen har været en
rigtig god kammerat, og hjulpet mig igennem en del, og jeg ved godt der
er en masse som jeg skal lære endnu, men jeg håber på jeres
opbakning, og ser frem til endnu et år, måske som formand, måske ikke.

Konstituering: Hans Petersen er valgt som formand. Janus Petersen, er valgt
som kasser. Michael Lysgaard er valgt som sekretær. Preben Overgaard er
valgt som næstformand. Kaj Knudsen er valgt som, menig medlem.
Vedtægtsændringerne er blevet underskrevet ved dette møde, og bliver
sendt til Danmarks Jægerforbund.
Hundeudvalg: Der bliver bedt om en redegørelse fra Torben Haugaard, og

Harry Jensen, ang. Episoden med en mark træning. Formændene i de 3 jagt-
foreninger vil tage stilling til, hvad der skal gøres, ved sagen, efterfølgende.

Generalforsamlingen Herborg-Videbæk jagtforening 2017: Godkendt af
bestyrelsen.
Regnskab: Der er ikke sket noget siden sidst. Der er ved mødet sket en
overdragelse af kassen til Janus Petersen.
Knivkursus: Janus Petersen og Bo Nielsen afholder knivkursus, igen i år.
Madkursus: Hans Petersen afholder mad kursus igen i år.
Kort over Fibo skoven: Der bliver lavet et eksemplar til jagterne. Og et
eksemplar til Bøgh.

Konstruerings møde Onsdag den 12 september 2018 i Egehytten  Kl. 19.00

Alle var mødt, og der blev lavet lidt om i bestyrelsen.

Som det frem går, ville Hans Petersen ikke være formand.

På grund af travlhed, og han skulle på mange kursuser det

næste år.

Herborg-Videbæk Jagtforening. Den 12/9. 2018

Konstituering.

Formand: Preben Overgaard.

Næstformand: Hans Bo Petersen

Kasser: Janus Petersen

Sekretær: Michael Lysgaard.

Menig medlem: Kaj Knudsen

Suppleant: Karsten Høher Thomsen

Hundeudvalg: Kaj Knudsen

Formandens beretning 2018

Endnu et år er gået siden vi sidst var til general forsamling, og dermed også et år siden I sidst har hørt en beretning fra mig.

Jeg vil ikke som de andre år, fortælle om hvor meget vi har lavet gennem året, men derimod skal jeg prøve at oplyse jer omkring de udfordringer som vi har som forening, og hvad Danmarks Jægerforbund har af udfordringer. Vi har ikke kunne formå at øge vores medlemstal, det er general problem som er gældende i stort set hele landet. Hvad vi kan og skal gøre, er vi ikke helt sikker på, og der er kommet mange gode forslag, og dog har de ikke slået igennem. Det er en kendsgerning, at hvis ikke vi får vendt kurven, vil vi om få år ikke have et fælles forbund, og dermed vil også få meget svært ved at forhandle jagttider, og så måske ingen jagt mere. Danmarks Jægerforbund sidder hvert år og forhandler vores jagttider, og det er virkelig en forhandling der foregår, hvor DJ må give lidt for at få lidt. Kun hvis der er nogle invasive dyr, som de andre organisationer synes er “farlige”, for os som jæger lov til at regulere dem. Tag feks mårhunden, for få år siden, da den virkelig begyndte at komme i medierne, selv om dem nok har været her længe inden, måtte vi kun jage efter en fastsat jagttid. Nu derimod, hvor mårhunden er i fremgang, og er blevet en seriøs trussel mod den øvrige fauna, må vi næsten alt, bare for at få den udryddet. Vi må regulere den året rundt og døgnet rundt, vi må skyde den fra kunstig skjul, ved fodreplader, vi må bruge kunstig lys om natten, ja der er rigtig meget vi må, nu her hvor det måske allerede er for sent. Jeg tror ikke, at hvis det ikke var for DJ, havde vi slet ikke kommet i gang, med at skyde og indfange mårhunden for DOF, Naturstyrelsen og hvad de ellers hedder alle sammen, før den som nu er i kraftig fremgang.

Når jeg nu er ved mårhunden, så vil jeg gerne opfordre jer alle, til at gøre en aktiv indsats for at bekæmpe den s mårhund. Vi har i foreningen, indkøbt et kamera, for vi kan udlåne til jer, hvis der nu er interesse, for på den måde at undersøge om der skulle være mårhunde i vores område.

Omkring ulven, som er et meget ømt emne, så mener jeg vi som jæger skal holde en ordentlig tone i debatten. Vi kan ikke tåle for meget dårlig omtalt, og den snak der er på internettet, hvor den ulv bare skal væk fra vores lille land, skal vi på ingen måde deltage i som jæger. Vi kan godt her i forsamlingen blive enig om at vi ønsker ulven tilbage til tyskland, og når det så er sagt, så kommer det bare ikke til at ske. Som jæger har vi ikke noget at udsætte ulven for, den tager så lidt af “vores” vildt, og måske bidrager den ligefrem til at vi han få hjorten til at flytte sig mere rundt. Jeg forstår godt landmanden, hvis får bliver skambidt og dræbt, og han der mister kalven. Det må også være et skræmmende syn, at ulven gå forbi stuevinduet, mens den jagter vores hund, kat eller hvad nu den er efter, men så må landmanden, børnehaven, og hvem der ellers føler frygt for ulven, gå til regeringen, og evt. bede os jæger om hjælp til enten at indfange den eller aflive den, men igen, som jæger skal vi ikke være nervøse for Ulven, og vi skal holde os ude af debatten.

Nok om Di, og deres flotte arbejde. Vi har nogle i vores forening, som gør et fantastisk stykke arbejde. Var det ikke for vores hus udvalg, hundeudvalg, riffel udvalg, flugtskydnings udvalg og Sandbæk udvalg, havde vi slet ikke alle de super gode tilbud. Vi for lige om lidt sikkert nogle dejlige beretninger, hvor de selv vil fortælle om deres gode resultater. I skal alle sammen have rigtig mange tak for jeres indsats. Vi havde en bustur til Nygaards Afrika, hvor alle udvalgs medlemmer var budt med sammen med deres bedre halvdel, og personlig nød jeg turen, hvor vi fik lov at forkæle dem. Derfor kan vi godt igen erkende jeres arbejde, så heroppe her der en lille ting til jer. Tak for hjælpen.

Vi skal også alle sammen sige tak til Bøgh, for igen at må bruge hans skov, næsten kvit og frit til at gå på jagt i. Prisen for en næsten gratis jagt, at en arbejdsdag eller 3 i skoven, hvor så alle medlemmer må deltage i jagten, og også må tage en gæst med. Vi skal i samme sætning sige, I skal huske at tilmelde jer jagten, så vi ved hvor meget suppe Jens Ole skal have lavet klar til os. Når nu prisen for jagten er om den er, så kan jeg ikke forstå, at så få kommer om hjælper med de årlige arbejdsdage. Sidste år var vi så uheldig at et af vores medlemmer mistede en hund i en rævegrav, selv om han ledte og gravede i en hel uge efter den stakkels hund. I den forbindelse, var der noget skov som skulle genoprettes, men der kom ingen udover den pågældende jæger og et par bestyrelses medlemmer, det er sgu ikke godt nok. Hvis vi stadig vil have “gratis” jagt i Fibo, så må I f komme til de arbejdsdage. Et er det er hyggeligt at arbejde sammen derude, og vi får jagten, så hygger vi os også med en grillpølse og en håndbajer. Kom nu op af sofaen, og hjælp når VJagt sender jer en sms.

Godt ord igen, jeg glæder mig til et år mere som medlem i Herborg-Videbæk jagtforening, og ser frem til rigtig mange dejlige stunder sammen med jer alle sammen.
05-09-2018 Hans Bo Petersen

Generalforsamling onsdag den 4. september.
Hvad er der så sket i 2018/19.

Starte med det positive først vi har haft nogle fantastiske jagter i Fibo, og
stor tak til Bøgh for hans generøsitet og viljer til, at vi må bruge hans 62
Ha. Skov. Da det er gratis at være med, så er det besynderligt, at frem
mødet ikke er stører Ca. 16 mand møde op vi håber der kunne komme
lidt flere i det nye år. Der blev leveret 3. rådyr. 1. ræv. 1. hare og 4
fasaner. Det tyder på at vores fodermarker og fodertønder virker. Der
blev set meget råvildt, men også mange fasaner og snepper. Der bliver i
den nye jagt år kun afholdt 4. jagter. Vi har øget vores medlemstal med 7
og de er så velkommende. Vi håber også at med nogle nye til tag heride
tre foreninger kunne samle nogle nye og unge jæger. Så kunne hele DJF
stå stærkere over for de andre grønne foreninger. Det er med glæde at
vores hundeudvalg har fået fat igen. Vi håber på et nyt godt år for vores
udvalg. Bustur til Jagtens Hus sammen med de to andre jagtforeninger var
en særdeles god tur med knap 50 medlemmer, og Ole Hindbo grillede
pølser til frokost tak til ham også tak til Paul Henriksen gratis.
afslutning med kaffe og kage i jagtens hus. I år har vi så lavet et krage
kursus/foredrag med den måske dygtigste krage jæger i landet Bjarne
Frost vi håber i bakke op om de arrangementer der kommer frem over.
Der er muge lighed for en tur til Borris skydeterræn lørdag den 28.
september, men det er nok lidt sent vi skal have samlet 30 mand.

Det der har taget mest opmærksomhed i det forgangene år er
Mårhundene vi har været til mange møde desangående. Jægerråds møde
har også været præget af de skide Mårhunde, men heldigvis er der da
nogle jægere der har fået taget på dem og leveret ret så mange (Eli, Ingo
og Ole Hindbo) er de der har leveret her i området. Jægerråds møde har
der også været debat om National Pak Skjern. I hele Ringkøbing/Skjern
Kommune er der vil leveret 500/600 Stk. siden man begyndte at holde tal
på dem. Vi har indkøbt to sæt fælder og kameraer som så har været i
2 brug ude hos vores medlemmer, men hvis der her nogle der gerne vil i
gang så sig til. De formere sig som rotte op til 11/15 hvalpeerdersetien
kuld. Stor tak til alle som har taget kampen op nogle sidder ude den halve
nat andre har alarm fra deres kamera der er ude på foderpladsen og så er
det ud af sengen.

Borris stævne endnu engang der var for få deltager igen i år, så vi vil
gerne igen opfordre jer til at møde op, det nye tiltag vidste, at der er
behov for denne skydning, der var for mange der stod (undskyld) og
fjumrede med deres drilling. Stor tak til familien Birkemose og håber at i
deltage lige så aktiv som før, pengene som vi for kan vi ikke undvære.
Næste år er det lørdag den 9. maj. Når man så tænker på, at der er Ca.
i 50% der går på jagt her i Vestjylland med combi våben. Der kommer flere
skytter fra øst og Synder Jylland end Vest.

Kredsmødet gik som planlagt vi var tre mand til mødet. Kreds 2. ønske, at
flere tillidsfolk i DJF kunne blive omfattet af en
bestyrelsesansvarsforsikring, og de lokale foreninger fremover skulle
kunne trække på ekstern juridisk bistand i svære sager. Det blev vedtaget.
Det har også været på repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen vil nu
arbejde videre med dette emne. Det var baseret om en forsikring for dem
der er valgt i bestyrelse, og som har ansvar for eksempel skydebane og
andre ting som de kan drages til ansvar for.

7 Den 12. august havde vi et godt møde med de to andre jagtforeninger vi
fik nogle ting rette ind Ang. Vores samarbejde i de forskellige udvalg.
Vores hjemmeside videbækegnens jagt var der en del snak om. vier ikke
gode til at bruge den, og der var nogle der aldrig havde lukket op vi syntes
i vores forening, at det er kommet for at blive, men selvfølgelig er det op
til hver især at benytte sig af den. Referatet fra mødet er lagt op på
hjemmesiden. Til sidst vil jeg sige en stor tak til alle udvalgsmedlemmer
som har gjort et kæmpe arbejde, og til min bestyrelse stor tak for et godt
samarbejde.

Konstituerings møde den 8. oktober 2019.

Til mødet var   Preben, Kaj, Karsten, Janus, Jens og Hans

Punkt 1. Det skal være for sig.

Konstituering:

Formand. Preben Overgaard.
Næstformand: Kaj Knudsen.
Sekretær: Hans Pedersen.
Kassere: Karsten Hører
Menig: Janus Petersen.
Suppleant: Jens Bukbjerg.

Punkt 2. Referat fra sidste gang. Sidste gang var general forsamling, Godkendt.

Punkt 3. Skyde/bue bane. Buebanen kan laves for små penge, skal bare sættes i gang.
Skydebanen er noget mere kompliceret. Kan evt. laves i Sandbæk i forbindelse med flugtskyde banen.
Preben kar kontakt til kommunen, omkring projektet. Der kan være noget med støj gener.
Vi skal også have fundet ud af hvem, hvad og hvor. Tages op på et formands møde.

Punkt 4. Regnskab.
Siden general forsamlingen er der brugt 1619,75 kr., vores salto er pt 63530,52kr. + 2472,00 kr.
Der kommer lidt udgifter til krage foredraget og polkaer

Punkt 5. Person data.
Personale politikken er på hjemmesiden. Databehandlingen ligger hos Janus.
Privatlivs politikken er OK
Kortlægning og beskrivelse mangler stadig, sammen med de 2 andre foreninger, tages op på næste møde.

Punkt 6. Open by night.
Hvis vi skal deltage igen, skal det planlægges bedre, så der er flere folk til at hjælpe.
Smags prøver fra Slagter Sørensen var godt. Hans høre Slagter Sørensen om vi evt. skal sælge nogle at produkterne.

Punkt 7. Fibo jagt
Preben kommer ikke til jagten d. 21/12, Hans og Kaj kommer ikke d. 27/10
Ole har suppe og pølser klar.
Der er snak om at invitere nogle unge mennesker til en jagt i Fibo, Hans tager kontakt til Finderup efterskole,
Og jagt linjen på ungdoms skolen.

Punkt 8. Udvalgs medlemmer.
Der skal arrangeres en tur sammen de 3 jagt foreninger imellem et eller anden sted.
Preben tager det op på formands mødet.

Punkt 9. EVT
Åben hus i Sandbæk kom ikke så godt ud for jagtforeningerne, efter en uheldig udtagelse fra Preben, men lad os nu se om der kommer en respons. Der skal anlægges flere stier deroppe, til gavn for befolkningen.
Det virker lidt unfair, at både jagtforeninger og skydebane skal betale for at være der, men alle andre kan komme der frit. Det koster 9000,- kr. pr. jagt
Morten fra Nr. Vium/Troldhede har en telefon som vi kan benytte til at sende sms til vores medlemmer. Vi skal bare sende en sms til Morten, så videre sender han

Hundetræning: Starter tirsdag 7/1-2020
Madlavning: Starter onsdag 8/1-2020
Årsmøde i Højmark: 29/1-2020
Indskydning: 27/4 Kibæk 17:00 – 20:00 Og 18/5 Sædding 10:00 – 16:00
Hjortebane: 31/7 Ulfborg 15:00 – 20:00