Bestyrelses Beretninger

Det er aldrig sjovt at skulle sige farvel til nogen af vores
medlemmer, men slet ikke en, som i mange år givet
Herborg/Videbæk Jagtforening lov at drive jagt på
vedkommendes Ca. 62 HA. Skov. Vi har aldrig givet andet vores
arbejdskraft for det, og det skal vi være taknemlig for, og det
tror vi også vi kan få medhold i. PT er den ikke solgt, og jeg har
forhørt mig om det var muligt at vi kunne forsætte med at passe
skoven og jagten. Så jeg håber at høre fra dem der har arvet
skoven.

Bo Nielsen og undertegnende var til bisættelse i Århus i
januar, og vi havde en fin Bårebuket med. På den sidste jagt i
januar ærede vi Bøgh på opfordring fra Ivar Hansen.

Og en fin afslutning på jagten i Egehytten til vildt paraden og suppe.

En af det største begivenheden i indeværende år var nok indvielse af
vores fælles Bue bane ved Egehytten. Søndag den 19. marts Kl.
11.00. Vi havde inviteret alle jagtforeninger i R/S Kommune, og
der mødte ikke mindre end 80 interesserede op for at se hvad
der var gang i.

Der var fra Grenå/Skive og det var bare en fin
dag.

Endelig fik vi gang i noget. Ny tiltag som også var på
ønskesedlen. Nye tiltag skal til for at få nye medlemmer, og det
må gerne koste noget. Der er jo ikke noget ved, at der ligger
mange penge i kasserne. Først når de er i omløb, så gør de gavn.
Personlig måtte jeg til at ligge ud for at vi kunne få de tre D dyr
hjem, forud betaling går jeg også ind for, men Ca. 30.000 er også
en del penge for en pensionist. Men det skulle være nu. Det
tage sin tid at få alle til at betale, men med tiden gik det.

Der var 250,000 Kr. i puljen i Kreds 2, vi søgte om 30,000 til de
tre foreninger som jeg fik lov at søge til, men 6,250 Kr. til hver
forening, man spørge hvor er de andre gået hænd, men det fik
jeg ikke svar på. De fire unge mennesker var også heldige med,
at der var plads på kursusholdet, så de kunne blive instruktører
inden opstarten.

Kasernen lagde ud for dem, og så betalte de
selv for opholdet, så gik vi gang med ansøgningen, og der var vi
heldig for jeg søgte i DJ i stedet for Kredsen som kun give 50 %
og vi fik alle penge hjem. Kr. 9,000, for de fire. Stor tak til Mads
Bogø for at fremstille et jern tårn som han gjorde en tidlig
lørdag morgen, og så var den malet til afhentning allerede Kl.
13.00 samme dag klar til opsætning i skoven for bueskytterne.
Jeg er pave stolt af de fire (Unge fyre) som gik i gang med Bue
banen ved Egehytten, og for hulen er der meget positive snak
ude omkring. Når man møde nogen som også er interesseret i
hvad der foregår i vores foreninger, og de vise sig også godt
frem ude omkring som gode kammerater og skytter det er bare
så fint. Og så fik vi også en mester i Kreds 2 stort tillykke til
Klaus Knudsen.

Det var en rigtig god dag for vores Bue Bane ved Egehytten der
også havde den Gyldne Pil på programmet. PT. Må Bue Jægerne
vente med at jage de store dyr. Som det ellers var planlagt fra
V/F Rådet.
Nye folk tog over på Råge reguleringsområdet jeg fik Bjørn
Junker til at tage sig af dette. Han samlede de gamle skytter fra
foregående år, og Regulering 6920 (Gælder Nr. Vium Troldhede
– Vorgod Fjelstevang og Herborg/Videbæk) blev sat i gang de

havde Sæddingbanen en lørdag formiddag til indskydning ellers
ingen adgang til regulering, og de har alle skudt Råger i alt 178
Stk. men faldne tal fra 2020 hvor der blev leveret 402 År 2021 –
256 År 2022 – 224 Stk. Det har bare været nem i år for
bestyrelsen, tak til styrelsen og skytterne. Der er også kommet
mere ro på hvad angående riffel og Rågeregulering det er bare
super.

Stor tak til Riffeludvalget for de to indskydninger, men hvor
pokker bliver jægerne af, har de ikke råd til at skyde nogle skud
af inden de skal ud, at skyde til eller på levende dyr? Det kan
godt være jeg lyder som en sur gammel mand og det er jeg nok
også, men hvorfor er der da ikke flere der kommer ud at skyde
deres riffel ind, og ikke nok med det, så var der kun 9 mand på
Ulfborg Hjortebane den 25. august hvor der stod fem mand for
at servicere os. Vil det sige folk bare tage ud for at skyde til måls
efter levende dyr?

Vi har igen i år været med i Borrisstævnet med Kombivåben.
Skydning som er det man kan kalde en rigtig god gang træning,
og i år var alle sejl sat, og stor tak til Jens Bukbjerg for hans nye
løbebane som vi have med som en ekstra. Der har aldrig været
så mange skytter igennem som i år. Ca. 60 jæger var oplagt til at
prøve deres kunnen. Der blev brugt rigtig mange skud, og det
tog de alle godt imod. Det faldt også i god jord hos de andre
foreninger der er med i Borrisstævnet, og hvis ikke der havde
været så mange igennem var det nok også sidste gang. Der
ligger et meget stort stykke arbejde i det, og det er da
beskæmmende at der er mange der bliver væk. Åge Øllgaard fra

Stauning løb med første pladsen, præmien lod han
Borrisstævnet beholde, og så gav han også en vandrepokal til
stævnet, og selvfølgelig med hans navn på. Stor tak til alle
hjælper før og på dagen.

Hunde arbejde er også godet godt i den forgangene år, men
meget lidt hjælp fra vores side da den vi valgte, ikke var det vi
havde regnet med, og vi håber at vi aften kan gøre skaden god
igen.

Sæddingvej 26 a. Anden Påske dag sendte jeg en Mail til
Borgmesteren, og til samtlige medlemmer af TMU. Med
følgende, vores mening om den gamle grus grav og skydebane
som har været der siden 1946.

Men selv om Teknik og Miljø udvalget den 25. april gav
dispensation (Alle med undtagelse af en stemte for) så var vi
klar til at begynde på banen, men sådan skulle det ikke være.
Jeg fik mail fra administrationen om at de var blevet opfordret
til at sende til DNs hovedkontoret i København. De ankede
sagen, så de har oprettet sagen i Miljø og Fødevare
klagenævnets portal. Efter noget skriveri fik vi lov at lave en
indsigelse som skulle sendes med, men det faldt ikke i god jord,
men det lykkedes at lave to side. Jeg ville godt vide hvem der
havde opfodret ham til at sende det direkte, men han ville ikke
ud med hvem der stod bag.

Morten Thim ringede derover og talte med damen som ikke
anede hvad han snakkede om og hun ville slet ikke uden for
stenbroen, og slet ikke Jylland for at se på skydebane. Vi havde

før TMU mødet sendt Mail til DN-s lokalforening i Ringkøbing,
og indbudt dem til et møde, men de svarede ikke.
Jeg havde en snak med Per Mikkelsen som sidder i
formandsgruppen lokal afdeling, og fik medhold i at det nok var
for dårlig at man ikke tog imod vores indbydelse om at se
skydebanen. Efter en time ja og hvad så. Efter alt det så har jeg
haft møde med Pernille Nielsen der sidder med alle skydebaner,
på Sæddingvej 26a og hun kunne gå med til at vi måtte skyde
efter den gamle tilladelse, men efter samtale med naboer og
skal mail tid og dato til Pernille Nielsen. Vi må skyde med
6,5×55. Og ikke de store våben.

Mange Jægerråds møder som vi er begyndt at holde forskellige
steder og Egehytten er da blevet meget populær det bliver tre
gange i år hvor der også var en aften hvor et par stykker fra Bue
udvalget gav os en gang træning og alle var med på en kikkert
banen rundt. Ole stod for provianteringen og tak for kaffe.
Kreds møde i Idum den 8. marts hvor det gik stille af for en gang
skyld, og hvor Jens Bukbjerg fik sin nål for at havde deltage i
lederuddannelsen. Stor tillykke til ham. Niels Erik Jørgensen fik
DJS Sølvnål for Naturpleje og Mårhunde arbejde i Vestjylland.
Der blev også opfordret til at besøge Lands Skuet i Herning, og
det var et tilløbsstykke med rigtig mange besøgende.
Interessant møde i Aulum omkring optælling af levende vildt i
stedet for som vi gør i dag, men vi skal blive ved med at
indberette Vildtudbytte hvert år. Det er nok også mere
retvisende hvis vi kom i gang med det, og så var Søndergaard
inden omkring fodring af vildtet. Det etiske og moralske i det.

Han mente det var det der var skyld i sygdomme, og de senere
år er der kommet mange vildt sygdomme. I stedet for skulle vi
lave vildager, og forbedringer for vores vildt.
Stop med fodring.
Jagten er i gang nu og der er ingen ændringer i år. Så Knæk Og
Bræk derude.

Til sidst tak til bestyrelsen, samt alle udvalgsmedlemmer, og til
vores revisor Thomas Søndergaard.
For godt samarbejde.

Bestyrelsen beretning for året 2021/22

Jeg vil starte med at byde velkommen til vores ordinære generalforsamling.

Vi havde stadig lov at jage i Fibo Skoven da den ikke blev solgt
indeværende år, og jeg har talt med Hr. Bøgh Kristensen, og han
har givet lov igen til jagt, indtil den bliver solgt, men der var ikke
den store interesse på givende tidspunkt. Jeg fortalte at vi havde
væltet Tipien, for vi var nervøse for om den kunne vælte ved den
næste storm. Kaj har klippet hegnet ned langs asfaltvejen, og
slået spor i skoven samt sået fodermarken. Det passede Bøgh
godt, så for jeg ingen regning på det. Han er på pleje hjem, Kaj
Knudsen og jeg ville ellers have besøgt ham, men han lød ikke til,
at det passede ham, men spurgte indtil hvad vi havde skudt, og
det blev ved det, men skulle hilse mange gange. Det er svært at
drive jagt i Fibo, men vi havde 4 jagter, og der blev skudt 2 hare, 2
Fasaner og 5 Snepper. Der blev set en del Råvildt og flere fasaner,
men under bukke jagten skød Stefano en Mårhund, men så vidt
ikke nogen bukke, så de blev nok skudt uden for skoven. Der var
Ca. 20 jæger i snit, og afsluttede i Egehytten til Oles gode suppe.
Rågejægeren havde også en nogenlunde god sæson der blev
skudt 26 gamle Råge først på året, og der blev skudt 72 unger i
Vorgod-Barde området, og 118 Stk. i Videbæk. Tak til alle der har
deltaget.

Jeg har deltaget i de fleste Jægerrådsmøder, og jeg har lagt det
ind på vores hjemmeside Under Hjem – Jægerrådet, så det skulle
være nemt at finde for dem der vil følge med i hvad der sker. Jeg
har også spurgt om at vi kunne få det på hjemmesiden i DJ
sammen med referatet fra Kreds møderne, som alle andre har.
Jeg blev spurgt om jeg ville deltage som repræsentant i Stråsø
Natunationalpak da Ringkøbing Skjern kommune har Ca. 200 Ha.
Har været til en del møder, og vi har lavet et oplæg, som nu er
ude i en høring. Førstemand er Ole Rønnow fra Kibæk, desuden
er vi Svend Andersen Vind og Arne Thomsen Kibæk.
Er der interesse for at læse hvad Jægernes argumenter er så er
det på vores Hjemmeside.
December mødet, snak om udfordringer i Kreds 2. Planlægning af
års møde, og fordeling af fælder og vildtkameraer. Hans Jørgen
Dahl ville trække sig som formand, og Kim Bjerre fra Hoven blev
opstillet, og års mødet blev bestemt til De 22. januar Kl. 19.00.
Der har alle medlemmer ret til at deltager. Hans Jørgen Dahl
præsenterede en ny Kreds 2. Formand Steffen Toft Jensen og den
nye HB. mand Lars Jensen. Kreds 2 måtte ud i to kreds møder da
den første var indkaldt for sent, nu skulle der være ro på. Kim
Bjerre blev valgt til ny jægerråds formand her i Ringkøbing/Skjern
kommune.
Jægerrådsmødet gik ikke stille af, Formand Claus Lind kom først
med et indlæg, for så havde vi nok nogle spørgsmål, det fik han så
også. Sammen med en hundemad fra DJ. Ove Dam som har været
med til at lave ballade i hundesporten som endte med udmeldes
af SJD uden om hunde folkene. Mente at det kostede penge for

DJ. Torben Haugaard meddelte, at jeg skulle ringe til Annette
Lauersen som havde lavet et regnestykke, som var fra
aktiviteterne i 2019 for alle hunde racer, og det havde givet et
resultat på 593,00 tusinde kr. Der var flere der stak til Ove Dam,
som havde lavet det sammen med en anden HB-medlem Torben
Kjær. Claus Lind ville ikke høre snak om det med alle de penge
der var gået ind til DJ. Jeg forelå ham talerne, men dem havde
han hørt om, men han mente ikke det passede. Efter mange
spørgsmål ville dirigenten ikke høre mere, men så var Hr. Ove
Dam også på vej hjem. Såning af mark striber er kommet til
Ringkøbing Kommune før gik pengene til Herning. Efter et møde
med Landboforeningen fik vi alle frø, så der skulle findes nogle til
at så, det var der så nogle der påtog sig, og det skulle koste 1200
plus moms for Ca. 1000 Meter. Der var også stor søgning på
Landskuet og alle fik ros for det gode samarbejde, og en god
udstilling fra Kreds 2 side, det bliver også gentaget i 2023.
Sammen med Kreds 2. havde vi møde her i Egehytten omkring
vildttælling og så vidt jeg ved er der et eller to hold der har været
i gang, og den 16. maj blev vi alle opfordret til at melde ind hvad
vi så på dagen, stor ros fra DJ. Jeg fik lov at søge om tilskud for
vores tre foreninger til Bue banens tre D dyr, og blev bevilget
18,750 Kr. og de tre formænd bestemte, at give hver 5,000 Kr. så
de kan komme i gang. Jeg blev gjort opmærksomt på at jeg have
søgt om at få Ever Fox dyret til vores område, og med skam
havde jeg slået det ud af hovedet på grund af det blev nok for
meget sammen med riffelbanen. Den kommer nok til No, for jeg
ringede til Lars Rejkjær i No. Som også er i jægerråddet, og de

havde fået den gamle grusgrav i No af kommunen. Det ville de
bruge til hundetræning, og der kunne blive plads til Ræven.
Vi skal ikke glemme vores deltagelse i Borrisstævnet, det var igen
for lidt besøgt, men vi presser på for det er godt nok et stort
stykke arbejde, men vi kan nok heller ikke undvære de 5/6000 Kr.
vi får ud af det, så min opfordring skal være, vil I ikke afse tid til at
deltage. Der kommer Ca. 500 Riffelskytter, men kun 25 Stk. Til
vores skydning. Vi har taget en snak om der skal mere til, så Jens
Bukbjerg har snakket om at han ville lave en lille grisebane, så vil
vi kunne få flere skud for de 100 Krone det koster at skyde om
det kunne hjælpe? Nogen som deltager er også nogen der har
været ude på riffelbanen. Vi hører tit at man ikke vil dumme sig,
men det er absolut der man skal gøre det, og ikke på jagt hvor
man kan sende en kugle afsted efter en Sneppe. Når nu vi er i
Borris, så skal der ikke skydes klovbærende vildt i de næste tre år,
man vil gerne have bestanden op på Ca. 2000 Krondyr. Det bliver
naboerne sikkert glade for?
Riffelbanen i Sædding kan man snart kalde et fartbegrænsnings
vej, der er mange bomb på vejen frem til at man kan komme i
gang med det der gerne skulle blive en morderne skydebane.
Morten Thim fra DJ har lavet et stort stykke arbejde i det, men
det er Kommunen i sidste ende der har mange udfordringer, og
mange møder er det også blevet til. Den 17. maj Kl. 8.30 havde vi
møde i Ringkøbing med en par damer, og fik en god snak om det
hele, men det var ikke de samme som vi havde møde med på
skydebanen, og jeg skulle ringe til en anden person for at få lov til
at forsat skyde derude, men med den støj der var så mente hun

at vi skulle stoppe, og samtidig fik jeg lov til at måtte indskyde et
par lørdage i 2023 mod at vi skulle advisere naboerne og det vil vi
gøre, så må vi se hvor langt vi er til den tid.
Lige pludselig som en faldskærms udspringer falder ned fra
himlen kom der en paragraf 3 på skydebanen. Og efter mange
møder både i Ringkøbing og ude på Sæddingbanen med biologer
ved vi PT. ikke noget endnu. Noget af det sidste jeg har hørt, er
RGS Nordic er ved at have deres samarbejde på plads med
Danmarks Naturfrednings Forening, og det vil alt andet lige være
godt for det os. Vi har fået en køreplan.
Politisk igangsætning TMU og ØKU.
Det var i juni. Den 22. november TMU. 6. december ØU. 13.
december Byrådet.
Uge 8 Offentlighedsfase. 2023 TMU. ØU og By. Uge 17 Så er der 4
uges klage frist. Uge 21 til 27. Bliver det offentliggørelse, hvis der
bliver klager, så skal det om nødvendig i politisk behandling.
Bue banen er der ikke det store ståhej om, og de unge folk er i
gang. Der blev i søndags stillet 3 D dyr og skiver op, og jeg har
taget billeder af opsætningen og sendt til DJ og Kreds 2, som de
forlangte. Stor tak til dem, så mangler vi bare og få styr på
hvordan det skal drives, men det har jeg stor tiltro på, at de får.
Stor tak til alle der gav et nap med ved Egehyttens 25-Års
jubilæum den 25. juni der var mange besøgende, og glædelig var
der mange der havde taget børn og børnebørn med, og det så
ikke ud til, at der var nogen der kede sig hverken forældre eller
børn.

Tak skal også lyde til Kreds 2. Bue manden Henrik Haustrup som
ikke keder sig, sammen med Bruno havde de meget travlt hele
dagen.
Jeg vil her til sidst sige stor tak til bestyrelsen, samt alle
udvalgsmedlemmer, og vores revisor Thomas Søndergaard.
For godt samarbejde.
Preben Overgaard.

Møde agenda og referat

Egehytten, tirsdag 27.9.22-Kl. 16.30

1. Konstituering af ny Bestyrelse:
Preben: Formand
Jens: Næstformand
Karsten: Kassere
Peter: Medlem og referent
Lars: Menig medlem
Mikkel Andersen: Suppleant

2. Møde med de øvrige foreninger 12/1- 2023.

3. Preben ligger op til et møde forud for dette.

4. Præcisering af udvalgenes funktion og beføjelser bør klar ligges f.eks. skal alle afslutninger prøver
med hund, afholdes af Egehytten.

5. Vores nye medlem i hundeudvalget. Marianne Friis.

Eventuelt.

Preben, udtrykker bekymring for kommunikationsstrategien imellem foreningens forskellige udvalg dette bør tages op sammen med de øvrige foreninger. LBN foreslår at lave det som Sandbæk Flugtskydningsbanen.dk hvor flugtskytte udvalgets Facebook opslag automatisk kommer op på hjemme siden.

Mødet slut. Kl. 17,45.

Beretning på Generalforsamling onsdag den 15. september 2021.

Det er så 90- År siden Herborg/Videbæk Jagtforening så dagens
lys endda på to efterfølgende ordinære generalforsamlinger
onsdag den 21. marts i Herborg og den 25. marts År 1931 i
Videbæk på Westergaards Hotel.

Det er så det halvfemsindstyve ordinære generalforsamling i
aften. Den første formand var Købmand Mølhede Herborg. Den
første bestyrelsmøde blev afholdt på Westergaards Hotel den 9.
november. Der var 23 betalende medlemmer og de betalte 2
Kroner i kontingent. Optagelse i Dansk Jagt som skete den 23.
januar 1934, da hævede man kontingentet til 3 Kroner dengang
var der 29 medlemmer.

Som alle ved, så var 2020 og så vidt også 2021 et par år vi helst vil
glemme så hurtig som muligt.

Der var ikke de store aktiviteter hverken jagt eller flugtskydning.
Finale i hold skydning som skulle være afholdt på Sandbæk banen
blev aflyst, så det blev afholdt her i 2021 den 14. august
med Ca. 200 deltager, og fire hold fra egne rækker deltog
en stor tak til de hjælper- og udvalgs medlemmer.

Vi havde en god tur den 12. september 2020 med nogle tyve
medlemmer på Borris skydeterræn med Ole Lembcke Pedersen
som guid. Hvor vi så Hjort og hørte brøl fra skoven. Der har også i
her i 2021 lavet en tur til Brahetrolleborg til Jagt & Fiskeri messe,
og her havde 30 meldt til, og vi havde en rigtig god tur, og vejret
var med os.

Ringede til Bøgh først på året, og takkede for de jagter vi fik
afholdt, og var inde over hans salg af Fibo han var meget opsat på
at det blev hurtig solgt da der var 1300 der havde set det på
nettet, og to havde også ville købe det, men aldrig vent tilbage.
Der var også en som ville lave bade sø,
Og det havde Bøgh afvist for det kan slet ikke lade sig gøre da der
er smidt gamle elementer med diverse jernarmerings stykker i.
Det bliver nok lidt op ad bakke, med den pris han forlanger.
Senere har jeg ikke kunnet komme i kontakt med Bøgh, men har
sendt brev til ham, men har ikke hørt fra ham, men talt med
Stefano som har lov at skyde somme Bukke sammen med sin
bror, og de har heller ikke kontakt til ham, men der var en onkel
som ville kontakte ham, men jeg har ikke hørt fra dem. I samme
brev skrev jeg, at vi ville benytte, og passe skoven og jagten indtil,
det blev solgt, og han fik de fire jagter som er på vores
hjemmeside. Vi afholder 4 jagter med forbehold, så det bliver alle
lørdage første gang den 23. okt. 20. nov. 18. Dec.
Rævejagt den 22. januar. Alle med start Kl. 9.30 ved fabrikken.

Der blev på første jagt 2020 skudt 1 fasan 22 mand. Anden jagt 25
mand 1 dyr og 1 hare. Søndag den 10. januar fra grav 1 Ræv. Der
er skudt en fin seks ender her i maj 2021. Vi har naturligt vis ikke
været på jagt hos Naturstyrelsens i 2020.
Madlavningsholdet kom heller ikke i gang i år, så vi håber Hans
kan få tid til at holde det i 2022. Der har ikke været så mange
møde i Jægerrådet, nogle stykker er det da blevet til, og er der
interesse få at læse hvad der sker så gå ind på hjemmesiden der
lægger jeg alle dagsordner og referater ud. Der er Borris stævne
den 14. maj 2022, og jeg vil igen opfordre til at møde op til den
skydning vi afholder med Combivåben, og der vil vi få brug for
nogle hjælper. På dagen og dagen før til opstilling.

Vi har også holdt møde i de tre foreninger med næsten alle i
bestyrelsen omkring Riffelbanen, og der var stor interesse for
hvordan og hvornår der sker noget, men det bliver nok en lang
pro ses. PT. Ligger det til at vi eventuelt kunne få godkendelsen i
indeværende år, men så skal det ud i høring, og hvordan det så
ende ved ingen, men håber ikke at DN vil spænde ben for banen.
Der har været afholdt kredsmøde i kreds 2, og det har i nok hørt
om som var noget rodet møde. Vi havde tre med fra vores
forening, som vi må have. Hvis nogen ikke har læst eller fulgt
med, så har vores HB-mand og kreds formand trukket sig. Vi
håber der bliver ro på hænd ad vejen. Der bliver afholdt mange
møder i jægerrådet lige i øjeblikket, og senere på efteråret vil der
blive indkaldt til Ekstraordinær møde den 29. november i Idum
det kan ikke holdes før på grund af div. Tidsfrister, så jeg håber
alle der har lyst og tid vil deltage, så der vil komme en SMS ud til
alle i vore tre jagtforeninger.

Ellers følg med på vores hjemmeside, så vil vi lægge alt op
desangående.

Er man interesseret i hvad vi lave og gør i jægerrådet
så se under HJEM og tredje linje som heder Jægerråd.

Lige noget vi alle i jagtforeningerne skal til at tage mere alvorligt
det er omkring alkoholpolitikken. Det blev vi opfordret til på et
jægerråds møde omkring emnet det er på grund af det der skete
på et kursus i jagtens hus sidste år.

Jeg vil hermed også opfordre til, at vi som jæger skal passe vældig
på når vi er på jagt, flugtskydning og riffelskydning om så det er
på vores egen bane eller ude omkring. Der er nogen der sige. En
jæger, der bærer våben, lever under de samme betingelser som
bilister, der kører bil.

Det gik fint med Råge regulering i Videbæk og omegnen. Så er
vores jæger i området bare så ihærdige med regulering af
Mårhunde også stor tak til dem. Riffelbanen og indskydningen
har også været godt besøgt.

Hjortebanen i Ulfborg var besøgt af for få riffeljæger, nå man
tænker på hvor mange der går på riffeljagt, men banen var heller
ikke i orden i år, så vi håber snart at vi får vores egen bane
kommer op at kører. Håber det bliver inden for de næste par år.

Nu skal vi se fremad og jeg håber, at resten af 2021 og 2022 vil
komme i det gamle gænger igen, her tænker jeg på jagterne og vi
vil blive fri for al den ballade omkring vores fritidsinteresse jagten
og foreningsarbejde.

Midt håb er at alle vil 170.000 jagttegns løser vil smide alt det
negative over venstre skulle og så se frem ad. Kunne vi få bare
30/40,000 flere af de der løse jagttegn ind i DJ. Så ville vi stå
meget stærkere mod de grønne.

Og at der kommer flere ny jæger til, og alle vi vil tage godt imod
dem.

Her til sidst en stor tak til mine bestyrelsesmedlemmer for et
godt samarbejde, og ikke mindst til vores udvalgsmedlemmer i de
forskellige udvalg ingen nævnt ingen glemt.

Formanden.
Preben Overgaard.

Beretning på Generalforsamling onsdag den 9. september 2019/2020.

Hvad er der så sket i 2019/20. Stor tak til Bøgh for at vi må bruge Fibo skoven til vores jagter, og vi har en stor hilsen med fra ham. Kaj og jeg var på besøg lørdag den 25. august hvor han havde kaffen klar, vi havde taget rundstykker med, og lidt senere satte han øl på bordet, og godt jeg skulle køre hjem for Bøgh og Kaj kunne godt tage et par stykker, så var han lige omkring salg af Fibo, men den som var i spil, ville lave søen om til badeland, så det blev ikke til noget. Han var glad for, at vi passede jagten, ellers skulle han bare af med noget skat.

Vi skulle hilse mange gange. Han kunne ikke være med da synet er meget dårlig han er en årgang 15/04 1937 og Æresmedlem, den sidste i foreningen.

Vi havde også nogle gode jagter, og der blev skudt 4. dyr 1. ræv 8. snepper 5. fasaner, det bedste 2. Mårhunde. PÅ alle jagter blev der set mange fugle og dyr. Mange skud til flyvende vildt så det er på flugtskydebanen i 2021. I snit 24/25 mand på jagterne. Der vil blive afholdt 4 jagter i denne sæson se hjemmesiden. Der er for mange der ikke bruge vores hjemmeside det gælder alle medlemmer, kunne være der skal nytænkning til? Vi havde tre på jagt på Lønborg Hede det var en våd omgang. I kreds 2 har vi fået ny jæger koordinator Freya Charlotte Askjær. Der er stor tilbage gang i medlemstallet i vores kreds kun 55 Stk. På tre år. Hun er ansat til at hjælpe foreningerne med at få nye medlemmer. I september havde vi den største krage jæger i Danmark på besøg, Bjarne Frost som har nedlagt mere end 50,000 Stk. Han må da gøre noget rigtig.

Har fulgt ham lidt siden, jagten gik ind på grågåsen den 1. august og på paraden ikke mindre en 12 gæs. Vi har også nogle her i området, jeg vil ikke nævne navne for de gør alle en stor gerning de bruge gerne den halve nat på at skyder Mårhunde, og det skal de have tak for, men som det ser ud så er det op ad bakker. Vi har i øjeblikket 3. sæt mårhunde fælde og kameraer så hvis der er nogen der mener de har mårhunde i området så sig til, man kan også i første omgang prøve med kamera for se om der er aktivitet på jeres terræn. Den 11. marts blev alt lukket ned vi skulle have jægerrådsmøde, men der var ikke mange der dukkede op, så der blev ikke lavet referat fra det møde, men se ellers referater på vores hjemmeside. Hundetræning og flugtskydning kom lidt senere i gang, men i gang kom de. Madlavningsholdet kom ikke i gang igen, afslutningen kommer nok senere. Husudvalget kom i gang senere med veteranaftner, så fik de lavet nogle ting ved huset, men her til sidst fik de solgt nogle pølser, så det er nok ikke godet så galt. Flugtskydebane blev besøgt af rigtig mange af vores medlemmer for at samle haglskåle op og der blev senere kørt mange læs over til Kaj. Stor tak til alle der bidrog med det. Der arbejdes videre med det skidt. Der har også været mange møder i jægerrådet trods Covid 19. Vi har fokuseret på valg til HB-posten på årsmødet blev der foreslået to mand Norbert Ravnsbæk og Lars Chr. Rejkjær på kredsmøde vandt Norbert med 20 stemmer. Der har været talt om National Pak og Natur Pak, og Natura 2000.

På grund af Covid – 19. blev Borris stævnet også aflyst så de 5/6000 Kr. kommer vi til at mangle i næste års regnskab. Og håber vores medlemmer vil støtter op om stævnet.

Håber vi i 2021 kommer tilbage til naturlige gænger igen Kredsmødet blev først afholdt her den 13. august i Idom Carsten, Bo og Preben deltog og vi må nok sige stemningen ikke var så god da der var bud efter den siddende HB -medlem, men det håbede den fungerende Kredsformand ikke at det blev sådan på næste Kredsmøde. Jan B. Rasmussen blev valgt få et år til ny formand i kreds 2. Den gamle formand fra Brande trådte tilbage op til julen 2019 Der trådte Jan B. Rasmussen til da han var næstformand. Hvordan det går med Hoved bestyrelse formanden det må tiden vise. Han har fået modstand i år. Ansvarsforsikring for bestyrelse og udvalgsmedlemmer er på plads nu. Der var for, første gang givet tilladelse til regulering af gamle råger og senere råger unger i Videbæk og omegn. Koordinator på dette projekt var Kurt Madsen og jeg vil her takke Kurt for hans store arbejde her.

Som Kurt, så rigtig siger i Videbæk er der blevet rar at bo. Der vil blive indkaldt til møde først i de nye år, nogle skal nok også på skydebanen inden det går løs igen.

Og stor tak til de jægere der fik skudt råger der blev skudt 500 stk. i alt. Der skal også lyde en stor tak til Skovfoged i Ringkøbing/Skjern Kommune Poul Gregersen.

Jagtleje kontrakten Sandbæk jagt blev de næste 5. år forhandlet på plads, så nu må der skydes de store dyr, og en jagt mere. Ny jæger fra hele kommune skal inviteres. Bue og riffel har stået stille på grund af mange ting.

Indskydningen på Sæddingbanen gik planmæssigt der var 21 tilmeldt og de fik en hyggelig dag trods AFSTAND.

Det er da godt der er noget der har gået godt. Vi har ikke holdt vores møde i tre jagtforeninger, men det var på grund af høsten, så jeg tror vi skal have det på et andet tidspunkt Evt. først på året.

Til sidst stor tak til alle vores udvalgsmedlemmer som igen har gjort et kæmpe arbejde, og til min bestyrelse tak for godt samarbejde.

Konstituering efter generalforsamlingen.

Den nye bestyrelse.

Formand: Preben Overgaard.

Næst formand: Jens Bukbjerg. Kassere Carsten H. Thomsen.

Sekretær: Hans B. Petersen.

Menigt medlem: Lars Birkkjær.

Lars blev valgt til hundeudvalget. Der var et lille møde efter generalforsamlingen. På mødet blev drøftet nogle emner om arbejdsdag i Fibo skoven onsdag den 16/09-2020 Kl. 17.00. Efterfølgende tage derud, og laver arbejdet færdig. Preben sende SMS ud vider Morten Hindkjær. Preben vil samarbejde med Thue om et stormøde, mellem de tre foreninger. Lars har nogle forslag til at optimere bestyrelsen digital, med blandt andet et bookingssystem. Hjemmesiden vil Lars gerne kigge på, om han Evt. også Sandbæk flugtskydnings bane også kan komme ind.

Konstituerings møde den 8. oktober 2019.

Til mødet var   Preben, Kaj, Karsten, Janus, Jens og Hans

Punkt 1. Det skal være for sig.

Konstituering:

Formand. Preben Overgaard.
Næstformand: Kaj Knudsen.
Sekretær: Hans Pedersen.
Kassere: Karsten Hører
Menig: Janus Petersen.
Suppleant: Jens Bukbjerg.

Punkt 2. Referat fra sidste gang. Sidste gang var general forsamling, Godkendt.

Punkt 3. Skyde/bue bane. Buebanen kan laves for små penge, skal bare sættes i gang.
Skydebanen er noget mere kompliceret. Kan evt. laves i Sandbæk i forbindelse med flugtskyde banen.
Preben kar kontakt til kommunen, omkring projektet. Der kan være noget med støj gener.
Vi skal også have fundet ud af hvem, hvad og hvor. Tages op på et formands møde.

Punkt 4. Regnskab.
Siden general forsamlingen er der brugt 1619,75 kr., vores salto er pt 63530,52kr. + 2472,00 kr.
Der kommer lidt udgifter til krage foredraget og polkaer

Punkt 5. Person data.
Personale politikken er på hjemmesiden. Databehandlingen ligger hos Janus.
Privatlivs politikken er OK
Kortlægning og beskrivelse mangler stadig, sammen med de 2 andre foreninger, tages op på næste møde.

Punkt 6. Open by night.
Hvis vi skal deltage igen, skal det planlægges bedre, så der er flere folk til at hjælpe.
Smags prøver fra Slagter Sørensen var godt. Hans høre Slagter Sørensen om vi evt. skal sælge nogle at produkterne.

Punkt 7. Fibo jagt
Preben kommer ikke til jagten d. 21/12, Hans og Kaj kommer ikke d. 27/10
Ole har suppe og pølser klar.
Der er snak om at invitere nogle unge mennesker til en jagt i Fibo, Hans tager kontakt til Finderup efterskole,
Og jagt linjen på ungdoms skolen.

Punkt 8. Udvalgs medlemmer.
Der skal arrangeres en tur sammen de 3 jagt foreninger imellem et eller anden sted.
Preben tager det op på formands mødet.

Punkt 9. EVT
Åben hus i Sandbæk kom ikke så godt ud for jagtforeningerne, efter en uheldig udtagelse fra Preben, men lad os nu se om der kommer en respons. Der skal anlægges flere stier deroppe, til gavn for befolkningen.
Det virker lidt unfair, at både jagtforeninger og skydebane skal betale for at være der, men alle andre kan komme der frit. Det koster 9000,- kr. pr. jagt
Morten fra Nr. Vium/Troldhede har en telefon som vi kan benytte til at sende sms til vores medlemmer. Vi skal bare sende en sms til Morten, så videre sender han

Hundetræning: Starter tirsdag 7/1-2020
Madlavning: Starter onsdag 8/1-2020
Årsmøde i Højmark: 29/1-2020
Indskydning: 27/4 Kibæk 17:00 – 20:00 Og 18/5 Sædding 10:00 – 16:00
Hjortebane: 31/7 Ulfborg 15:00 – 20:00

Generalforsamling onsdag den 4. september.
Hvad er der så sket i 2018/19.

Starte med det positive først vi har haft nogle fantastiske jagter i Fibo, og
stor tak til Bøgh for hans generøsitet og viljer til, at vi må bruge hans 62
Ha. Skov. Da det er gratis at være med, så er det besynderligt, at frem
mødet ikke er stører Ca. 16 mand møde op vi håber der kunne komme
lidt flere i det nye år. Der blev leveret 3. rådyr. 1. ræv. 1. hare og 4
fasaner. Det tyder på at vores fodermarker og fodertønder virker. Der
blev set meget råvildt, men også mange fasaner og snepper. Der bliver i
den nye jagt år kun afholdt 4. jagter. Vi har øget vores medlemstal med 7
og de er så velkommende. Vi håber også at med nogle nye til tag heride
tre foreninger kunne samle nogle nye og unge jæger. Så kunne hele DJF
stå stærkere over for de andre grønne foreninger. Det er med glæde at
vores hundeudvalg har fået fat igen. Vi håber på et nyt godt år for vores
udvalg. Bustur til Jagtens Hus sammen med de to andre jagtforeninger var
en særdeles god tur med knap 50 medlemmer, og Ole Hindbo grillede
pølser til frokost tak til ham også tak til Paul Henriksen gratis.
afslutning med kaffe og kage i jagtens hus. I år har vi så lavet et krage
kursus/foredrag med den måske dygtigste krage jæger i landet Bjarne
Frost vi håber i bakke op om de arrangementer der kommer frem over.
Der er muge lighed for en tur til Borris skydeterræn lørdag den 28.
september, men det er nok lidt sent vi skal have samlet 30 mand.

Det der har taget mest opmærksomhed i det forgangene år er
Mårhundene vi har været til mange møde desangående. Jægerråds møde
har også været præget af de skide Mårhunde, men heldigvis er der da
nogle jægere der har fået taget på dem og leveret ret så mange (Eli, Ingo
og Ole Hindbo) er de der har leveret her i området. Jægerråds møde har
der også været debat om National Pak Skjern. I hele Ringkøbing/Skjern
Kommune er der vil leveret 500/600 Stk. siden man begyndte at holde tal
på dem. Vi har indkøbt to sæt fælder og kameraer som så har været i
2 brug ude hos vores medlemmer, men hvis der her nogle der gerne vil i
gang så sig til. De formere sig som rotte op til 11/15 hvalpeerdersetien
kuld. Stor tak til alle som har taget kampen op nogle sidder ude den halve
nat andre har alarm fra deres kamera der er ude på foderpladsen og så er
det ud af sengen.

Borris stævne endnu engang der var for få deltager igen i år, så vi vil
gerne igen opfordre jer til at møde op, det nye tiltag vidste, at der er
behov for denne skydning, der var for mange der stod (undskyld) og
fjumrede med deres drilling. Stor tak til familien Birkemose og håber at i
deltage lige så aktiv som før, pengene som vi for kan vi ikke undvære.
Næste år er det lørdag den 9. maj. Når man så tænker på, at der er Ca.
i 50% der går på jagt her i Vestjylland med combi våben. Der kommer flere
skytter fra øst og Synder Jylland end Vest.

Kredsmødet gik som planlagt vi var tre mand til mødet. Kreds 2. ønske, at
flere tillidsfolk i DJF kunne blive omfattet af en
bestyrelsesansvarsforsikring, og de lokale foreninger fremover skulle
kunne trække på ekstern juridisk bistand i svære sager. Det blev vedtaget.
Det har også været på repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen vil nu
arbejde videre med dette emne. Det var baseret om en forsikring for dem
der er valgt i bestyrelse, og som har ansvar for eksempel skydebane og
andre ting som de kan drages til ansvar for.

7 Den 12. august havde vi et godt møde med de to andre jagtforeninger vi
fik nogle ting rette ind Ang. Vores samarbejde i de forskellige udvalg.
Vores hjemmeside videbækegnens jagt var der en del snak om. vier ikke
gode til at bruge den, og der var nogle der aldrig havde lukket op vi syntes
i vores forening, at det er kommet for at blive, men selvfølgelig er det op
til hver især at benytte sig af den. Referatet fra mødet er lagt op på
hjemmesiden. Til sidst vil jeg sige en stor tak til alle udvalgsmedlemmer
som har gjort et kæmpe arbejde, og til min bestyrelse stor tak for et godt
samarbejde.

Formandens beretning 2018

Endnu et år er gået siden vi sidst var til general forsamling, og dermed også et år siden I sidst har hørt en beretning fra mig.

Jeg vil ikke som de andre år, fortælle om hvor meget vi har lavet gennem året, men derimod skal jeg prøve at oplyse jer omkring de udfordringer som vi har som forening, og hvad Danmarks Jægerforbund har af udfordringer. Vi har ikke kunne formå at øge vores medlemstal, det er general problem som er gældende i stort set hele landet. Hvad vi kan og skal gøre, er vi ikke helt sikker på, og der er kommet mange gode forslag, og dog har de ikke slået igennem. Det er en kendsgerning, at hvis ikke vi får vendt kurven, vil vi om få år ikke have et fælles forbund, og dermed vil også få meget svært ved at forhandle jagttider, og så måske ingen jagt mere. Danmarks Jægerforbund sidder hvert år og forhandler vores jagttider, og det er virkelig en forhandling der foregår, hvor DJ må give lidt for at få lidt. Kun hvis der er nogle invasive dyr, som de andre organisationer synes er “farlige”, for os som jæger lov til at regulere dem. Tag feks mårhunden, for få år siden, da den virkelig begyndte at komme i medierne, selv om dem nok har været her længe inden, måtte vi kun jage efter en fastsat jagttid. Nu derimod, hvor mårhunden er i fremgang, og er blevet en seriøs trussel mod den øvrige fauna, må vi næsten alt, bare for at få den udryddet. Vi må regulere den året rundt og døgnet rundt, vi må skyde den fra kunstig skjul, ved fodreplader, vi må bruge kunstig lys om natten, ja der er rigtig meget vi må, nu her hvor det måske allerede er for sent. Jeg tror ikke, at hvis det ikke var for DJ, havde vi slet ikke kommet i gang, med at skyde og indfange mårhunden for DOF, Naturstyrelsen og hvad de ellers hedder alle sammen, før den som nu er i kraftig fremgang.

Når jeg nu er ved mårhunden, så vil jeg gerne opfordre jer alle, til at gøre en aktiv indsats for at bekæmpe den s mårhund. Vi har i foreningen, indkøbt et kamera, for vi kan udlåne til jer, hvis der nu er interesse, for på den måde at undersøge om der skulle være mårhunde i vores område.

Omkring ulven, som er et meget ømt emne, så mener jeg vi som jæger skal holde en ordentlig tone i debatten. Vi kan ikke tåle for meget dårlig omtalt, og den snak der er på internettet, hvor den ulv bare skal væk fra vores lille land, skal vi på ingen måde deltage i som jæger. Vi kan godt her i forsamlingen blive enig om at vi ønsker ulven tilbage til tyskland, og når det så er sagt, så kommer det bare ikke til at ske. Som jæger har vi ikke noget at udsætte ulven for, den tager så lidt af “vores” vildt, og måske bidrager den ligefrem til at vi han få hjorten til at flytte sig mere rundt. Jeg forstår godt landmanden, hvis får bliver skambidt og dræbt, og han der mister kalven. Det må også være et skræmmende syn, at ulven gå forbi stuevinduet, mens den jagter vores hund, kat eller hvad nu den er efter, men så må landmanden, børnehaven, og hvem der ellers føler frygt for ulven, gå til regeringen, og evt. bede os jæger om hjælp til enten at indfange den eller aflive den, men igen, som jæger skal vi ikke være nervøse for Ulven, og vi skal holde os ude af debatten.

Nok om Di, og deres flotte arbejde. Vi har nogle i vores forening, som gør et fantastisk stykke arbejde. Var det ikke for vores hus udvalg, hundeudvalg, riffel udvalg, flugtskydnings udvalg og Sandbæk udvalg, havde vi slet ikke alle de super gode tilbud. Vi for lige om lidt sikkert nogle dejlige beretninger, hvor de selv vil fortælle om deres gode resultater. I skal alle sammen have rigtig mange tak for jeres indsats. Vi havde en bustur til Nygaards Afrika, hvor alle udvalgs medlemmer var budt med sammen med deres bedre halvdel, og personlig nød jeg turen, hvor vi fik lov at forkæle dem. Derfor kan vi godt igen erkende jeres arbejde, så heroppe her der en lille ting til jer. Tak for hjælpen.

Vi skal også alle sammen sige tak til Bøgh, for igen at må bruge hans skov, næsten kvit og frit til at gå på jagt i. Prisen for en næsten gratis jagt, at en arbejdsdag eller 3 i skoven, hvor så alle medlemmer må deltage i jagten, og også må tage en gæst med. Vi skal i samme sætning sige, I skal huske at tilmelde jer jagten, så vi ved hvor meget suppe Jens Ole skal have lavet klar til os. Når nu prisen for jagten er om den er, så kan jeg ikke forstå, at så få kommer om hjælper med de årlige arbejdsdage. Sidste år var vi så uheldig at et af vores medlemmer mistede en hund i en rævegrav, selv om han ledte og gravede i en hel uge efter den stakkels hund. I den forbindelse, var der noget skov som skulle genoprettes, men der kom ingen udover den pågældende jæger og et par bestyrelses medlemmer, det er sgu ikke godt nok. Hvis vi stadig vil have “gratis” jagt i Fibo, så må I f komme til de arbejdsdage. Et er det er hyggeligt at arbejde sammen derude, og vi får jagten, så hygger vi os også med en grillpølse og en håndbajer. Kom nu op af sofaen, og hjælp når VJagt sender jer en sms.

Godt ord igen, jeg glæder mig til et år mere som medlem i Herborg-Videbæk jagtforening, og ser frem til rigtig mange dejlige stunder sammen med jer alle sammen.
05-09-2018 Hans Bo Petersen

Konstruerings møde Onsdag den 12 september 2018 i Egehytten  Kl. 19.00

Alle var mødt, og der blev lavet lidt om i bestyrelsen.

Som det frem går, ville Hans Petersen ikke være formand.

På grund af travlhed, og han skulle på mange kursuser det

næste år.

Herborg-Videbæk Jagtforening. Den 12/9. 2018

Konstituering.

Formand: Preben Overgaard.

Næstformand: Hans Bo Petersen

Kasser: Janus Petersen

Sekretær: Michael Lysgaard.

Menig medlem: Kaj Knudsen

Suppleant: Karsten Høher Thomsen

Hundeudvalg: Kaj Knudsen

Konstituering: Hans Petersen er valgt som formand. Janus Petersen, er valgt
som kasser. Michael Lysgaard er valgt som sekretær. Preben Overgaard er
valgt som næstformand. Kaj Knudsen er valgt som, menig medlem.
Vedtægtsændringerne er blevet underskrevet ved dette møde, og bliver
sendt til Danmarks Jægerforbund.
Hundeudvalg: Der bliver bedt om en redegørelse fra Torben Haugaard, og

Harry Jensen, ang. Episoden med en mark træning. Formændene i de 3 jagt-
foreninger vil tage stilling til, hvad der skal gøres, ved sagen, efterfølgende.

Generalforsamlingen Herborg-Videbæk jagtforening 2017: Godkendt af
bestyrelsen.
Regnskab: Der er ikke sket noget siden sidst. Der er ved mødet sket en
overdragelse af kassen til Janus Petersen.
Knivkursus: Janus Petersen og Bo Nielsen afholder knivkursus, igen i år.
Madkursus: Hans Petersen afholder mad kursus igen i år.
Kort over Fibo skoven: Der bliver lavet et eksemplar til jagterne. Og et
eksemplar til Bøgh.

Vores jagtforening har i det foregående år haft lidt forskellige aktiviteter, som vi
plejer at have, men først og fremmest, er vi en jagtforening, og derfor er jagten i
centrum.

VI har mod lidt arbejde fået lov til at gå på jagt i Fibo skoven af Bøgh, og det vil jeg
gerne side tak for. I år har vi fået gøde de nyplantede løvtræer, og fået nyt tag på
redskabs skur ved hytten. For at vi fortsat kan få lov til at gå på jagt i Fibo, er vi
nødt til at yde en indsats som forening, og ikke de samme Tordenskjolds soldater,
hvis der igen skal laves lidt i skoven. Jeg vil gerne opfordre jer alle til at give en
hånd med, når vi beder om en hånd. Vi havde afslutning i skoven i år med
grillpølser og øl, og rigtig hyggelig stemning.

De første jagter vi havde sidste år, var deltagelsen ret sløj, som jeg husker det var
vi 4-5 mand til at stå for, og 1 hund (+ 1 hvalp) til at drive. Det blev dog noget
bedre på de næste jagter. Jagt udbyttet, har jeg ikke styr på, men efter som
skoven stort set er lagt ned, har der været og ret godt udbytte. Den sæson som vi
går ind i, har vi også fået lov til at drive Ole Dalgaards skov, som ligger på den
anden side af fabrikken. Vi må dog ikke skyde rådyr derover, men der skulle
eftersigende være en masse naturgrave, så mon ikke rævejægeren kunne se
muligheden derover.

Jeg vil gerne opfordre til en form for tilmelding til jagterne, gerne et opkald eller
sms til en af bestyrelses medlemmerne, så vi ved hvor meget suppe vi skal have
fat i.

Vi har også fået vores hjemmeside videbækegnensjagt.dk op og køre, og
stor tak til Preben Overgaard, som har været motoren i at holde den ved
lige. Det eneste vi andre skal, er at sende Preben en mail, og vupti, så er
det på hjemmesiden. Preben er også selv god til at finde på noget der
kunne være aktuelt for os alle. Så brug siden, I for ikke den lille folder
tilbage, I kan have det hele på jeres telefoner.

Af andre ting vi har lavet, kan nævnes vores deltagelse i open by night i
Videbæk den 1. sep. Hvor vi havde sat en stand på foran Lotte Blidal
advokaten, med nogle trofæer af Jens Ole Hindbo’s. Inde i et møde
lokale, havde vi sat en skydesimulator (lasershot) op, som alle gratis
kunne prøve. Næste år kunne vi godt tænke os lidt anderledes, så hvis I
sidder med nogle ideer, så kom gerne frem med dem.

Madlavning og knivkursus kørte også som sædvanlig. Jeg stod selv for
madlavningen, os eftersom jeg ikke har hørt anden, må jeg gå ud fra at
det er godkendt. På knivholdet havde vi en gæste underviser Kaj
Normann, og hvad jeg hører, har det været godt, og vi vil prøve om ikke
Kaj er frisk op en omgang mere næste år.

Jeg vil gerne efterlyse nogle forslag fra jer om noget nye vi kunne
foretage os, det kunne være et foredrag, familiedag, ungdom/nyjæger
arrangement osv.

På kredsmødet i år, var der ikke megen diskussion, men de havde også
fra starten sagt de ikke ville diskutere kronvildt, så der er ikke ret noget
at berette derfra. Vores medlemstal ligger ret stabilt, dermed ikke sagt vi
ikke vil have flere medlemmer, med det er ikke nemt at finde nogen nye,
som ønsker at være medlem.

Vi har efter sidst general forsamling desværre mistet en af vores jagt
kammerater, Kurt Nygaard. Kurt har været meget aktiv i jagttegns lære,
og været en stor personlighed i foreningen. Skal vi ikke rejse os, og ære
ham? —————– Ære være hans minde.

Her til sidst vil jeg gerne takke jer alle for jeres modtagelse af mig som
jeres formand i denne fantastiske jagtforening. Bo Nielsen har været en
rigtig god kammerat, og hjulpet mig igennem en del, og jeg ved godt der
er en masse som jeg skal lære endnu, men jeg håber på jeres
opbakning, og ser frem til endnu et år, måske som formand, måske ikke.

Dagsorden 15.09.2016 hos kaj kl.19.30

1: Konstituering. Hans Petersen som formand. Bo Nielsen som næstformand. Preben Overgaard som kasser. Michael Lysgaard som sekretær. Kaj Knudsen som menig medlem.

2: Hans sørger for at få nyhedsmail sendt videre til bestyrelses medlemmerne samt til hjemmesiden. Og lavet de forskellige adresser om.

3: Opfølgning fra generalforsamling. Jagt Fibo, hunde, kunstgrave, mad. Sørge for forenings meddelelser/sms. Der skal være mindst en fra bestyrelsen, ved jagterne i Fibo. Ræve gravene skal åbnes, en aften i næste uge. Mad til Fibo jagterne. Kaj kontakter Jens Ole Hindbo.

4: Vi skal bruge vores hjemmeside til alt kommunikation fremover. Vi skal have alle mail adresser og telefon numre opdateret, så medlemmerne kan få de forskellige nyheds breve, og forenings meddelelser. Preben tager kontakt til Dennis.

5: Open by night. De 3 foreninger vil være repræsenteret, denne dag. Skydesimulator kommer Ivan med. Udstilling af knive. Hans tager kontakt til politiet om det er lovligt. Udstilling af trofæer, folk tager lidt med hver.

6: Ungjægere søndag. Lars Jacobsen, Vicki Birkmose, Kristian Brinch, er med fra Herborg/Videbæk Jagtforening. Der er morgenkaffe kl.9.00. Det er gratis for ung jægerne.

7: Skydebane i Sandbæk. Ikke noget nyt endnu.

8: Evt. Der er forslag om at lave en klub aften, i ege hytten.