Aktiviteter

Aktiviteter i løbet af året.

Set & Sket – Her kan du få et kort referat og se billeder fra afholdte aktiviteter efterhånden som de bliver afviklet.

90 års jubilæum i Vorgod Fjelstervangs Jagtforening.

Første jagt i Fibo Skoven 17 deltager.

Godt humør da alle så meget vildt, men ikke så god skydning som normalt.

1. Sneppe & tre Hare hvor en ung jæger skød sin første

hare, men havde også en forbier på Sneppe, så der er

plads til forbedring.

Næste Jagt lørdag den 17. December kl. 9,30.

PS: Møde sted gennem porten.

Lørdag den 21. januar Kl. 9,30 mødtes 21 Jæger for at nyde det gode vejr og den
sidste Jagt i Fibo Skoven.

Efter parolen blev der holdt en minuts stilhed for Carl Otto
Bøgh Kristensen.

Da vores skovejer som havde i snart 15 år ladet os drive jagt på
hans ejendom var død den 11. januar i Århus 85 år gammel. Var den sidste af
Herborg – Videbæk Jagtforenings æresmedlem.

Alle jagter har efter Carl Bøgh som vi kaldte ham blevet drevet som han selv ville
have gjort, også på dagen her blev der jagtet efter god etik som vi har gjort før.
Der blev på den sidste dag leveret 2 Stk. Rådyr, Fasankok og en rød Ræv.

Skoven vidste sig fra den fineste side med meget vildt, og der blev også skudt til
mange af de troldfugle der ville over vintre her i Danmark, for det var nok for sent
for dem at flyve til varmere himmelstrøg. Troldfugl = Skovsneppen.

Bestyrelsen havde inviteret til suppe og afslutning i Egehytten med den fine parade
blev det et værdig afslutning på mange gode oplevelser i Fibo Skoven

Søndag den 29.1 var sidste jagt for denne sæson og der blev set både dyr og sneppe.

Et dyr blev anskudt og desværre ikke fundet af schweisshunden. Ellers sluttede dagen med en god afslutning med gulærter og tilbehør, samt lodtrækning til bukkejagten.

Jagt i Vorgod d 18 Dec.

En hyggelig dag, hvor der blev leveret en hare og et dyr. Dyret lå ikke ret langt væk fra skudstedet og blev fundet ret hurtigt af Schweiz hunden.

Anden Jagt i Vorgod.

God jagtdag, hvor der blev set flere snepper, flere dyr inkl. en buk med opsats, samt hare. Trods ingenting på paraden blev til en god dag med grillede pølser og drik til afslutning.

Jagt ved Momhøje Naturcenter sammen med Haunstrup jagtforening.

Der blev leveret 2 snepper og 3 hare og der blev set flere snepper, hare og dyr.

Billeder fra første fællesjagt i Vorgod Fjelstervang Jagtforening.

Trofæaften tirsdag aften den 7. marts i Egehytten.

Det var igen i år et tilløbstykke med 38 Jæger med og uden trofæer mødt op til en sjov og hyggelig aften

med mange fine og sjove opsatte på vores hjortevildt.

Der var også forskellige trofæer fra Sydafrika som blev beundret. Der var en Svensk hoved monteret Buk samt

et kronhjort fra Skotland. Simone Elmholdt havde sin store og sin første Danske Kronhjort med, og som fik en første plads

af de store trofæer. Der blev uddelt en del flasker vin til de pæneste, største og mest specielle. Der var også en del sjover

fortællinger om de forskellige trofæer alt i alt en meget fin aften.

Endnu en gang tak til husudvalget for den fine aften.

Bue Jagtbane.

Søndag den 19. marts Kl. 11.00.

Så oprandt dagen hvor de tre jagtforeninger kunne indviede og åbne den nye
Jagtbue bane ved Egehytten. Der var mødt mange interesserede folk op, og mange fra de nærliggende bueforeninger.

I alt var Ca. 80 mødt hele dagen. Der var bueskytter fra Borris, Grenå og Silkeborg.

Mange som aldrig har været her før, så alt i alt en rigtig god dag. Vejret var ikke god fra morgenstunden, men klarede op. Der blev kaldt til samling Kl. 11.00 og budt velkommen og særlig velkomst til Kreds 2. Koordinator Henrik Juhl Haugstrup som også indledte. Han ønskede tillykke med vores nye jagtbuebane, og håbede alt godt i fremtiden. Louis Junker fortalte lidt om arbejde med banen og hvordan den skulle bruges i fremtiden. Derefter blev snoren klippet til banen af formanden fra Herborg/Videbæk Jagtforening. Preben Overgaard. Derefter kunne banen besigts af interesserede jæger, og der var mange børn der ville med på tur. De skulle se alle de tre D-Dyr der var opstillet.

Fra Jagtforeningerne skal lyde en stor tak til de fire medlemmer der har gjort alt arbejde for os, og særdeles også tak for at de ville tage instruktør kursus, så vi i fremtiden kan tage nye medlemmer ind i de tre foreninger. Med håb om en god fremtid i Videbæk Egnens Jagtbueforening.

Efter en vellykket Bukkepral ved Egehytten den 16. maj 2023.

Der var mødt lidt flere end sidste år skyldtes nok at vi ikke har Covid 19
mere. Der var mødt Ca. 65 Jæger og interesserede.

På dagen blev der lagt seks store flotte Bukke alle seksender på paraden.
Hvor den ene var en stor flot seksender der muligvis kunne række til
Bronzemedalje. Og ydere mere skudt af en pige som sin første Buk det
bliver ikke stører når så også den er skudt den 16. maj.

Stor tillykke til Rikke Clausen. Den blev også belønnet med en første præmie.
Tre styk gave var sponseret af tøjmanden i Videbæk, så stor tak til ham.

På bue banen ved Egehytten var der står stævne anden Pinsedag.

Kreds 2. Mesterskabet blev for første gang afholdt på Egehyttens nye Bue bane.

Samtidig havde man også Det gyldne slip, som var sammen med Nørre Snede
Og Grenå Bueskytter foreninger. Der var mødt 37 Bue skytter op, men kun de
der var bosiddende i Kreds 2 område kunne være med mesterskabet skydningen.

Vores bueskytter har været med i toppen de første gange på de andre baner,
Spændingen var der på dagen også for dem. Det blev Klaus Bo Knudsen der blev
Kreds Mester med hele 134 Point, toe blev en udenbys skytte Bjarke Juul Larsen
Med 122 Point. No tre blev Lars Kristensen Skjern med 116 Point.

Der skal også nævnes at Bruno Hansen Og Claus Lund Pedersen blev
henholdsvis nummer 8 og 10 stort ros til alle der deltog, og de tilskuere der
Var mødt op og tak til husudvalget der stod for forplejningen alle var bare
Så godt til freds med afviklingen af stævnet.

Aktiviteter i løbet af året.

Set & Sket – Her kan du få et kort referat og se billeder fra afholdte aktiviteter efterhånden som de bliver afviklet.

Egehyttens 25-Års Jubilæum lørdag den 25. juni løb af stablen Kl. 13.00.

Egeris den 25. juni.

Lidt historie om vores klubhus Egehytten.

For mange år siden da vi startede med hundetræning
var det ude under åben himmel og havde ingen faste
opholdssteder efter endt træning. og det kunne lade
sig gøre dengang hvor vi kun var få hunde, og som
tiden gik så blev det lidt for bøvlet når man skulle
finde lokale til mere end 30 hundefolk med påhæng
til vores afslutninger. Til foredrag og film aftner var vi
henvist til forsamlingshuse eller man skulle ud at låne
telte hvor vi kunne afholde afslutninger.
På et bestyrelsesmøde var der et forslag fra et
medlem om at bygge et klubhus og finde et stykke
jord, så vi kunne bruge det i alle tre foreninger, og
der var da også nogen der syntes det var en glimrende
ide, og andre var meget imod det. Hvor skulle det plasers
skulle det være ved Videbæk, Vorgod eller Troldhede?
Efter nogle år var der en af vores medlemmer der fik et
stykke jord til øverst som ikke lige kunne bruges til
landbrugsjord, og det kunne købes eller overgives på sigt

til de tre jagtforeninger, og det er så her vi står i dag.
Skjern Maskinforretning stod med et udstillingshus på
ungskuepladsen i Herning som skulle fjernes eller gøres i
stand.

Det blev så mig der fik til opgave og få det solgt bedst
muligt da det stod opført i regnskabet til en del penge
efter et konkurs. Det blev forsøgt solgt til en jagt
konsortiet i Arnborg, og da de fik prisen bare for at få det
flyttet sagde de stop. Så gik der nogle forhandlinger i gang
med formændene og jordejeren, og med få midler fik jeg
lov at overdrage huset til foreningerne. Derefter gik mange
af vores medlemmer i gang med at dele huset ad i fire
dele, så det kunne transporteres på lastvogne. Transporten
skete en meget tidlig morgen uden den store trafik. Stor
tak til alle der gjorde det store stykke arbejde for at få
huset skilt ad og de der lavede soklen, så huset kunne
flyttes der til hvor den står nu, og med stor hjælp fra en
vognmand i vores nabolag.
Det blev så en lang sej kam for at få det til at ligene et
klubhus, men det kom på fode og det blev brugt i mange år
fremover, men det var et gammelt hus, der var også et
stort afsled på den.

På et tidspunkt kom en person til at lede og fordele
arbejdet i husudvalget, og som kunne se huset var ved at
forfalde og der skal lyde en stor tak til Jens Ole Hindbo.
Han kunne om nogen få sat gang i nogle ting, som var ved
at forfalde, så som terrassen det jeg så involveret i.
En dag blev jeg ringet op af Ole om ikke jeg kunne finde et
par mand til at fjerne den gamle, og få en tømmer eller en
der havde forstand på at måle træet op, så vi kunne lave
en ny. Det blev så også gjort.
For man kan se hvis ikke der en kaptajn på broen så kan
skibet sejle i den forkerte retning, og det har den ikke gjort
siden. Selvfølgelig også med stor hjælp fra foreningens
medlemmer, og det beviser hvis der er et sammen hold i
foreningerne så kan alt lykkes.

Endnu engang tillykke med vores hus!
Egehytten.
Preben Overgaard.

Så havde vi den Årlige Hjorteskydning på Ulfborg Skyttecenter.

Start Kl. 13.00 til 18.00 og der var skytter på banen fra start til slut.

Hele 25 Skytter deltog, men der kunne godt havde været lige så mange til.

De der var der fik så prøvet deres evne af i stor stil både med Drilling og

riffel mange prøvede flere gange der blev brugt Ca. 300 skud. Indimellem kunne man få en ristet oppe

ved Klubhuset hvor Jens Ole Hindbo var klar med en og kold ting.

Vejret var med os der var næsten ingen regn, som der kom andre steder.

Tak til alle der støtter op om Hjorteskydningen.

Riffeludvalget.

På Herborg/Videbæks Generalforsamling blev der uddelt

Flugtskydning og Kragepokaler.

Mester Pokalen: Michael Lysgaard.  39 Duer i 41 Skud.

A. Pokalen: Tommy Clausen.     22 Duer i 25 Skud.

B. Pokalen: Peder Søgaard.       19 Duer i 25 Skud.

Krage Pokalen blev vundet af Bent A. Jensen. Med 6. Par Ben.

Ud af bestyrelsen efter mange år som sekreter og formand

afgik Hans Bo Petersen. Som afskeds gave to flaske vin.

Alle gaver var sponseret af KR. O. Skov Bording og Korsholm Skjern.

Der skal lyde et stort tak til alle.

Aktiviteter i løbet af året.

Set & Sket – Her kan du få et kort referat og se billeder fra afholdte aktiviteter efterhånden som de bliver afviklet.

Herborg-Videbæk-Jagtforening har den 21. og den 25. marts 2021 90-Års Jubilæum.

Det kan for nogen lyde lidt mærkelig, men det er tilfælde for lørdag den 21. marts 1931 var der møde i
Herborg og onsdag den 25. marts 1931 i Videbæk der blev foreningen stiftet på Westergaards Hotel.
Lovene blev som Skjern og omegnens Jagtforeninger, så man sluttede sig til deres vedtægter.
Den første bestyrelse var som nævnt her.
Læge O. Fischer Simonsen – Videbæk.
Ole M. Olesen – Videbæk.
Søren Alfred Skak. Trøstrup.
N. Peder Nielsen – Herborg.
Jens Mølhede Nielsen – Herborg.
Mølhede blev den første formand i Herborg – Videbæk – Jagtforening.
Første bestyrelsesmøde blev afholdt på Westergaards Hotel den 9. november. Der var 23 betalende
medlemmer der hver gav 2 kroner. Den 23. januar ansøgte man om at blive optaget i Dansk Jagtforening.
Først i 1934 hævede man kontingentet til 3 krone. Da var medlemstallet 29 medlemmer der havde betalt,
men mange havde i første omgang kun betalt 2 krone, men måtte senere betale 1 krone mere til kassen.
På grund af Corona i Danmark har vi i foreningen valgt at udsætte denne begivenhed, til foreningen bliver
et hundred år. Håber stadig der er jagt og en forening til den tid!
Bestyrelsen dags dato 2021.
Formand. Preben Overgaard.
Næstformand. Jens Bukbjerg.
Sekretær. Hans Bo Petersen.
Kassere. Carsten Høher Thomsen.
Menig. Lars Birkkjær Nielsen.
For Herborg/Videbæk – Jagtforening.
Videbæk den 13. marts.
Preben Overgaard.

Indstilling til Jægerforbundets Fortjeneste Nål i Bronze.

Indstillede : Niels Olesen. Jagtvej 3. Egeris 6920 Videbæk. 1043351

Indstiller : Nr. Vium Troldhede Jagtforening.
Niels Olesen indstilles til at modtage Jægerforbundets Fortjeneste Nål i Bronze , som tak og udmærkelse
for hans store og mangeårige indsats i jagtens tjeneste.
Glæden og lysten til jagt og fiskeri har altid brændt i Niels, så da han flyttede til Egeris, var det en naturlig
ting at melde sig ind i den lokale jagtforening og være et aktiv medlem. Det blev bemærket.
1982 blev Niels valgt ind i Nr. Vium Troldhede jagtforenings bestyrelse.
1985 var et udfordrende år for foreningen, foreningens jagt i Jeanettes Plantage var blevet opsagt af
udlejeren, her viste Niels at han var den der kunne få ro på, der blev lavet ny jagtleje kontrakt og i dag er
jagten stadig lejet af foreningen, I 2023 har foreningen haft jagten i 95 år. Niels blev kontakt person
mellem Jeanettes Plantages ejere og foreningen, en post som han stadig passer til stor tilfredshed for
begge parter.
1990 blev Niels valgt til formand i Nr. Vium Troldhede Jagtforening.
1992 var Niels en af de drivende kræfter bag etableringen af Sandbæk flugtskydnings bane.
1995/97 var Niels med til at etablere nyt fælles klubhus ”Egehytten” for de 3 jagtforeninger i Videbæk
kommune, Nr. Vium Troldhede & Herborg Videbæk & Vorgod Fjelstevang. Et vigtigt aktiv for de 3
foreninger og det fælles hundeudvalg samt husudvalg.
1997 var Niels med til at afholde DM i sideskydning/duelbane i Ulfborg.
1998/99 ville kommunen sælge deres skove, her samlede Niels jægerne i en fælles protest.
2001 valgte Niels at tiden var til at trække sig tilbage fra bestyrelsen og formands posten.
2001 blev Niels valgt som revisor for Nr. Vium Troldhede jagtforening.
2015 indtrådte Niels i Ringkøbing-Skjern jægerråd.
2017 valgte Niels at trække sig som revisor.
2019 valgte Niels at trække sig fra jægerrådet.
2020 Niels passer forsat posten som kontakt person mellem Jeanettes Plantages ejer og Nr. Vium
Troldhede Jagtforening til glæde for begge parter.
38 år har Niels Olesen været en af de lokale bærende kræfter i Nr. Vium Troldhede Jagforening og de
foreninger som der samarbejdes med.
Det er derfor med stor glæde og tak at vi hermed indstiller ham til at modtage Jægerforbundets Fortjeneste
Nål i Bronze.
Nr. Vium Troldhede Jagtforening
Med indstiller :
Herborg Videbæk Jagtforening & Vorgod Fjelstevang Jagtforening & Sandbæk banen & Egehytens
husudvalg Hundeudvalget & Riffeludvalget.

Efter en vellykket Bukkepral ved Egehytten den 16. maj 2021.

Der blev fremvist otte Bukke og de tre var skudt af tre Piger.

For første gang leverede tre piger en Buk hver, og stor tillykke.

Der var trods Covid 19 samlet 56 bukke skytter og interesserede.

Alle havde ikke været på jagt de kom for se, og nyde morgen kaffen

sammen med de der havde været på jagt.

Og stor tak til Husudvalget for et godt

og vel udført Bukkepral i søndags.

Riffel Skydning.

Riffel skydning på Sædding Banen starter mandag aften den 12. april Kl. 18.00 til 20.00.
Der vil være godkendte instruktører til stede for dem der kunne få brug for hjælp.
Er der god tilslutning vil der blive open de næste mandage.

Indskydninger er lørdage den 24. april og 8. maj fra Kl. 9.00 til 16.00
Begge dage med tilmelding på SMS på tlf. 30 55 11 54. senest onsdagen før.
Der er afsat 30 minutter til hver skytter.

Har i brug for hjælp fra riffeludvalget så se videbækegnensjagt.dk
under Udvalgsmedlemmer.
Vel mødt riffeludvalget.

Flugtskydning på Sandbæk banen 2021

Lørdage kl.13.00-16.00
Den 6/3, 13/3, 20/3, 27/3,
Torsdage kl.18.00-21.30
Den 1/4, 8/4, 15/4, 22/4, 29/4
Den 6/5, 13/5, 20/5, 27/5
Den 3/6, 10/6, 17/6, 24/6
Den 1/7, 8/7, 27/7, 29/7
Den 5/8, 12/8, 19/8, 26/8
Tirsdage kl.18.00-21.30.
Fra uge 17 og til og med uge 32.

Er forbeholdt Ringkøbing Amts Holdskydning.

Ferielukket i uge 28, 29.
Præmieskydning kl.13.00.
Den 27/3, 24/5, og 28/8
Vel mødt, til en god sæson

OBS: På grund af COVID-19 situationen, bliver der på Facebook og
Videbækegnensjagt.dk, oplyst om hvornår banen åbner.

Bestyrelsen

Kære jæger

Du kan nu få regulerings tilladelse til at regulere til skarv i Skjern Å dalen.
Det er samme område som der har været andejagt i.
Er du interesseret så send en mail til
Skarv@skjernaasam.dk

Mvh. Skjern Å Sammenslutningen
Børge Nielsen.

Udflugtsturen til Brahetrolleborg den 7. august.

Efter en meget sløj start på til melding til turen lykkes det at samle 30 Stk.
Så turen gik fra det gamle Rådhus i Videbæk med forventningsfulde jæger nogle
Havde inviteret deres piger med, så jeg håbede, at de fik noget ud af den store messe
med alt til jagt og jagtrejse. Der var nogen der var til foredrag med de to der vandt
alene i Vildmarken og nogen tog guid turen i Kirken og slottet der tog en time.
Handles kunne der også tøj i stor stil. Det var stor og velbesøgt messe, og midt på
eftermiddagen var alle lidt trætte, så turen gik hjem og ved fire tiden hjem til Videbæk
Kl. 19.00 Startede Kl. 6.30. Stor tak til Hans Petersen for vel udført kørsel.
Tak til alle deltager for opbakningen på vegne af de tre Jagtforeninger.

Hjorteskydning Ulfborg fredag den 6. august var nogenlunde god besøgt.

Der var 24 jæger mødt op til en vel tilrettelagt skydning. Det var rart at se
De unge Jæger møder op. Der var mange som havde taget deres
Drilling med, og de fik skudt til stillestående og løbende Hjort, så de er klar.
i år som sidste år kunne Hjortebanen ikke leve op til det som man kan forvente.
Hjorten kunne ikke plasers på midten som den normal skal. Sidste år var
samtaleanlægget Ikke intakt, så vi håber i år 2022 det hele er som det vi betaler for.

Der skal lyde en stor tak til riffeludvalget for deres arbejde, og tak til Ruby og
Kurt fra Troldhede. For hjælpen det er rar med ekspertisen.
For de tre Jagtforeninger.

Aktiviteter i løbet af året.

Set & Sket – Her kan du få et kort referat og se billeder fra afholdte aktiviteter efterhånden som de bliver afviklet.

Hjorteskydning

Fredag den 31. Juli Kl. 15,00 til 20,00.

Havde riffeludvalget inviteret til Hjorteskydning

på Ulfborg hjorteskydebane, og det var beskæmmende,

at kun 15 var mødt op fra de tre jagtforeninger, så det

bliver spændende om de har lyst til at arrangere det til

næste år. Mange har da fri fra arbejde Kl. 12.00 fredag.

Der var ellers god stemning i blandt de der var mødt.

Riffeludvalget.

Flugtskydning.

Træning på Sandbæk flugtsydebane åbnede stille op i torsdag med Ca. 20 deltage, og de var meget forstående for hvordan man skulle gebærde sig på banen hele aftenen. Så det ser ud til at det kan kører stille og rolig frem til det bliver normal igen. Forhåbentligt snart. Det kræver et stort stykke arbejde at planlægge. Med opstilling og markeringer på anlægget. Skytterne nød at komme i gang igen, men der var nok også nogen der blev hjemme på grund af det skidt der florer i vores land.
Flugtskydningsudvalget.

Riffelindskydning den 2. maj 2020.

Riffelindskydning på Sædding skydebane blev afholdt i lørdags med 21 deltager.
Det var bare en god dag med fint vejer og alt gik efter Mettes formaninger.
Og skytterne tog godt imod de retningslinjer der blev lagt. Der var tids bestilling
så tre mand fik en halv time så det blev til, at de fleste kunne skyde tre gange og
var nede ved skiverne for at se om riflen var ok. Stor tak til skytterne for godt samarbejde
i den svære tid vi er i. Tak til Folmer Nørgaard som havde taget tid til os.
Riffeludvalget.

Videbækegnens Flugtskytter kom så i gang i lørdags den 7. marts.

Det var en rigtig fin præmiere dag med høj solskin og en ledt brise så det var ikke vindens skyld hvis ikke træf sikkerheden var i top. Men sæsonen er også lang så mon ikke de kan komme i træning.
Banen var i en meget fin stand alt virkede, og de nye højtalere ved trap bane var også i fin stand.
Der var monteret nye med PVC-rør så man kan lægge låg og lås på når de ikke bruges.
En af vores nye medlemmer og for nydelig blevet optaget i bestyrelsen i flugtskydningsforening har været flink og sponseret disse.
Foreningen håber, at der er flere i år der vil skyde trap derfor er der også en stor præmie på til dem der skyder der hele sommeren.
Se programmet herunder skriv det i kalenderen med det samme.

Trofæaften tirsdag aften den 3. marts. I Egehytten.

Det var igen i år et tilløbsstykke med over 30 deltager og flere gode og sjove opsatser.
Der var hoved monteret seksender råbuk og hoved monteret muflonvæder fra Tjekkiet.
Meget stor og flot kronhjort fra Danmark, og en meget speciel hjort fra Skotland som også fik meget opmærksomhed.
Der blev uddelt en del flasker vin til de pæneste, største og mest specielle.
Der var også en del sjover fortællinger om de forskellige trofæer alt i alt en meget fin aften.
Tak til husudvalget for den fine aften.

Madlavnings Kursus 2020. Start onsdag den 8. januar.

Tak til alle der deltog

i det store arbejde

med opsamling af haglskåle på banen

i Sandbæk lørdag den 1. februar.

Det blev til ret så mange sække af de små

haglskåle. Stor tak fra Bestyrelsen.

Sæsonens sidste jagt i Fibo Skoven.

Som var et tilløbsstykke da 38 jæger havde meldt til jagt søndag den 19. januar Prc. Kl. 9.30 Dejligt at der var mødt to piger op til jagten også. Jagten skulle delvis være en rævejagt, og der blev så også lavet et hold udelukkende med små hunde (Grav hunde) Tre mand drog af sted til de 5 kunstgrave der er i skoven. Resten blev sat på post rundt om i skoven, og 5 mand drev skoven igennem med deres hunde, og det var en streng tur kunne vi høre i bag efter da der er mange brombær i skoven. Der blev set mange snepper og fasaner. Og der blev set ræv og 8 til 12 Stk. Råvildt fordelt over hele skoven. På hele jagten blev der skudt 3 Snepper og 2 ræve så alt i alt en god jagt. Efter jagten var Jagtforeningen vært med varm mad som blev indtaget i klubhuset Egehytten på Ejstrupvej 7 A. Der var god appetit efter jagten og god stemning over resultatet. Der skal lyde en stor tak til alle deltager, men den største tak skal lyde til Karl Bøgh som har ladet os gå på jagt i sæsonen.
De bedste hilsner og god sommer til alle vores medlemmer, og vi håber at se mange til de angemange de tre jagtforeninger laver her resten af året. Følg med på videbækegnensjagt.dk

Der blev afholdt afslutnings skydning på Sandbæk Banen lørdag den 29. august.

Med alt for få deltager, men dem der mødte

op havde en meget fin dag med fint vejer.

Resultater.

Lukket mesterrække Michael Lysgaard. 40/40

Jørgen Andersen. 39/42 og H. Andersen 38/40

Lukket B. Hans Jørgen Jessen 18/25

Lars Birkkjær 17/25

Åben Mesterrække. Henning Andersen 39/40

Michael Lysgaard. 39/40 Per Kristensen. 37/42

Åben A. Hans J. Jessen 17/25 Åben B. Åge Jespersen 18/25

For sjov skydning. Mester. H. Andersen 55. Duer.

M. Lysgaard. 52. Duer. Ove Iversen. 51. Duer.

I B rækken. Lars Birkkjær. 43. Duer.

Slut og tak for denne gang, så flere på banen til næste år.

For flugtskydnings foreningen.

På generalforsamlingen den 9. september blev Flugtskydnings pokalerne uddelt.

Mesterrækken: Per Kristensen. For femte gang og til ejendom, med 38/41.

Per lod pokalen gå videre, og modtog i stedet en erindrings pokal.

Tak for det Per.

A-rækken. Pokalen gik til Jens Ole Hindbo med 19/25.

B-rækken. Blev vundet af Preben Overgaard med 17/25.

Alle modtog en gavekort på 200.00 skænket af Torben Tobiasen.

Krage pokalen blev ikke uddelt det er bare ikke godt nok når

vi lige havde haft den største krage jæger på besøg.

På generalforsamlingen den 9. september blev Flugtskydnings pokalerne uddelt.

Mesterrækken: Per Kristensen. For femte gang og til ejendom, med 38/41.

Per lod pokalen gå videre, og modtog i stedet en erindrings pokal.

Tak for det Per.

A-rækken. Pokalen gik til Jens Ole Hindbo med 19/25.

B-rækken. Blev vundet af Preben Overgaard med 17/25.

Alle modtog en gavekort på 200.00 skænket af Torben Tobiasen.

Krage pokalen blev ikke uddelt det er bare ikke godt nok når

vi lige havde haft den største krage jæger på besøg.

Aktiviteter i løbet af året.

Set & Sket – Her kan du få et kort referat og se billeder fra afholdte aktiviteter efterhånden som de bliver afviklet.

Trofæaften.

Stor fremmøde til Husudvalgets trofæaften tirsdag aften
Ca. 40 medlemmer var mødt med deres trofæer af forskellige
vildtarter, store hjort, og lige så store bukke trofæer.
Det er ikke størrelsen det kommer and på sådan en aften,
men lige så meget sammen været, og de gode historie som
der også var med de trofæer der som blev vist frem.

Til generalforsamling i Videbæk Egnsflugtskydning.

Torsdag aften i klubhuset var der mødt 22 medlemmer,

og det blev et hyggelig og konstruktiv møde med mange

nye deltag. Formanden aflagde en god beretning.

Kasseren havde også det gode humør på, og fortalte om en

god økonomi. Der bliver en meget stor arbejdsdag efter afslutning

på skydning så man håber på mange hænder. Aften sluttede med

kaffe og et stykke mad som kasseren havde smurt.

Fra mødet. Referat fra Jørgen Andersen.

Afslutning i fordresur i Ride stalden på Prindalsvej 19

Onsdag aften var vellykket, men der var lidt frafald.

Men alt i alt en god aften for alle hunde der var mødt.

Særlig for dem der tog pokalerne med hjem.

Stor tillykke til hundeførerne, og deres hunde.

På første pladsen Jens Nørgaard med Sasja.

Anden pladsen blev Niels Arne Nielsen med Holly.

Tredje pladsen gik til Niels Lauritsen med Jack.

Det var også noget der passede Pigen.

Flugtskydning.

Så er flugtskytterne kommet i gang, der var stort fremmøde
i lørdags. Ca. 35 skytter nød det gode vejer, og der var
flere som tog et par omgange på jagtbanen. Husk det er
hver torsdag aften fra Kl. 18,00 til 21,30. Så mød op.

Riffelskydning 2019.  På banen i Sædding.

Stauning Jagtforening invitere til trænings skydning
på banen i Sædding lidt udenfor Herborg.
Hver onsdag aften fra den 3/4 – 10/4 – 17/4 24/4
Og den 1/5- 8/5- Hver aften Kl. 19,00
Lørdag den 11/5 Fra Kl. 9,00 – 15,00.
Skydningen koster Kr. 50,00 Pr. aften.

Igen stor deltagelse til bukkepral i Egehytten torsdag morgen.

Ca. 88 brave jæger havde skrevet sig ind i vores Bukkepral bog.

Det så ikke lige frem ud til mange bukke lige fra morgenstunde.

Ved ti tiden til præmieoverrækkelsen var der på paraden kun to,

men inden for den næste halve time kom ydelige 3. Stk. Den ene

stører en den anden. Da der var flest, lå der 8. Stk. fine bukker.

Kr. O. Skov Bording havde sponseret fem gaver, og de blev fordelt

mellem jægerne om de havde skudt store eller mindre bukke.

I nu en stor tak til husudvalgs medlemmer, for den fine og velsmagende

Brunch bord, med alt hvad en sulten jæger kan bruge efter en fin start

på åres bukkejagt.

Riffelskydning i Kibæk.

Første dag den 4. maj Kl. 10-14,00
Anden dag om aften den 13. maj Kl. 18-20,00

Borris stævne lørdag den 18. maj.

Fra Kl. 8,00 til Kl 16,30

Med kombi våben.

DJU ” lille ” apporterings prøve Egehytten
Blev afholdt D. 29-06-2019 kl. 9.00

Lokal appoteringsprøve 24-05-2019

Første billede : 1 præmie til Ernst Madsen 2. præmie  til Niels Larsen 3. præmie til Jacob Mærsk
andet billede Ernst Madsen med prøvens bedste hund
sidste billede Torben Haugaard med prøvens bedste ræve appotør

Bymatchen blev i år afholdt af Skjern og vi deltog med 10 hunde

Vi vandt ikke men vi er på vej frem
Vinder blev Skjern med 273 point
2″ Ringkøbing 267 point
3″ Videbæk 247 point
Der var 9 hunde i matchning og deriblandt vores Ernst Madsen med 2 hunde Ulla og Ida
Da Ernst havde 2 hunde med, skulle han starte, han lagde hårdt ud med en rigtig fin tid som gav en 4 plads til Ulla, han var også sidste mand ude og her gik det også godt og det gav en 2 plads til Ida

Stort tillykke til Jan med resultatet 40/40 ved afslutningsskydningen i RAHS i Aulum/Haderup lørdag d. 10.8.

Videbæk den 17. oktober 2019.
Formandsmøde i Egehytten onsdag den 16. oktober 2019 Kl. 19,30 slut Kl. 21,30

Tilstede Morten fra Nr. Vium-Troldhede, Cristian fra Vorgod-Fjelstervang og Preben Herborg-Videbæk.

1. Fælles SMS Telefon. Ved Morten. Bliver gjort klar så vi fremover sender SMS til ham om de
arrangementer hver forening indkalder til. Teksten skal være lige til at sende ud for at gøre det nemt for
Morten. Kan også bruges af alle vores udvalg. (Beløb Ca. 200,00 Pr. forening)

2… Økonomien dækkes af de tre foreninger som bliver opgjort en gang om året.

3. Invitation til samlet møde i de tre jagtforeninger sker fra Nr. Vium- Troldhede i 2020 omkring
august senest. Der var enighed om, at sådan et møde var af god betydning for et godt samarbejde.

4. Efter en snak om indskydnings bane og 3-D bue banen ved klubhuset som var på alle tre
generalforsamlinger i september, hvor der var flere tal for at der skulle arbejdes videre med
projektet. Efter der har været indkaldt til åben dag i Sandbæk Plantage lørdag den 21. september
sammen med foreningen Ride spor i Ringkøbing-Skjern Kommune. Da det er den største plantage i
Kommunen. Så blev der fra Kommunen side sagt, at der er plads til alle, og efter
Naturbeskyttelsloven gives der ret til at færdes på cykel eller hest på befæstede stier, ligesom
jægerne betaler et pænt beløb for at gå på jagt i plantagen. Med andre ord tydeliggøres det, at
løbere, vandrere, mountainbikene, ornitologer, jægere, svampejægere, biologer og ryttere har lov
til at færdes i plantagen-og godt kan benytte og beskytte naturen side om side med respekt og
forståelse. På det grundlag har vi ringet til Skovfoged Poul Gregersen ved Ringkøbing/Skjern
Kommune om det kan lade sig gøre med en riffel bane i Plantagen vi hører nærmere i næste
måned. Derfor er en lokal riffelbane ved Egehytten lagt i bero indtil videre.

5. Bue bane — Preben forhører sig med Klaus Knudsen om hvordan vi skal komme videre, muligvis en
familie dag først på året med professionel hjælp til at lave noget som kunne fænge folks interesse
unge som ældre jæger samt ny jæger.

6. Familiearrangementer: Der blev snakket om, måske at lave familiearrangementer, med aktiviteter
for både børn og voksne, for på den måde at vække interessen for jagtforeningerne ved både børn
og voksne.

7. Der var enighed om, at vi skulle hjælpe Flugtskydningsudvalget til foråret med rengøring af banen i
Sandbæk, og til sommer har banen fået tildelt finalen i hold skydning så der bliver også nok for
medlemmerne at tage sig til.

8. Skal vi have et udvalg til klub aften? Preben mener vi skal finde tre mand som skal tage sig af dette,
og det blev så prioriteret, at det skal være et udvalg som skal hvile i sig selv, Morten mente ikke det
skulle gå ud over foreningens kapital. Der skal findes tre mand vi håber der er nogen uden for
bestyrelserne der vil tage et tørn her.

Preben Morten og Christian.

Der var til meldt 60 jæger til møde ved Land & Fritids Jagt arrangement i Nr. Vium onsdag den 25. september.

Ernst Bank Olesen bød velkommen og derefter var der spisning med kartoffelmos & vildtgryde.  Alle pladser var besat og der var god stemning hele aftenen med mange spørgsmål til produktchef Lasse Wagener fra Jagt & Outdoor. Som fremviste det nyest af jagt tøj både inderst & yderst. De nye partroner med nedbrydelig hagl skåle er på market nu, også flugtskydnings partroner er at købe nu så det kunne godt være flugtskydnings foreningerne skulle til at bruge dem inden der kommer et forbud. Fremvisning af natkikkerter V/ Jagt – Jakt. Man kunne selvfølgelig selv få lov at prøve udstyret ude i mørket.
Aften var slut ved 21.00 Tiden og stor tak til Land & Fritid fra de tre Jagtforeninger.

Vil du gøre en forskel på dit jagtområde til stor gavn for markvildtet?

Kursus og foredrag ved Bjarne Frost Næstved den dygtigste og mest erfarne kragejæger i Danmark. Han har skudt over 50.000 krager. Bjarne Frost delte ud af sin store erfaring til 98 jægere på Westergaards Hotel i Videbæk torsdag aften. Det blev et tilløbsstykke, som kom bag på de tre jagtforeninger, der stod for arrangementet. Det var et af de bedste foredrag i mange år. Vi blev overbevist om, at hvis “rovvildtet” bekæmpes og biotopen forbedres, så vil bestanden af markvildt få det bedre. Et vildtkamera opstillet ved en kragerede viste, at de gamle krager bragte 66 harekillinger til reden i løber af de 25 dage, ungerne var i reden. Kragejagt er nødvendigt, hvis vi vil beskytte småvildt. Der er behov for, at jægerne tager kragernes hærgen alvorligt. Det er spændende jagt og naturoplevelserne er helt i top især om foråret.
Den store overraskelse var nok, at vores jagttøj også spiller en rolle. Alle fugle har et syn, der bevirker, at de kan se uv-lys. De kan bl.a. se tøjets indhold af det fosfor, der er i vaskepulver. Så hvis du vil være mindre synlig, så vask jagttøjet alene i lunkent vand.
Aftenen sluttede med en kort inspirerende film til, hvordan man kommer i gang med kragejagten.

Det var da også den rette aften, at overrække krage pokalen som gik til Carsten Høher Thomsen. Herborg

Første jagt i Fibo skoven

Med 26 deltager, og noget godt jagtvejr.
Mange skud i skoven efter snepper og
fasaner. 1. Ræv blev leveret, og mange dyr blev set
hele vejen rundt i skoven. 1. Rålam og to smaldyr
blev leveret. 1. Sneppe og fasan kok faldt der også.
Godt hunde arbejde, og skytterne skal nok på skydebanen
til sommer.

Anden jagt i Fibo Skoven søndag den 24. november.

28 jæger var kommet af huse lidt tungt vejer, men
ellers tør vejer. En ny jæger var mødt, og det var
en god oplevelse for ham, men havde ikke held til
til skud, men så fugle og dyr i skoven. To unge svende
var med deres far på jagt, men uden gevær i stedet
havde hver deres hund med så de fik set skoven og
en del dyr og sneppe samt fasaner.
Godt hunde arbejde, men knap så god skydning så en tur
på skydebanen til sommer.

SYNSPUNKT

En ganske udramatisk nedlæggelse af formandsposterne i de regionale hjortevildtsudvalg i kreds 2 og
4 fremfører formanden for DJ’s hjortevildtudvalg!
For mig er det et højdramatisk scenarie der udspiller sig for åben skærm i øjeblikket – og som ikke
tjener Danmarks Jægerforbund til ære!
I ugens nyhedsbrev beklager Torben Schulz Jensen (TSJ) formændenes afgang, men forstår dem godt!
Yderligere fremføres det i brevet, at begrundelsen for de to formænds fratrædelse er, citat:
”At Hovedbestyrelsen i DJ ved flertal har besluttet, at de nationale forvaltningsmål på kronvildt skal nås
ved hjælp af jagttider og intet andet. Dermed har hovedbestyrelsen også sagt nej til, at man regionalt kan
tage andre værktøjer i brug for at nå forvaltningsmålene”.

Dette ses ingen steder i formændenes begrundelse, men ALENE i TSJ’s svar til disse!
Jeg vil gerne pointere, at der i spørgsmålet om arealbegrænsning IKKE har været et FLERTAL i
hovedbestyrelsen, men en ENIG hovedbestyrelse, der har fastholdt målsætningen.
Direkte adspurgt på repræsentantskabsmødet erklærede TSJ, at hovedbestyrelsen holder fast i
målsætningen om ikke at indføre arealbegrænsning for afskydning af hjortevildt!
Yderligere blev det på et hovedbestyrelsesmøde i september 2019 enstemmigt besluttet, at mandatet i
målsætningen ikke bliver ændret!
Såvel I brevet til de to formænd, som i mange andre sammenhænge, har TSJ indirekte underkendt
hovedbestyrelsens målsætninger – og vel at mærke uden at stemme imod samme.
TSJ forsøger gang på gang at ændre hovedbestyrelsens målsætning ved at appellere til formænd og
jægerråd om at mandatet om målsætning skal ændres via pres på det lokale HB-medlem!

Yderligere anfører TSJ, citat:
”Jeg er på jeres vegne ærgerligt over at, der ikke kunne skabes fornødent HB-flertal til at decentralisere
og understøtte jeres forvaltningstanker. Hvornår DJ kommer ud af dødvandet og tilbage til
forhandlingsbordet er for nuværende nok umuligt at sige noget om”.

For mig at se, er det ganske illoyale handlinger overfor de enstemmige HB-beslutninger, og et forsøg
på at ændre målsætningen ved at mobilisere jægerrådene mod HB medlemmerne, for at opnå og føre
egne efterstræbelser til beslutning!

Vores hjortevildtformand i kreds 2 har forklaret, citat:
”Efter to år ved jeg endnu ikke hvad DJ vil med hjortevildtforvaltningen. Jeg ved, hvad jeg vil, og det er
forvaltningen, men min stemme og mit mandat er ikke tilstrækkeligt.
Et er at DJ melder ud på et skriv, at man er imod arealkrav. Men noget andet er at kæmpe for det. Det er
en anden sag. DJ sover og vi lader os køre over af “de andre”.

Men faktum er, at der siden mødet på Kalø i maj 2019 er holdt 0 møder. Altså 0 som i nul. Dertil ingen
mail-korrespondance.”

Og videre, citat:
“Jeg mener, at jeg har været 100 procent loyal overfor DJ’s officielle politik, som er modstand mod
arealkrav, men føler dog samtidig, at jeg ene mand har kæmpet den kamp.
Kronvildtforvaltning er dog en holdsport. Det skal man huske. Ole Holm og jeg er da heller ikke enige.
Men vi kan måske godt blive det … Dog er vi 100 % enige om, at det ikke kan lykkes at nå til enighed om
noget som helst med den nuværende ledelse i Danmarks Jægerforbund.”

Den nuværende ledelse i DJ, er i denne sammenhæng formandskabet for hjortevildtudvalget!

I samfundsudvalget kan det måske være nyttigt med rundbordspædagogik og terapi, men det holder
ikke i et højspændt område som omhandler forvaltning af kronvildt. – Og det er da ganske uredeligt, at
der i perioden maj 2019 til dato ikke har været afholdt møder i udvalget!
Jeg forstår måske også godt, og respekterer de to formænds fratrædelse, men forstår IKKE, at blikket
overhovedet ikke vendes indad mod områdets ledelse.

Jule jagten i Fibo skoven trak 17 mand af huse.

Rigtig godt vejr og rigtig mange dyr og fugle i

skoven. Det blev da også til et bukkelam skudt

at der old mand Peter Dittmer. 1. Stk. Fasan kok

og to snepper. Der efter grillpølser i tipien.

             Godt Nytår til alle.

Vi ses til ræve jagten søndag den 19. januar Kl. 9,30.

              Bestyrelsen.

Aktiviteter i løbet af året.

Set & Sket – Her kan du få et kort referat og se billeder fra afholdte aktiviteter efterhånden som de bliver afviklet.

Mad og Kniv Kurser

Mad lavnings

kurser starte op Onsdag den 03-01- 2018 Kl. 19,00.
10. lektioner & afslutning.

Henvendelse til Hans Pedersen 30255877.

 

Kniv kurser

Starte op Torsdag den 04-01- 2018 Kl.19,30

5. lektioner 5 Gange gæste underviser. En der virkelig kan det med knive.

Henvendelse Bo Nielsen 21660521.

Så har vi været på den første rævejagt i Fibo skoven.

Der var mødt 14 gæve jæger til jagten iblandt 5 hundefolk.

Det var meget fin men noget koldt, men efter årstiden godt vejer.

1. Stk. Ræv lå på paraden som blev leveret af Eli Mouritsen, og en

rådyrlam. Det blev igen set mange dyr, sneppe og en enkel ræv mere.

Så lad os se om rævene er på plads, når vi kommer den 28 januar.

PBV. Preben.

Hundedressur i de tre jagtforeninger er sat i søen for 2018.

Der var mødt 14 deltager op i Egehytten mandag aften til

intromøde, og alle mødte med et positiv indstilling til opgaven

så det startede godt, næste trin bliver med hunden mandag den 15

Kl. 19.00 på Ringkøbingvej 5.

Hundeudvalget.

Formandens beretning. Sandbæk 2017.

Sæsonen 2017 har været utrolig spændende. Vi havde i bestyrelsen
besluttet at lave nogle nye tiltag. Der det kostede en hel del penge, det
var vi lidt spændte på, hvordan det skulle gå. Men heldigvis, blev de nye
tiltag, i form af maskiner, og især betalings anlægget, taget rigtig godt
imod. Der var ingen ”sure” miner, som man kunne have frygtet. Det er
dog ikke gået helt uden problemer. Der var nedbrud, på en af de gamle
maskiner, selvfølgelig en aften til holdskydning. Det kunne ikke
umiddelbart laves, trods flere forsøg. Det må selvfølgelig ikke ske, men
som udeholdene, der var der den aften sagde, det kunne jo være deres
egen bane, det var sket på. Problemet blev løst på bedste vis. Nogle af
holdene afviklede kampen, alligevel. Og andre udsatte den. Det skete så
desværre 2-3 gange mere i løbet af sæsonen. Den første gang, var en
modstand i en ledning, den næste gang, var der et defekt nødstop. Så slog
lynet ned i anlægget. Men det opdagede vi heldigvis inden der var
skydning igen. I samme ombæring tog det også fryseren i klubhuset Vi
havde også nedbrud på kortlæseren i klubhuset. Vi fik en ny, under
garantien. Vi havde også ubudne gæster en dag. De havde brudt ind i en
af postkasserne i skurene. De havde heldigvis ikke taget eller ødelagt,
andet end låget for at komme ind. Det var også galt med de første par
sendinger lerduer vi havde købt. Malingen på dem havde ikke været tør
nok, inden de var blevet lagt i kasserne, så de hængte sammen. Det
resulterede i at vi havde mange der gik i stykker. Det fik vi også styr på. Vi
var ikke den eneste forening der havde haft de problemer. Så vi må håbe
at sæsonen 2017, var et indkørings år, og at det bare kommer til at køre i
2018. Trods alle problemerne har der generelt været en positiv stemning.
Vores ekstra skyde dag, med holdskydning syntes jeg er gået rigtig godt.
Det har i hvertfald givet mere plads til nye skytter og dem der kommer
for at træne. Det kan man også se på regnskabet. Vi har investeret i 2018

igen. Ledningerne på trykknapperne til at trykke op med, var ikke for
lange, og mange gange i vejen. Så vi har købt trådløse, trykknapper til
banerne, det tror jeg at vi bliver glade for. Jeg vil slutte af med at give alle
hjælpere, et kæmpe stort tak. Uden alle de frivillige folk, ville det ikke
køre så godt som det gør. Et ekstra stort tak til Richard (Barde El), for at
stå på spring, når mekkanikken driller. Tak for sæsonen 2017. Glæder mig
til at se alle i sæsonen 2018.
Michael Lysgaard.

Trofæaften.

        Tirsdag den 6 marts kl. 19,30 I Egehytten.

Der var ca. 20 Stk. til en god aften med trofæaften.
Mange fine bukker og en meget flot 12 ender hjort.
Gode historier omkring de fleste oplevelser jægerne
havde haft. I alt en god aften, men der kunne godt
havde været flere som havde mødt op.
Husudvalget havde smurt nogle gode stykker brød, og
Lene Pedersen havde været i gang med at bage den dejligste
kage til de fremmødte, stor tak.
          PBV. Preben

Referat fra generalforsamlingen.

I sne og frost, flugtskytter skal ud.

Første dag på flugtskydnings banen i Sandbæk

der var fin tilslutning trods minus 5 graders kulde.

Ca. 30 mand var mødt op den første dag så det

lover god for året.

Så har de tre jagt foreninger Nr.- Vium-Troldhede, Vorgod- Fjelstevang og Herborg-Videbæk med de frivillige udvalgsmedlemmer og deres frue været på udflugt til Nygaards Afrika i Lydum. Efter stemningen på vejen hjem lød det til, at det var en tur som var det hele vær. Stor tak til Niels og hans frue for en god forplejning og oplevelse med de mange fuldt monteret dyr.

Kniv kurser. 2018/19.

Tillykke til de unge fyre med deres flotte knive.
Håber i har mod på endnu en sæson i sløjlokalet.
Ville være rart om der var flere i jeres alder som
Havde lyst til, at deltage i knivkurset.
Efter endt kniv kursus som var meget lidt besøgt i vinter.
Der var så få deltager, at man skal evaluere om det skal
Forsætte til næste vinter.
Så det kunne være ønskelig om man allerede kunne få nogle
Tilmeldinger hen over sommeren!
Mindst 10 indmeldinger.
PBV. Preben.

Den til venstre er lavet af Esben Nielsen og den til højre er lavet Jannik Lysgaard.

Pragtfuld vejer til den første af to indskydninger  på Trehøje banen.

Der var mødt mange jæger op til skydningen, og alle havde det

gode humør med, men det var også meget fint vejer.

Der var også et par gode instruktører på bane så alle kunne

få hjælp til, at indstille deres kikkert samt gode råd med på

vejen. En var meget uheldigt at få kikkerten i panden håber

han har styr på det. Stort tak til Riffeludvalget.

Fest i Egehytten

Der var Ca. 30 der havde meldt til Husudvalgets invitation om hygge og samvær i Egehytten
Lørdag den 9. juni Kl. 13.00 til helstegt gris med tilbehør. Det var en hyggelig dag, og man
fornemmede, at de fremmødte hyggede sig. Det skulle være en belønning til de der havde
arbejdet i huset, og til deres frue. Det var en rigtig god stemning, og meget varmt så alle
sad ude på terrassen  hele dagen. Dessertisen  smeltede ret hurtigt, men der var også noget
andet der var rimelig  kolde.
Der var inviteret på SMS til 103 Stk. Det var ikke mødt mange i forhold til indbudte.

 

PS: Til de der læser dette og ikke har fået invitationen kunne det være
fordi, at jeres forening ikke har jeres Mobil Tlf. Og Email adresse så
 vil i gøre os en tjeneste send det til prebeno@6920net.dk eller jeres
formand.
PFV. Preben Overgaard.

Indbydelse til sommerfest i Egehytten lørdag den 9 juni Kl. 13.00

Alle er velkommen, men specielt de som har givet en hjælpende

hånd til forskønnelse af huset. Huset vil være vært med spisning

Helstegt gris. Af hensyn til køkkenet tilmelding til husudvalget senest den 6 juni

(SMS eller ring) Det er naturligvis med påhæng.

Øl, vin og vand kan købes.

MVH. Husudvalget.

Bukkepral 2018.

Bukke pral var igen i år et tilløbstykke, at vejret så

også var med de brave jæger hele morgenen.

Heldig og dygtige var også 9 mand da de leverede en

buk hver. Den ene flotter end den anden, og der var

Ca. 80/90 jæger var samlet til en dejlig, og vel til rettelig

gang morgen mad leveret af Husudvalget, og man kunne

se de havde det varmt i køkkenet.

Super Brugsen Videbæk havde sponsorret 3 Stk. gaver til de største

og sjoveste bukke. Synd Jonas havde lovet, at komme i skole lige

efter han havde skudt en flot spidsbuk kunne havde givet en lille

gave, men den må vi give en anden gang.

Stor tak til Husudvalget  og Super Brugsen Videbæk.

Pokal skydningen på sandbæk banen torsdag aften var en ren gyser da

amatøren gik hjem med Abildå pokalen i åben klasse.

Formand Mogens Nielsen Barde vandt i om-skydningen over Per Kristensen,

og Jens Simonsen. Alle skød 23 I 25 i første skydning.

Foto sendt af Jan Kristensen.

Herborg-Videbæk Jagtforening.

Indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 5. september
i Egehytten. Kl. 19,30
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.
Indkommende forslag skal ske skriftlig til formanden 3 uger før
generalforsamlingens afholdes.
Bestyrelsen.

Nr.Vium – Troldhede

Krage ben pokalen blev uddelt. Pokal og diplom
for åres jæger, blev også uddelt.
Disse ting faldt på, en og samme jæger,
som har gjort et flot og dygtigt stykke håndvæk.
Leif Kassentoft. Nr. Vium. 

Herborg – Videbæk – Jagtforeningens krage pokal.

Gik igen i år til Willy Pedersen Videbæk. Tillykke til ham.

Det ville være godt om den kunne uddeles til andre

medlemmer også, for ellers kunne det være Willy

løb med den til næste år også, men så skal der en ny til.

Det betyder, at jægerne skal ud af sofaen, og skyde

nogle krage og skader.

Riffelskydning

Der var godt besøgt i Ulfborg Den 31 August,

Fin vej, men der kunne godt være flere som

kunne trænge til, at træne på hjorten.

Det var også den sidste dag inden andejagten gik ind

så det kunne være derfor.

Næste år må der gerne komme dobbelt så mange

skulle vi huske, at sige fra udvalget.(Ellers?)

på riffel udvalgets vegne. Preben.

Afslutning på flugtskydningen for År 2018, i Sandbæk.

Der var nogenlunde med skytter

den sidste aften. Herborg Videbæk Jagtforening

afholdte pokalskydning samme aften, og der var

god tilslutning, og god skydning.

De tre pokaler blev uddelt på generalforsamling

onsdag den 5 september.

Mesterrækken. Ove Iversen 39/40 skud.

A. Rækken. Bo Nielsen. 21/25 skud

B. Rækken. Preben Overgaard. 17/25 skud.

Pokalerne skænket af Lem Maskinværksted.

Bus Turen.

Det var en fin tur til Mols Bjerge, Jagt slottet Og Jagtens Hus.

Kun 30 personer var tilmeldt, men på stemningen, var alle godt

tilfreds med turen, mange syntes, at det var for dårlig, at ikke

flere af foreningens medlemmer ikke bakkede op om sådan et tur.

Tak til Paul Henriksen for, at endnu engang ville køre gratis med os.

De frivillige som guide os igennem hele dagen skal også have stor tak.

Vi fik set hvad vores kontingent var brugt til, huset var ok, og det er et

besøg vær, alle kan holde ind for, at se området der er dage hvor jæger

er der, og viser viden huset frem.

Kragepokal 2018

Herborg – Videbæk – Jagtforeningens krage pokal

gik igen i år til Willy Pedersen Videbæk. Tillykke til ham.

Det ville være godt om den kunne uddeles til andre

medlemmer også, for ellers kunne det være Willy

løb med den til næste år også, men så skal der en ny til.

Det betyder, at jægerne skal ud af sofaen, og skyde

nogle krage og skader.

Den første jagt i Fibo skoven Søndag den 28 oktober

Blev en vellykket dag for 17 jæger, der var en del vildt i skoven, og tre jæger var dygtige

nok til, at nedlægge tre stykke vildt. 1. Stk. rå lam. 1. Stk. Hare, og

det fineste stykke vildt, som er på paraden den røde Mikkel.

Alt i alt en fin dag med godt vejer efter årstiden.

To ræve snød jægeren, men de har chancen igen den 24 november.

PBV. Preben.

Anden jagt i Fibo Skoven.

Der var igen en dejlig jagt med gode jagt kammerater.

18 jæger var mødt op, og der iblandt nogle gæster, som

også havde taget deres hunde med, så skoven blev drevet

igennem, og der blev set mange dyr i skoven, svane i søen

plus to skarv. Sneppe var der også en del af, men meget svært

at få ram på. Der blev leveret to Stk. rådyr af to unger jæger.

Ses igen søndag den 16 december 9,30.

PBV. Preben.

Fibo Jagten søndag den 16 december.

Der var god tilslutning til sidste jagt inden Jul.

Der blev set en del fasanhøner og nogle kokke.

Og skov snepper var der også en del af, men ikke

mange skud i dag.

Og rå vildt har det også godt da der blev set flere

store dyr, der blev leveret 1. Stk. Fasankok.

Tak til alle, og en God Jul.

Aktiviteter i løbet af året.

Set & Sket – Her kan du få et kort referat og se billeder fra afholdte aktiviteter efterhånden som de bliver afviklet.

Så er der gravet kabler ned til de nye maskiner. På banen i Sandbæk.

Fornuftig start på træningen på flugtskydnings banen

på Sandbæk banen og de nye lerduer kastermaskiner

og det nye kort system virkede som det skulle så det

er bare med at komme i gang med træningen.

Trofæaften tirsdag den 7 Marts

Der var meget stor

tilslutning i alt 37 jæger og godt folk der var stor interesse

på mange af trofærene.

For første gang en buk skudt med bue og pil der også vandt

en lille præmie.

Og der var også en med 3 stænger på hovedet den var i to eksemplarer.

Hoved monteret der var lavet af en konservator var meget livagtig.

Bukken var det man kalder en abnormbuk skudt lige uden for Videbæk by.

Der var også præmie til den og et par andre opsatser.

Tak til de der havde tid til arbejdsdag i Fibo.

Hr. Bøgh var tilfreds med det arbejde der bliver

lavet i skoven og medlemmerne i Jagtforeningen

er tilfreds med, at de må benytte jagten her til

efteråret, men der bliver også en dag til dem som

ikke nåede at komme her første gang.

De 15000 nye træer skal have en gang gødning

mere så der er en mugelighed for at kunne se

hvordan skoven ser ud.

Preben Overgaard.

Der var da nogle der kunne huske indskydning

og pokalskydning på Trehøje-banen i dag den 22 April

der er også den 6 Maj på samme bane.

Husk også Borris stævne den 13 Maj med kombivåben.

mvh. Preben.

Videbæk den 16. maj
Endnu en vellykket 16. maj i klubhuset Egehytten.
De tre jagtforeninger Herborg Videbæk. Nr. Vium Troldhede
og Vorgod  Fjelstevang  havde budt til Bukkepral.
Der kom folk fra kl. 7.30 hel hen til middag og der var kaffe på kanden
Æg pølse og diverse pålæg og ost i lange bane til de sultne jæger der
havde trodset regnen.
Ca. 80 brave jæger mødte op. Og 5 bukke blev dagens udbytte alle 6 ender
Mange flotte bukke og alle kom de fra det nære område så stor tak og tillykke
Med det gode resultat og stor tak til husudvalget for den store morgen bord.
Knæk og Bræk til alle i de næste uger.

Med Venlig Hilsen.
Preben Overgaard.

Open By Night

i fredags var godt besøgt på

vores stand de unge ville gerne ind for at

prøve deres færdighede på lasershort

skyde simulatoren hos Bliddal og Johansen.

Tak til Jens Ole Hindbo for lån af trofæer fra

det store udland.

Den første jagt i Fibo skoven.

Der var mødt 10 jæger til den første efterårs jagt i Fibo skoven.
Der var mange dyr i skoven og et par ræve som ingen havde
Skud til. Der blev set en del sneppe og fasaner.
Og vi fik også de små hunde med hjem de havde været på tur.
PS: Næste jagt den 25 november Kl. 10,00
MVH. Preben.

Lørdag den 25 i Fibo.

Så har vi igen haft en vellykket, og en god jagt dag i Fibo skoven.

Der var mødt 15 brave jæger frem på dagen, og for første gang

Havde nogle af vores medlemmer inviteret en gæst med, og vi

fik indtryk af de havde en god dag, vejret var også med os.

Der blev set mange rådyr lidt sneppe og fasaner.

Der blev leveret 2 røde ræve og 1 stk. rådyr.

Der er så en jule jagt søndag den 17. december kl. 10,00

Pbv. Preben.

Så har vi haft jule jagten søndag den 17 december, vellykket jagt.
Sol og frostklar dag ingen vind, men mange dyr i skoven, og i alt 19
mødte op sammen med nogle gæster, og det var vores indtryk, at
de nød skoven og de oplevelse der fulgte med, håbede at de nød den
gode og varme suppe efter jagten. Hunde folkene havde de bedste
chancer, og leverede også 1 dyr og 1 sneppe.
PBV. Preben Overgaard.

PS: Så er der jagt igen den 14 og 28 januar Kl. 10,00

Aktiviteter i løbet af året.

Set & Sket – Her kan du få et kort referat og se billeder fra afholdte aktiviteter efterhånden som de bliver afviklet.

Bukkepral den 16 Maj. Egehytten.

12 Stk. Pæne bukke Ca. 85 Bukke jæger kiggede forbi.
Der var stor morgen komplet med skrambelæg og dev.
Meget pæn fremmøde.

Arbejdsdag i Fibo skoven

Mandag aften skulle der gødes ved 15000

planter i den nye skov. Der var mødt 10 mand op for at

hjælpe bestyrelsen. Mødte Kl. 18,00 og færdig Kl. 21,30.

Open by night

De tre jagtforeninger havde en rigtig god dag/aften i Videbæk.

Der var godt besøgt i skydesimulatoren på advokat kontoret.

Både unge og børn.

Lørdag den 3 december jagt i Fibo skoven.

Der deltog 15 mand og de to drenge gik med

igennem med hundefolkene og tro mig de nød

det lige så godt som hundene og skytter.

Der blev set ret så meget vildt og vejret var med os.

Der blev skudt 2 rådyr, 2 ræve og 2 snepper.