Afholdte Møder

Referat de 3 jagtforeninger. Egeris den 12/8 2019.

Sammen holder aktiviteterne i de 3 foreninger: Der bliver opfordret til at
man skal huske at bruge hjemmesiden, med hensyn til aktiviteter. Der
bliver foreslået en rullende kalender, på forsiden som det første man ser,
så man får overblikket, over aktiviteter. Der bliver igen opfordret til at
aflevere mobil nummer og mail adresse, så man kan få fat i
medlemmerne. (Der bliver foreslået at vi skal være synlig på Facebook.
Ikke vedtaget. Det må den enkelte forening, selv stå for.) Administrator
kontaktes og informeres.(Preben Overgaard).

1. Hundeudvalg: (Tue og Kaj). Benny Green har været træner, og det er
gået godt. Dog har Benny meldt fra til næste år, men han har lovet
at hjælpe med at finde en ny træner. Bymatch mark 7/3 2020.
Bymatch apportering 20/6 2020. Lille anerkendt apporterings prøve
27/6 2020. lydighed indendørs. 7/1 2020. apportering udendørs ¼
2020. Sweis træning omkring 1marts. Mark træning 9/8 2020. Der
bliver spurgt efter flere hjælpere.

2. Husudvalg: Benny green afholder vinderklasse prøve 19/10 2019.
3/3 2020 trofæaften. 8/3 2020 sjd Harry Jensen. 16/5 2020
Bukkepral. Resten af datoerne, hvor huset er optaget, bliver lagt på
hjemmesiden.

3. Riffeludvalg: Der bliver afholdt 3 skydninger i 2020. Manglende
deltager antal. Manglende kommunikation, til skydningerne i 2019.
Delte meninger om indskydning på Kibæk banen. Riffeludvalg finder
en løsning.

4. Flugtskydningsudvalg: Finale i RAHS.2020. Vi kommer til at mangle
frivillige hænder. Haglskåle mm. Skal opsamles januar- februar 2020.

5. Vores generalforsamling i de 3 foreninger: Herborg/Videbæk 3/9
2019. Vorgod/Fjelstevang 4/9 2019. Nr. Vium/Troldhede 12/9 2019.

6. Vores fælles hjemmeside: Opfordring om at slette alt hvad der er
irrelevant.

7. Et bedre samarbejde over skel: Der bliver opfordret til at man bliver
bedre til at tage kontakt, til hinanden, under de forskellige
arrangementer. Der mangler altid frivillige hænder.

8. Er der nye ting fremadrettet: Der er forslag om kontingent stigning,
enten for jagt lejerne, eller for alle medlemmer. Der er forslag om
en 3D bane til bue skydning i skoven, ved Egehytten. Der er forslag
om en 100m underjordisk riffelbane, ved Egehytten. Der arbejdes
videre med interesse og økonomi.

9. Hvordan får i de unge jægere ind i fællesskabet. (Bestyrelses
arbejde): Der arbejdes videre med en løsning.

Videbæk den 17. oktober 2019.

Formandsmøde i Egehytten onsdag den 16. oktober 2019 Kl. 19,30 slut Kl. 21,30
Tilstede Morten fra Nr. Vium-Troldhede, Cristian fra Vorgod-Fjelstervang og Preben Herborg-Videbæk.

1. Fælles SMS Telefon. Ved Morten. Bliver gjort klar så vi fremover sender SMS til ham om de
arrangementer hver forening indkalder til. Teksten skal være lige til at sende ud for at gøre det nemt for
Morten. Kan også bruges af alle vores udvalg. (Beløb Ca. 200,00 Pr. forening)

2… Økonomien dækkes af de tre foreninger som bliver opgjort en gang om året.

3. Invitation til samlet møde i de tre jagtforeninger sker fra Nr. Vium- Troldhede i 2020 omkring
august senest. Der var enighed om, at sådan et møde var af god betydning for et godt samarbejde.

4. Efter en snak om indskydnings bane og 3-D bue banen ved klubhuset som var på alle tre
generalforsamlinger i september, hvor der var flere tal for at der skulle arbejdes videre med
projektet. Efter der har været indkaldt til åben dag i Sandbæk Plantage lørdag den 21. september
sammen med foreningen Ride spor i Ringkøbing-Skjern Kommune. Da det er den største plantage i
Kommunen. Så blev der fra Kommunen side sagt, at der er plads til alle, og efter
Naturbeskyttelsloven gives der ret til at færdes på cykel eller hest på befæstede stier, ligesom
jægerne betaler et pænt beløb for at gå på jagt i plantagen. Med andre ord tydeliggøres det, at
løbere, vandrere, mountainbikene, ornitologer, jægere, svampejægere, biologer og ryttere har lov
til at færdes i plantagen-og godt kan benytte og beskytte naturen side om side med respekt og
forståelse. På det grundlag har vi ringet til Skovfoged Poul Gregersen ved Ringkøbing/Skjern
Kommune om det kan lade sig gøre med en riffel bane i Plantagen vi hører nærmere i næste
måned. Derfor er en lokal riffelbane ved Egehytten lagt i bero indtil videre.

5. Bue bane — Preben forhører sig med Klaus Knudsen om hvordan vi skal komme videre, muligvis en
familie dag først på året med professionel hjælp til at lave noget som kunne fænge folks interesse
unge som ældre jæger samt ny jæger.

6. Familiearrangementer: Der blev snakket om, måske at lave familiearrangementer, med aktiviteter
for både børn og voksne, for på den måde at vække interessen for jagtforeningerne ved både børn
og voksne.

7. Der var enighed om, at vi skulle hjælpe Flugtskydningsudvalget til foråret med rengøring af banen i
Sandbæk, og til sommer har banen fået tildelt finalen i hold skydning så der bliver også nok for
medlemmerne at tage sig til.

8. Skal vi have et udvalg til klub aften? Preben mener vi skal finde tre mand som skal tage sig af dette,
og det blev så prioriteret, at det skal være et udvalg som skal hvile i sig selv, Morten mente ikke det
skulle gå ud over foreningens kapital. Der skal findes tre mand vi håber der er nogen uden for
bestyrelserne der vil tage et tørn her.

Preben Morten og Christian.