Afholdte Møder

Referat fra Fælles møde i de tre Jagtforeninger

Nr. Vium-Troldhede, Vorgod – Flelstevang og Herborg – Videbæk.

Egehytten torsdag den 11. januar. Kl. 19,00.

Godkendelse og hvordan er det gået siden sidste møde?
1. Ordstyrer: Martin Kristensen

2. Referent: Morten Andersen.

3. Vorgod/Fjelstevang står for invitationen næste år?
a. Det er bekræftet, dog med mindre dagsorden.

4. Aktiviteter i 2024. Generalforsamlings datoer.
a. 17 sep kl 19:00 Vorgod-Fjelstervang
b. 05 sep kl 19:00 NrVium-Troldhede
c. 25 sep kl 19:30 Herborg-Videbæk

5. NV forslag:
a. De tre foreningers generalforsamling er med mad, start kl 18. Huset
betaler maden og foreningerne står for øl salg.
i. Forslaget tages med og diskuteres i de forskellige foreninger.
b. Tilføj fælles jagtkalender til hjemmesiden
i. Der er positiv stemning omkring det. NV får det lagt på.
c. Kan riffeludvalg arrangere en tur til Skydearena Korsholm
i. Generelt ja, men der skal være tilslutning.
ii. Tilmelding og forud betaling anbefales.

6. Riffel indskydning/Råger skydning og Hjorteskydning?
a. Der bliver lagt datoer ud snarest muligt.
i. 04 maj kl 10:00-13:00
ii. 11 maj kl 10:00-13:00
iii. Måske en i april (til råge jægere)
b. Hjorteskydning, der kommer også en dato
c. Rågeskydning, der er styr på det og de er så småt klar til sæsonen.

7. Egehyttens aktiviteter ind på hjemmesiden.
a. Aktiviteterne er allerede på hjemmesiden.
b. Ønske om at få dato på hundeafslutningerne tidligere.
c. Veteraner, fra 19 april og frem til 24 sep, alle Tirsdage i ulige uger
d. Veterantræf – Egeristræf.

8. Alle aktiviteter skal ind – Flugtskydning i Sandbæk.
a. Alle lørdage i marts og alle torsdag (sommerferie undtaget)

9. Skal Huset betale alle udgifter til hundearbejde – Riffeludvalget -Bueudvalget?
a. Forslag om at betale mad til endelige prøver, for dommer osv.
b. Husudvalget tager selv stilling til forslaget.
c. Huset skal selv have oprettet en mitID, således at de kan logge ind og se
ting som ejendomsskatter
d. Bueudvalg: arrangement d 20 maj det gyldne slip.
i. Starter 4april og frem til 25 sep
ii. 04 april kl 18 – Opstart med bane opsætning
iii. 20 maj hele dagen – Det Gyldne slip
iv. 27 jun kl 18 – Sommerafslutning
v. 14 sep kl 18 – Klubmesterskab
vi. 26 sep kl 18 – Sidste træning
vii. 03 okt kl 19 – Opstart i hallen i Videbæk

10.Vores fælles Tlf. Er skrottet aftalale med Morten/Thue. Der kommer nyt fra DJ.
a. Der mangler stadig ny løsning.
b. Hvis alle får opreƩet sig med mail adresse hos DJ, så kan vi begynde at
bruge deres løsning.

11. Jagt datoer. Jeanette – Vorgod – Momhøj – Sandbæk.
a. Se kalender

12. Opbevaring af effekter Jagtforeningerne har? (Container?)
a. Bue folket har i øjeblikket deres opbevaret privat.
b. Anders Elmholt kommer med forslag om at købe container fra hans søn,
som har en til salg.

13. Instruktører til alle? (Er der nogen som mangler?)
a. Der er ingen der mangler.

14. Kurser i DJ. Rese.
a. Der er aktivitet, både med arrangementer der har været afholdt og nye
som kunne være relevante.
b. Forslag til kurser:
i. Hjertestarter kursus
1. Forslag om støtte de andre hjertestartere.
ii. Ved kurser bookes lokale af husudvalget. Måske skulle kurser
arrangeres på tværs af foreninger, så de ikke er møntet på en
forening.
iii. Ingen rigtig konklusion i forhold til om det skal blive i en forening
eller deles ud.
iv. Forslaget er at der er en kursus koordinator som arrangere for alle
foreninger.

15. Alle udvalg har ordet, og hvad forlanger de af Foreningerne?
a. Bueudvalget:
i. Taknemlig for hjælpen i forhold til at få bane osv op at stå.
ii. Der bliver arbejdet på nye tiltag, fx indendørs træning.
iii. Samarbejdet fungere super sammen med husudvalget.
iv. Økonomisk, det ser ud til at hvile i sig selv.
b. Hundeudvalget:
i. Der er blive uddannet instruktører.
ii. To fulde hold til indendørstræning
iii. Opfordring til at få hjemmesiden opdateret.
c. Riffeludvalget:
i. To skydninger sidste år med fornuftig besøg.
ii. Hjortebane knap så godt besøgt.
d. Flugtskydning:
i. Det har været nogle gode sæsoner.
ii. De giver fint overskud, men der er også meget arbejde i det.
e. Rågeudvalg:
i. Det kører fint, der er ikke så store krav.
f. Husudvalget:
i. Spørgsmål om hvem der smider information ind på hjemmesiden.
1. Dennis står for at få det ind, det skal sendes til ham. Preben
kan assistere hvis nødvendigt.
ii. Rimeligt med, med renovering. Måske arbejdsdag eller to.
g. Sandbæk udvalget:
i. Det går godt, der er planer om at holde møde angående pris for
jagt. Foreningerne bliver inviteret.

16. Samarbejde bestyrelse og udvalg imellem? Kan det gøres bedre?
a. Generelt virker det til at fungere godt.

17. Aktivitetsplan fra vores udvalg? Evt. Inden Nytår hvert år.
a. Hvis det er et ønske fra husudvalget at datoer er lagt inden nytår, så kan
der arbejdes for det.

18. Nyt udvalg der tage sig af møder, udflugter og sommerfester? Evt. Køreplan
for aktiviteter. Husudvalget og bestyrelsesmedlem i mellem.
a. Forslag om fælles dag, hvor de forskellige baner ses og med afslutning i
egehytten. Socialt arrangement.
b. Der er ikke stemning om at starte udvalg, heller at en forsøger at
arrangere og så invitere. Gerne sommerfest, forslag om lørdag d22 juni.
c. Forslag om at det skal være for familie medlemmer også.

19. Et møde hvor der er en fra hver udvalg. Om aktiviteter?
a. Dette punkt hænger sammen med forrige og derfor ingen kommentar til
det.

20. Eventuelt flere aktiviteter sammen med Husudvalget?

21. Eventuelt.
a. Årsmøde d23/01 kl 19:00 i Højmark forsamlingshus.
b. Videbæk jagt facebook gruppe, forslag om at gøre gruppen privat.
i. Ingen indsigelser.
c. Vidensdeling angående nyjæger jagter arrangeret af Esben ved kreds 2.
i. Forslag om at en fra hver jagtforening kan komme med Esben ud
og se en af de store Nyjæger jagter.
d. Forslag om at støtte op om, opsætning af duck tubes.

Fælles møde for alle 3 jagtforeningers bestyrelser samt udvalg.
Torsdag den 11.01.2024 kl. 19.00 22 deltagere.

1. Møde kl. 19.01 ved Preben.

2. Ændring først kommet i går.

3. Sidste møde er godkendt af alle formænd.

4. Generalforsamlinger d. 17. sep. Fjelstervang 15. sep. Nr. virum- trold d. 15. sep. Videbæk-Herborg
25. sep.

5. Forslag til ændre tidspunkt til kl. 18.00 med spisning som husudvalget sørger for.

6. Fælles jagtkalender kommer på hjemmesiden. Oversigt indsendes til webmaster.

7. Skydebanen tur til Korsholm kan godt arrangeres ifølge Jens (Riffeludvalget) som der prøves at
finde mulighed for.

8. Riffelindskydning på sædding banen, d. 4. maj + 11 maj fra kl. 10.00-13.00 måske en i april til
rågefolkende. Hjorteskydning kommer dato senere.

9. Rågeskydning kommer der dato ud til rågefolkende.

10. Egehyttens aktivitets datoer kommer på hjemmesiden, så der kan ses om der er fri til andet.
Tirsdage i ulige uger er fast til veterantræffet med den sidste d. 24. sep.

11. Husudvalget betaler gerne for mad/drikke til afsluttende prøver til dommer/trænnere. De
fastholder økonomisk hjælp til bueudvalget, skiver osv. Huset bedes tages hånd om oprettelse af
MIT ID til login for ejendomsskatter osv.

12. Bueudvalget har sat datoer 20 maj det gyldne slip. Torsdage d. 4. april start 26 sep. Slut
træningsaftener.

13. Fælles telefon er nedlagt, der kommer nyt fra DJ vedr. Ny ordning. (Jægerweb.dk) men det kræver
medlemmers e-mailadresser.

14. Opbevaring af effekter har Anders søn en billig orange container som husudvalget kigger på.

15. Instruktør til alle, alle har og er på plads.

16. Kurser i DJ Rese, og Jens (Riffeludvalget) har planer og arbejder med det og tager gerne imod
forslag. Anders forslog kurser i brug af hjertestarter. Hjertestarter er placeret på Sandbæk
flugtskydningsbane. Alle foreninger har selvfølge muligheder for at afholde kurser.

17. Bueudvalget er dybt taknemlige for alt den støtte som de 3 jagtforeninger yder, samt et super
samarbejde med husudvalget. Jens fik også stor ros til hjælp med løbebane. Økonomien hviler i sig
selv, også godt samarbejde med hundeudvalget.

18. Hundeudvalget køre også og de finder selv ud af det.

19. Riffeludvalget har lidt stram økonomi men det går, men der støttes ikke nok op til diverse
angementer.

20. Flugtskydning ved Michale har de sidste 3 år haft god økonomi og det køre bare.

21. Rågeudvalget er ikke så krævende økonomisk, og Preben skal informere foreningerne om hvad der
sker og det køre bare derudad.

22. Husudvalget løbende med renovering og sørger for det uden problemer.

23. Eventuelt sommer angement for de frivillige i diverse udvalg samt bestyrelser.

24. Årsmøde i Højmark forsamlingshus torsdag kl. 19,00 den 23.1.24 og de ser gerne en større
tilslutning fra medlemmerne.

25. Eventuelt:

26. Preben hørte om, at det var en ide at byde de landmænd som lagde jord til vores markprøve
træning. Op i Egehytten for at få en snak om de var interesseret i at lave vildt ager. Det var der ikke
den store interesse for at vi skulle, men spørgsmål om vi skulle gå i gang med, at lave (Duektubes)
andeskjul nu da det bliver forbudt med udsætning af Ænder. Der var ingen der sprang op for at gå i
gang med det, men et forslag fra Johannes Elmholdt om at købe nogen da hans søn havde skaffet
nogen til en god pris, men ville nogen gå i gang med det? Sommer angement blev drøftet mange
forslag hvordan og hvornår. Med hele familien, dog ikke på Flugtskydningsbanen. Afslutning ved
Egehytten med spisning. Forslag om tid Preben forslog lørdag den 22. juni.
Ellers ingen der på nuværende tidspunkt som ville tage del i angement.

27. Mødet afsluttes kl. 20.48 og Preben siger tak til Martin for at være ordstyrer og ser gerne at der
mødes op til jægerrådsmødet i Højmark tirsdag den 23. Kl. 19.00 det er for alle.
Husudvalget havde kaffen klar med to Stk. franskbrød.
Peter Schubert.

Fælles bestyrelsesmøde d12/01-2023 – kl. 19:00

Lokation: Egehytten

Fremmødt: Repræsentanter fra Herborg – Videbæk og fra Nr. Vium – Troldhede jagtforeninger

Fraværende: Repræsentanter fra Vorgod – Fjelstervang jagtforening

Dagsorden / referat:

1 Hvem står for at invitere til møde til næste år (NV har holdt sidste og dette år)?
o Holdes af Herborg – Videbæk, torsdag d11/01-2024
2 Aktiviteter (HV): Jens Bukbjerg.
o Der lægges op til kurser, og datoer. Man skal indsende 3 og så vendes der tilbage fra
jagtforbundet med hvad der er muligt. Så datoer er ikke fastlagt. Foreslåede kurser som det
er nu:
 Førstehjælp hund
 SOME (Social media)
 Kassere
 Den vanskelige samtale (konflikt håndtering)
Der må gerne kommes med forslag til flere eller andre kurser.
o Bueudvalget vil også gerne komme med aktiviteter.
o Evt. lave fælles aktiviteter med alle 3 jagtforeninger.
 Det kunne være en god ide at sætte datoer god tid i forvejen.
o Forslag om at tage til Hedeselskabet en hverdags aften i uge16 (midt april)
 Dato sat til onsdag d19 april. Preben arbejde vider med sagen.
 Transporten: Der planlægges en bus afhængig af antal tilmeldte.
 Thue var imod at det skulle koste forening penge, om man selv kunne kører.
 Jan ville det skulle hurtig mulig på hjemmesiden så vi kunne komme i gang.
 Det blev også snakket om at det ikke kun var til jagt, men også konkurrence.

(Egehyttens aktiviteter skal sættes ind på hjemmesiden)
(Generelt skal alle aktiviteterne ind på hjemmesiden)
3 Hundearbejde? Instruktører?
o Der er umiddelbart nok instruktører som det er nu.
 Der er 4 instruktører, og fint med tilmeldte.

4 Bue arbejde? Instruktører?
o Bue skal også på hjemmesiden.
o Der skal muligvis nogen af sted på bue instruktør kursus.
 Der ligges op til at der betales 50% til 2 nye instruktører.
 Det forventes at nye instruktører vil gøre en indsat i gerne minimum 3år.
o Bør huset give tilskud til bueforeningen, da det hovedsageligt er dem der får ekstra
omsætning pga. bue banen.
o Der blev påpeget at huset havde økonomi til det, men det var også de tre foreninger der
kom til at betale i sidste ende.

5 Forslag om at alle facebooke opslag automatisk ligges ind på hjemmesiden (hvor det hører til).
o Dette vil gøre hjemmesiden langt mere aktiv og interessant.
o Der er enstemmig om at dette er en god ide.
o Lars Birkkjær blev sadt på opgaven.

6 SMS og e-mail fortsat?
o Der er muligvis en nyere og smartere løsning på vej, dette undersøges.
7 Riffel/Bue banen sæddingvej 25A?
o Der har været møde d15 dec.
o Der bliver stadig holdt lidt igen pga. paragraf 3 på området.
o Der skal findes erstatnings jord for §3, i forhold 2 til 1, altså dobbelt så meget som skal
bruges til banen.
o Hvis ikke riffelbane
 Kunne der evt. laves en stor bue bane?
 Der blev nævnt et stort international Bue bane der ville tiltrække mange skytter.

8 Jagtdatoer 2023/2024
o 07/10 – Egeris
o 14/10 – Jeanettes
o 21/10 – Thyras
o 04/11 – Jeanettes
o 05/11 – Egeris – Sandbæk
o 11/11 – Thyras
o 19/11 – Jeanettes
o 25/11 – Egeris
o 26/11 – Thyras – Sandbæk
o 09/12 – Jeanettes
o 16/12 – Thyras
o 28/12 – Egeris
o 06/01 – Thyras
o 07/01 – Jeanettes – Sandbæk
o 13/01 – Egeris
o 27/01 – Egeris
o 28/01 – Thyras – Jeanettes – Sandbæk.
o Preben havde fået oplyst nogle datoer fra Per Kristensen omkring jagter i Sandbæk som
o Nr. Vium/Troldhede og Herborg/Videbæk Jagtforeninger var medlem af, og man skal ikke
lægge jagter i foreningerne samme datoer.

9 Husudvalg planlagte engagementer:
o 07/03 – Trofæaften 19.30
o 11/03 – Breton Harry
o 16/05 – Bukkepral
o 03/06 – Vorgod/Fjelstervang 90-Års jubilæum
o 24/06 – Apporteringsprøve
o 23/09 – Ruhårsprøve?
10 Udvalgsmedlemmer hvad kan vi gøre for at det bliver interessant. Eventuelt holde møder med alle.
DJ.
o Måske flere årlige møder/aktiviteter med de udvalgte medlemmer på tværs, så
kommunikation bedre kan deles på tværs.
o Forslag om et årligt arrangement hvor man tager på skydebane (sandbæk) eller lignede og
laver noget sammen, gerne i hold hvor man blander folk på tværs af foreningerne.
 Det forsøges at finde en sommer lørdag i sandbæk, hvor et sådant arrangement
kunne afholdes.

 Alle 3 bestyrelser og alle udvalgsmedlemmer (alle der hjælper til) skal inviteres.
 Blev Lars Birkkjær også blandet ind i.

11 Økonomisk samarbejde i foreningerne.
o Sørg for at kasserne/kontorerne står i forenings navn, og ikke i privatpersoners.
o Der bliver lidt arbejde i at få bueforeningen sat op med konto osv.
o Der gøres opmærksom på at der er flere udvalg, som ikke har revisor på.
 Der opfordres til at udvalgene for valgt sig revisor.

12 Eventuelt:
o Kursus i hornblæsning? Kunstig ræv – Træningsgrav
 Vi har fået bevilliget en kunstig ræv, men der er ikke lige umiddelbart nogen aftager
til den. Preben nævnte Ringkøbing Jagtforening skulle arbejde vider da de havde
fået bevilget den gamle losseplads til hundetræning som ligger i No.
 Det var så Kreds 2. der er blevet bevilget Ræven.
 Der er spørgsmål om mulighed for opbevaring af diverse fra de forskellige
foreninger.
Preben var blevet kontaktet af Lissy Mouritsen angående 2. Stk. Jagthorn som hun
lå inde med, og gerne ville af med.
 Det undersøges om der kan findes en container som kan sættes op. Dette
vil dog først gøres om et års tid, når faktisk nødvendighed bliver mere klar.
o 3. juni er der 90års jubilæum i Vorgod Fjelstervang jagtforening afholdes i Egehytten.

Slut Kl. 10,00.

Referent: Morten Andersen.

Møde med Anne-Mette-Hoffmann-Christensen DJ.

Dagsorden:

Velkomst.
Indledning fra Anne-Mette.

Bue og Riffelbanen. (Instruktøruddannelse?)

Hvordan og hvor kan man søge økonomisk støtte. Hvordan
får vi som forening inspiration til at, finde frivillige.

Kaffe. (Vi kan tage afsked med Anne-Mette.)

Tid til gennemgang af aktiviteter 2022/23.

1. Riffelbanens fremtid/ Ny udvalg til gennemførelse.
2. Bue & Riffel Instruktører/ Kassere til riffeludvalget?
3. Trofæ aften/Egehyttens 25-Års Jubilæer?
4. Forslag og datoer til jagterne.
5. Vores egen hjemmeside bruges for lidt?
6. Sandbæk jagt og Flugtskydning?
7. Hundeudvalget planlægning for året?
8. Eventuelt.

Husudvalget vil gerne vide hvor mange der deltager?
SMS til 20144407 eller prebeno@6920net.dk

Der var god tilslutning fra alle 3 foreninger, samt udvalg fra Sandbæk, riffel, hunde og Egehytten.

Besøg af Anne Mette Hoffmann Kristensen, konsulent fra DJ. AM arbejde består i at hjælpe danske
jagtforeninger i DJ, med sparing og rådgivning.

Besøg af Morten Thim Jensen, som er Skytte konsulent fra DJ, som hjælper med div. Skydebaner.

AM fortalte om foreningshåndbogen, som kan findes online på DJ’ hjemmeside. I den er der forskellige
hjælpe midler, som vi kan benytte i foreningerne. Det være sig drift, som forsikring, person data loven.
Værktøjskassen, med inspiration og hjælpemidler.

Hvis vi i vores forening har en god historie som andre kan drage nytte af, vil AM gerne have dem med i
håndbogen. Så vil andre på tværs af regionerne også få et bedre samarbejde.
AM fortalte endvidere om på DJ’ hjemmeside er der en guide, til hvem der kan hjælpe med de forskellige
ting, der måtte komme op i foreningerne.

Som noget nyt, har DJ lavet en forenings konto, dels for at foreningerne kan undgå de negative renter, som
bankerne pålægger, men helt hvordan den kommer til at virke fik vi ikke noget godt svar på.

AM snakkede også om nogle tilskud som vi evt. kan søge, hun sender info til Preben Overgaard. Alle
ansøgninger skal være medlems fremmende, for at de vil blive godkendt.

Hvis vi vil have flere instruktør, er der som udgangspunkt en egenbetaling på både riffel og bue delen. Riffel
er 2×900,- plus 1×1300,-. Bue er på 1×3000,-

En evt. klubhus på riffelbanen skal vi søge et tilskud hos kommunen, Morten Thim Jensen, vil høde andre
foreninger, hvor de har søgt for deres.

PO oplyser at vores 3 foreninger aldrig har søgt noget nogen steder.

AM vil gerne høre om vores ansøgninger virker, og hvordan vi har gjort.

Thue Kirkegaard havde et ønske til DJ, om at gøre medlemslisten nemmere tilgængelig, så man ikke skal
være Excel Expert for at kunne trække en liste ud. AM tager beskeden retur til DJ. Derudover vil Thue gerne
have en køreplan til E-boks, så det igen bliver nemmere og benytte det.

Morten Thim Jensen fortalte lidt om riffelbanen i Sædding.

Der er søgt hos politiet og kommunen, og alt ser positiv ud. Dog er der krav til miljøgodkendelsen, med støj
skal være under 70 dB, og lige nu ligger den på 80 dB. Man siger at for hver gang man øger med 3 dB,
fordobler støjen. Med de tiltag der er lagt op til, med nye volde og skyde huse, vil støjen komme ned på 67
dB, som så betyder vi kan få tilladelse til 4 dage (mandag – lørdag 0700 – 1800) og 2 aften (1800 – 2200)
Bueskytterne støjer ikke, så dem er der ikke krav til.

Der kommer en åben hørring, som kommer ud til naboerne, og der vil sikkert komme klager, men som
arbejdet er gjort nu, vil det sikkert ikke kommet at berøre projektet.

Vi fortsætter skydningen i 2022, med den tidligere miljøgodkendelse, og får først den nye, når projektet
står færdig om 2-3 år. En ny godkendelse er rets beskyttet i 8 år, og er gældende indtil der kommer
ændringer.

Hvis sandbæk vil søge en ny miljø godkendelse, for at få flere skyde dage, og vil have DJ til at hjælpe,
kommer det til at koste 20 – 25.000,-

Efter de 2 gæster havde takket af, forsatte et nyt møde omkring Bue- riffelbane.

Dagsorden

Navn: Det kan komme senere, hvad vi skal kalde banen i Sædding

Handlingsplan: Der skal 2 medlemmer fra hver forening til et udvalg, som skal køre under de 3
jagtforeninger, lige som de øvrige udvalg vi har.

Vi har allerede et riffel udvalg bestående af Ingo Mouridsen, Bjarne Graversgaard og Kurt Madsen. Der er
ønsker om flere riffel instruktør, og navne modtages gerne. Vi ved at Ryan, Mogens, Ruby og Jens har
kurset. Der mangler også en kassere i udvalget.

Bue udvalget består af Bruno Hansen og Louis Jensen.

Der skal findes nogle der aktiv gerne vil arbejde med at få bygget klubhus og skydehuse. Tommy Clausen
har lavet nogle tegninger til dem.

Intruktøruddannelse: Kan vi finde nogle emner der gerne vil på kursus?

Pris: Hvad skal banen i Sædding koste de 3 foreninger? PO har i en hurtig udregning kommet frem til at tal
på 575.000,-, det er før der er søgt fonde og tilskud. Derudover kommer alt der frivillige arbejde vi kan trylle
frem af medlemmerne. Hver af de 3 foreninger skal gå hjem, og snakke om hvad de max ønsker og skyde i
projektet, et forslag kunne være det samme som til Egehytten 3 x 33.333.33, samlet 100.000,-

Forslag fra Lars Birkkjær var at få fat i noget konkret, og så få det sendt ud til de 3 formænd.

Vedtægter: Hvis vi lægger banen under de 3 foreninger, skal den ikke have sine egne vedtægter, med der
skal selvfølgelig være nogle nedskrevet retningslinjer.

Budget: Der ligger ingen konkrete tal, så et budget kan ikke laves.

Eventuelt: Egehytten’s 25-års jubilæum d. 25. juni 2022 der kommer mere senere, men forslaget er en
helstegt pattegris, med tilbehør og fadøl. Jens B og Lars B vil sammen finde en aktivitet, som kan holdet på
dagen. Der vil måske også være en hunde prøve samme dag. Hvis der pga. vejret skal sættes en telt op, må I
gerne kontakte Hans Bo. (egen tanke fra Hans, er der nogle der har hvalpe den dato, kunne vi sætte en
hundegård op, så er der noget til børn og kigge/lege med)

Vi skal huske at der skal være en familie dag, så byd meget gerne kone, mand, børn, børnebørn og venner
med. Der kommer en tilmelding.

Videbæk den 3. februar 2022.

Dagsorden og oplæg til Bue og Riffelbanen.

Navn? Bue & Riffelbanen Sæddingvej 26 A. 6900 (Skjern)

Handlingsplan. Arbejdsgrupper mindst to personer fra hver forening.

Riffeludvalget. Ved Ingo Mouridsen, Bjarne Graversgaard og Kurt Madsen.

Bueudvalget. Ved Bruno Hansen & Louis Junker Jensen.

Instruktøruddannelse? Riffel & Bue. Bue kører under DJ.

Efter etablering køber de tre foreninger banen i lige dele. (Som
Egehytten) Pris?

Skal have egen udvalg som i Egehytten? Eventuelt 2/3 K/M fra hver
forening.

Vedtægter? Bue & Riffelbanen samme kasse, og afleverings rapport til
generalforsamling.

Buget?

Eventuelt.

Dagsorden:

Christian – Mads – Preben.

1. Christian.

2. Ny kasserer til riffeludvalget.

3. Egehyttens 25-Års jubilæer i 2022. (Er den 5. juni, men det
kan vi ikke på grund af Ole Hindbo.

4. Vores hjemmeside? Forslag omkring jagterne i de forskellige foreninger og Sandbæk.
5. Riffelbanen og dens fremtid?

6. Finde udvalgte medlemmer til at arbejde videre når
godkendelserne kommer i hus.

7. Møde med vores nye foreningskonsulent Anne – Mette
Hoffman. (Hun har til opgave at hjælpe os)

8. Foreslår at hun skal involveres i vores ansøgninger og finde
sponsorer til riffelbanen.

9. Eventuelt.

Formandsmands møde i Egehytten onsdag den 12. januar Kl. 19.00. Blev lavet om til Kl. 18.00

Da Thue gerne ville med i en times tid.

Mødt. Christian – Mads – Preben.

Havde en længer snak om riffeludvalget. Mogens Nielsen havde afleveret pengekassen og diverse til P.O.

Christian havde hørt der internt i riffeludvalget er lidt splid og problemer omkring samarbejde, det skal vi
have kigget på således riffeludvalget igen kan komme på rette vej.

Jeg var blevet kontaktet af Kurt den 27/12 -2021 angående Ulfborg Hjorte skydning i 2022

Blev fredag den 26. august fra Kl. 13,00 til 18,00. Bestilt og betalt af Kurt Madsen.

Jeg havde kontaktet Kurt Jensen Troldhede da jeg vidste han var medlem på Ulfborg Hjortebane.

Og han ville godt stå bag, og jeg gik ind på deres hjemmeside og fandt datoen og den var fri. Talte med K.
Jensen

Om han kunne tænke sig at blive riffel instruktør og det var han ikke afvisende over for. Talte med Bjarne
en aften og vi var enige om at de skulle sætte sig sammen og få en snak om det hele. Kurt mente han havde
fået tommel op, men ville gerne kontakte dem.

Egehytten har 25-års jubilæer vi snakkede om den 11. juni.

Vores hjemmeside skulle bruges noget mere sms ud går fint, men V/F jagt sender selv Christian har deres.

Bue og riffelbanens fremtid, vi mente nok, at vi kunne finde folk/håndvækker og entreprenører til at hjælpe
ved, at bygge og støbe anlægget til løbebanen og huset.

Finde medlemmer til at arbejde videre når godkendelsen kommer i hus.

Aftalte et møde med den foreningskonsulent Anne – Mette Hoffmann, så hun kan hjælpe med de
ansøgninger der vil komme når vi skal i gang, men der kan først søges når miljøtilladelsen er hus.

Aftale om jagter blev ikke drøftet, men Sandbæk jagter kunne godt komme på hjemmesiden.

 

Christian, Mads og Preben.

Deltagelse fra de 3 jagtforeninger i Videbækegnens jagts bestyrelser.

Dagsorden
– Projekt riffelbane hvor langt er projektet og hvad skal der ske fremover mv.
– Buebane.
– Fælles facebookside.
– Tillæg til betaling for hundetræning for personer der ikke er medlem af en af de 3
foreninger.
– Bymatch v. Thue.
– Evt.

Kort velkomst v. Morten Hindkjær

Riffelbane v. Preben Overgaard
Historien omkring Sæddingbanen og hvilket tilløb der har været indtil nu – berettet af Preben.
Banen er forhåndsgodkendt af politiet, hvis de volde bliver lavet korrekt og som foreskrevet.

Preben har budt 180.000 for jorden og der er nået til enighed om 200.000 for den samlede bane.
Herborg Videbæk står som køber af banen for at indkøbet af jorden, juridisk set, er nemmere at
håndtere. Banen bliver fyldt med forurenet jord, firmaet der kommer med jorden finansierer
anlægsarbejdet i forbindelse med banen samt finansiering ejendommen/banen. Der bliver ingen
mellemfinansiering, da virksomhed der leverer jord til banen betaler direkte til sælger af
riffelbanen når en købsoption, der er betinget af banens miljøgodkendelse, er udløst.

Der er også blevet lavet et forslag til en mulig buebane i forbindelse med riffelbanen i Sædding.
Der er på mødet blevet forelagt et kort med oversigt over banerne og hvordan de kan anlægges.

Preben forventer at projektet kan realiseres indenfor en tidshorisont på 5 år.

Der skal laves et udvalg til at søge tilskud. Udvalget skal sammensættes af nogle personer der
brænder for sagen. Lars Birkkjær, Ingo Mouridsen skal prikkes på skulderen. Det er aftalt, at senest
mandag den 26/4 skal der findes nogle kandidater. Kandidater meddeles til formænd for de
respektive foreninger.

Fælles Facebook
Det aftales at der laves en fælles Facebook side. Morten opretter den. Siden skal hedde
Videbækegnens jagt. Både Vorgod-Fjelstervang og Nr. Vium Troldhede beholder deres nuværende
Facebooksider sideløbende med.

Tillæg til betalinger for personer der ikke er medlem af en af de 3 foreninger v. Thue Kirkegaard

Mange andre foreninger tager en højere takst for ikke medlemmer. Forslaget går på et tillæg for
betalinger for personer der ikke medlem af de 3 foreninger.
Det aftales at det kaldes medlemsrabat for medlemmer af de 3 foreninger. Hundeudvalget sætter
priserne og strikker modellen sammen.

Bymatch v. Thue Kirkegaard

Der skal findes hjælpende hænder 9-10 mand + hundeudvalget. Hver forening finder 3 mand.
Thue skal have navnene senest 1. maj. Bymatch er lørdag d. 19. juni.

Eventuelt

Preben Overgaard:
– Rågeregulering. Der kommer en søgeannonce for reguleringsjægere i Videbæk ugepost.
– Aktivitetsudvalg, tur til jagtmessen game fair lørdag den 7. august. Preben har aftalt at en
billetpris på kr. 100 + bustur i alt kr. 275. Det skal være åbent for både medlemmer
hustruer mv. – bussen skal fyldes. Preben ligger tilmelding på hjemmesiden.
– Preben foreslår rævegravstræner ”Everfox” evt. i samarbejde med andre jagtforeninger.
Der spørges til, om der kan være interesse for denne. Det vurderes dog umiddelbart, at
prisen er høj.
Christian Nielsen:
– Vorgod-Fjelstervang ønsker et fælles førstehjælpskursus for de 3 foreninger, når Corona
situationen tillader det. Christian tager initiativ og prøver at få et kursus op at stå.

Referat de 3 jagtforeninger. Egeris den 12/8 2019.

Sammen holder aktiviteterne i de 3 foreninger: Der bliver opfordret til at
man skal huske at bruge hjemmesiden, med hensyn til aktiviteter. Der
bliver foreslået en rullende kalender, på forsiden som det første man ser,
så man får overblikket, over aktiviteter. Der bliver igen opfordret til at
aflevere mobil nummer og mail adresse, så man kan få fat i
medlemmerne. (Der bliver foreslået at vi skal være synlig på Facebook.
Ikke vedtaget. Det må den enkelte forening, selv stå for.) Administrator
kontaktes og informeres.(Preben Overgaard).

1. Hundeudvalg: (Tue og Kaj). Benny Green har været træner, og det er
gået godt. Dog har Benny meldt fra til næste år, men han har lovet
at hjælpe med at finde en ny træner. Bymatch mark 7/3 2020.
Bymatch apportering 20/6 2020. Lille anerkendt apporterings prøve
27/6 2020. lydighed indendørs. 7/1 2020. apportering udendørs ¼
2020. Sweis træning omkring 1marts. Mark træning 9/8 2020. Der
bliver spurgt efter flere hjælpere.

2. Husudvalg: Benny green afholder vinderklasse prøve 19/10 2019.
3/3 2020 trofæaften. 8/3 2020 sjd Harry Jensen. 16/5 2020
Bukkepral. Resten af datoerne, hvor huset er optaget, bliver lagt på
hjemmesiden.

3. Riffeludvalg: Der bliver afholdt 3 skydninger i 2020. Manglende
deltager antal. Manglende kommunikation, til skydningerne i 2019.
Delte meninger om indskydning på Kibæk banen. Riffeludvalg finder
en løsning.

4. Flugtskydningsudvalg: Finale i RAHS.2020. Vi kommer til at mangle
frivillige hænder. Haglskåle mm. Skal opsamles januar- februar 2020.

5. Vores generalforsamling i de 3 foreninger: Herborg/Videbæk 3/9
2019. Vorgod/Fjelstevang 4/9 2019. Nr. Vium/Troldhede 12/9 2019.

6. Vores fælles hjemmeside: Opfordring om at slette alt hvad der er
irrelevant.

7. Et bedre samarbejde over skel: Der bliver opfordret til at man bliver
bedre til at tage kontakt, til hinanden, under de forskellige
arrangementer. Der mangler altid frivillige hænder.

8. Er der nye ting fremadrettet: Der er forslag om kontingent stigning,
enten for jagt lejerne, eller for alle medlemmer. Der er forslag om
en 3D bane til bue skydning i skoven, ved Egehytten. Der er forslag
om en 100m underjordisk riffelbane, ved Egehytten. Der arbejdes
videre med interesse og økonomi.

9. Hvordan får i de unge jægere ind i fællesskabet. (Bestyrelses
arbejde): Der arbejdes videre med en løsning.

Videbæk den 17. oktober 2019.

Formandsmøde i Egehytten onsdag den 16. oktober 2019 Kl. 19,30 slut Kl. 21,30
Tilstede Morten fra Nr. Vium-Troldhede, Cristian fra Vorgod-Fjelstervang og Preben Herborg-Videbæk.

1. Fælles SMS Telefon. Ved Morten. Bliver gjort klar så vi fremover sender SMS til ham om de
arrangementer hver forening indkalder til. Teksten skal være lige til at sende ud for at gøre det nemt for
Morten. Kan også bruges af alle vores udvalg. (Beløb Ca. 200,00 Pr. forening)

2… Økonomien dækkes af de tre foreninger som bliver opgjort en gang om året.

3. Invitation til samlet møde i de tre jagtforeninger sker fra Nr. Vium- Troldhede i 2020 omkring
august senest. Der var enighed om, at sådan et møde var af god betydning for et godt samarbejde.

4. Efter en snak om indskydnings bane og 3-D bue banen ved klubhuset som var på alle tre
generalforsamlinger i september, hvor der var flere tal for at der skulle arbejdes videre med
projektet. Efter der har været indkaldt til åben dag i Sandbæk Plantage lørdag den 21. september
sammen med foreningen Ride spor i Ringkøbing-Skjern Kommune. Da det er den største plantage i
Kommunen. Så blev der fra Kommunen side sagt, at der er plads til alle, og efter
Naturbeskyttelsloven gives der ret til at færdes på cykel eller hest på befæstede stier, ligesom
jægerne betaler et pænt beløb for at gå på jagt i plantagen. Med andre ord tydeliggøres det, at
løbere, vandrere, mountainbikene, ornitologer, jægere, svampejægere, biologer og ryttere har lov
til at færdes i plantagen-og godt kan benytte og beskytte naturen side om side med respekt og
forståelse. På det grundlag har vi ringet til Skovfoged Poul Gregersen ved Ringkøbing/Skjern
Kommune om det kan lade sig gøre med en riffel bane i Plantagen vi hører nærmere i næste
måned. Derfor er en lokal riffelbane ved Egehytten lagt i bero indtil videre.

5. Bue bane — Preben forhører sig med Klaus Knudsen om hvordan vi skal komme videre, muligvis en
familie dag først på året med professionel hjælp til at lave noget som kunne fænge folks interesse
unge som ældre jæger samt ny jæger.

6. Familiearrangementer: Der blev snakket om, måske at lave familiearrangementer, med aktiviteter
for både børn og voksne, for på den måde at vække interessen for jagtforeningerne ved både børn
og voksne.

7. Der var enighed om, at vi skulle hjælpe Flugtskydningsudvalget til foråret med rengøring af banen i
Sandbæk, og til sommer har banen fået tildelt finalen i hold skydning så der bliver også nok for
medlemmerne at tage sig til.

8. Skal vi have et udvalg til klub aften? Preben mener vi skal finde tre mand som skal tage sig af dette,
og det blev så prioriteret, at det skal være et udvalg som skal hvile i sig selv, Morten mente ikke det
skulle gå ud over foreningens kapital. Der skal findes tre mand vi håber der er nogen uden for
bestyrelserne der vil tage et tørn her.

Preben Morten og Christian.