Velkommen til Videbæk Egnens Jagt

By-match Markprøve Den. 7. Marts. 2020.

By-match Apportering Den 20. Juni. 2020.

Lydighedstræning Den 7. Januar. 2020.

Apporteringstræning Den 1. April. 2020.

Trofæaften Den 3. Marts. 2020.

Harry Jensen SJD. Mark Den 8. Marts. 2020.

Bukkepral Den 16. Maj.2020.

Madlavnings Kursus 2020. Start onsdag den 8. januar.

Indskydning: Mandag den 27 april Kibæk Og Lørdag den 2. maj Sædding banen.

Hjorte skydning i Ulfborg fredag den 31. juli Kl. 15,00-20,00.

1

By-match Markprøve Den. 7. Marts. 2020.

2

By-match Apportering Den 20. Juni. 2020.

3

Lydighedstræning Den 7. Januar. 2020.

4

Apporteringstræning Den 1. April. 2020.

5

Trofæaften Den 3. Marts. 2020.

6

Harry Jensen SJD. Mark Den 8. Marts. 2020.

7

Bukkepral Den 16. Maj.2020.

8

Madlavnings Kursus 2020. Start onsdag den 8. januar.

9

Indskydning: Mandag den 27 april Kibæk Og Lørdag den 2. maj Sædding banen.

10

Hjorte skydning i Ulfborg fredag den 31. juli Kl. 15,00-20,00.

Husk Lydighedstræning tirsdag den 7. januar på Prindalsvej.

Træner bliver Benny Green.

Tilmelding til Thue Kirkegaard. 40 78 80 636.

Anden jagt i Fibo Skoven søndag den 24. november.

28 jæger var kommet af huse lidt tungt vejer, men
ellers tør vejer. En ny jæger var mødt, og det var
en god oplevelse for ham, men havde ikke held til
til skud, men så fugle og dyr i skoven. To unge svende
var med deres far på jagt, men uden gevær i stedet
havde hver deres hund med så de fik set skoven og
en del dyr og sneppe samt fasaner.
Godt hunde arbejde, men knap så god skydning så en tur
på skydebanen til sommer.

SYNSPUNKT

En ganske udramatisk nedlæggelse af formandsposterne i de regionale hjortevildtsudvalg i kreds 2 og
4 fremfører formanden for DJ’s hjortevildtudvalg!
For mig er det et højdramatisk scenarie der udspiller sig for åben skærm i øjeblikket – og som ikke
tjener Danmarks Jægerforbund til ære!
I ugens nyhedsbrev beklager Torben Schulz Jensen (TSJ) formændenes afgang, men forstår dem godt!
Yderligere fremføres det i brevet, at begrundelsen for de to formænds fratrædelse er, citat:
”At Hovedbestyrelsen i DJ ved flertal har besluttet, at de nationale forvaltningsmål på kronvildt skal nås
ved hjælp af jagttider og intet andet. Dermed har hovedbestyrelsen også sagt nej til, at man regionalt kan
tage andre værktøjer i brug for at nå forvaltningsmålene”.

Dette ses ingen steder i formændenes begrundelse, men ALENE i TSJ’s svar til disse!
Jeg vil gerne pointere, at der i spørgsmålet om arealbegrænsning IKKE har været et FLERTAL i
hovedbestyrelsen, men en ENIG hovedbestyrelse, der har fastholdt målsætningen.
Direkte adspurgt på repræsentantskabsmødet erklærede TSJ, at hovedbestyrelsen holder fast i
målsætningen om ikke at indføre arealbegrænsning for afskydning af hjortevildt!
Yderligere blev det på et hovedbestyrelsesmøde i september 2019 enstemmigt besluttet, at mandatet i
målsætningen ikke bliver ændret!
Såvel I brevet til de to formænd, som i mange andre sammenhænge, har TSJ indirekte underkendt
hovedbestyrelsens målsætninger – og vel at mærke uden at stemme imod samme.
TSJ forsøger gang på gang at ændre hovedbestyrelsens målsætning ved at appellere til formænd og
jægerråd om at mandatet om målsætning skal ændres via pres på det lokale HB-medlem!

Yderligere anfører TSJ, citat:
”Jeg er på jeres vegne ærgerligt over at, der ikke kunne skabes fornødent HB-flertal til at decentralisere
og understøtte jeres forvaltningstanker. Hvornår DJ kommer ud af dødvandet og tilbage til
forhandlingsbordet er for nuværende nok umuligt at sige noget om”.

For mig at se, er det ganske illoyale handlinger overfor de enstemmige HB-beslutninger, og et forsøg
på at ændre målsætningen ved at mobilisere jægerrådene mod HB medlemmerne, for at opnå og føre
egne efterstræbelser til beslutning!

Vores hjortevildtformand i kreds 2 har forklaret, citat:
”Efter to år ved jeg endnu ikke hvad DJ vil med hjortevildtforvaltningen. Jeg ved, hvad jeg vil, og det er
forvaltningen, men min stemme og mit mandat er ikke tilstrækkeligt.
Et er at DJ melder ud på et skriv, at man er imod arealkrav. Men noget andet er at kæmpe for det. Det er
en anden sag. DJ sover og vi lader os køre over af “de andre”.

Men faktum er, at der siden mødet på Kalø i maj 2019 er holdt 0 møder. Altså 0 som i nul. Dertil ingen
mail-korrespondance.”

Og videre, citat:
“Jeg mener, at jeg har været 100 procent loyal overfor DJ’s officielle politik, som er modstand mod
arealkrav, men føler dog samtidig, at jeg ene mand har kæmpet den kamp.
Kronvildtforvaltning er dog en holdsport. Det skal man huske. Ole Holm og jeg er da heller ikke enige.
Men vi kan måske godt blive det … Dog er vi 100 % enige om, at det ikke kan lykkes at nå til enighed om
noget som helst med den nuværende ledelse i Danmarks Jægerforbund.”

Den nuværende ledelse i DJ, er i denne sammenhæng formandskabet for hjortevildtudvalget!

I samfundsudvalget kan det måske være nyttigt med rundbordspædagogik og terapi, men det holder
ikke i et højspændt område som omhandler forvaltning af kronvildt. – Og det er da ganske uredeligt, at
der i perioden maj 2019 til dato ikke har været afholdt møder i udvalget!
Jeg forstår måske også godt, og respekterer de to formænds fratrædelse, men forstår IKKE, at blikket
overhovedet ikke vendes indad mod områdets ledelse.

Første jagt i Fibo skoven

Med 26 deltager, og noget godt jagtvejr.

Mange skud i skoven efter snepper og

fasaner. 1. Ræv blev leveret, og mange dyr blev set

hele vejen rundt i skoven. 1. Rålam og to smaldyr

blev leveret. 1. Sneppe og fasan kok faldt der også.

Godt hunde arbejde, og skytterne skal nok på skydebanen

til sommer.

Så er der 2 Mårhunde mindre i fibo Skoven.

En Bøn.

Til medlemmer i de tre jagtforeninger.

Vil i godt gå ind på jeres, min forside, og skrive alle jeres oplysninger.

= IND PÅ MEST MUGELIGT JAGT OG NATUR. =

Højre hjørne grøn firekant. MEDLEMS NET.

ADGANG TIL MEDLEMSNET, E-MAIL OG ADGANGSKODE.

I VENSTRE HJØRNE. MIN FORSIDE TRYK PÅ MIN SIDE.

UDFYLD HELE SIDEN MED JERES E-MAIL OG MOBIL NUMMER.

DET VIL HJELPE FORENINGEN OG SERDELS KASSEREN.

DET GÆLDER ALLE FORENINGER.

= MEN FÅ DET NU FIKSET =

MED VENLIG HILSEN. De tre Jagtforeninger.

Kære jæger

Du kan nu få regulerings tilladelse til at regulere til skarv i Skjern Å dalen.
Det er samme område som der har været andejagt i.
Er du interesseret så send en mail til
Skarv@skjernaasam.dk

Mvh. Skjern Å Sammenslutningen
Børge Nielsen

NYHED

Vi har nu indsat nogle ældre videoer fra hundetræning og hus opførsel samt andre som kan ses ved at klikke på knappen herunder.

HVEM ER VI

Videbæk Egnens Jagt er en fælles hjemmeside der repræsentere 3 Jagtforeninger i og omkring Videbæk området, for os er passionen for jagt og sammenholdet en vigtig grundsten, og der er derfor nu lavet en fælles hjemmeside som gør det muligt at se hvilke tilbud der findes for jagt interesserede og for vores medlemmer.
Hver Jagtforening bliver repræsenteret uafhængigt af hinanden, find dem i menuen foroven, i menuen (hjem) finder du alt hvad der relatere til alle 3 jagtforeninger.
God fornøjelse.

Hit med historien.

Lokalredaktøren opfordrer alle foreninger og deres medlemmer til at ringe eller skrive til ham, når de har en god historie, som de synes bør komme kredsens jægere og Jægers øvrige trofaste læserskare til glæde og gavn. Historierne skal helst enten have en nyhedsværdi eller være en speciel oplevelse, men hellere ring eller skriv en gang for meget end en gang for lidt. Har man ikke mod på selv at skrive, så bare ring – lokalredaktøren skriver så teksten på baggrund af et besøg eller et telefoninterview. Husk en skarpt foto med fotografens navn.
M.v.h. Troels Romby Larsen, lokalredaktør

VIGTIGT

Hvis man er tilmeldt men ikke modtager Emails eller SMS eller skal havde opdateret sin email eller Mobil Nr, kan man rette henvendelse til webmaster.

Webmaster: denniswebjagt@gmail.com