Velkommen til Videbæk Egnens Jagt

Hvem er vi

Videbæk Egnens Jagt er en fælles hjemmeside der repræsentere 3 Jagtforeninger i og omkring Videbæk området, for os er passionen for jagt og sammenholdet en vigtig grundsten, og der er derfor nu lavet en fælles hjemmeside som gør det muligt at se hvilke tilbud der findes for jagt interesserede og for vores medlemmer.
Hver Jagtforening bliver repræsenteret uafhængigt af hinanden, find dem i menuen foroven, i menuen (hjem) finder du alt hvad der relatere til alle 3 jagtforeninger.
God fornøjelse.

Kursus i vildtsygdomme og hygiejne

Jægerrådet Danmarks Jægerforbund Ringkøbing-Skjern arrangerer

kursus i vildtsygdomme og hygiejne.

Kurset opfylder lovkravene i EU forordning 853-2004, og giver autorisation til

videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomhed. Skal du på

jagt i Tyskland, opfylder kurset også betingelserne om gennemførelse af et

veterinært hygiejnekursus, som mange steder kræves for at kunne deltage i en

jagt i Tyskland.

Efter kurset skal kursisten have kendskab til følgende områder:

Indhold:

– Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.

– Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme,

miljøforurening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis

vildtet spises.

– Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og

udtagning af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.

– Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og

hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.

Målgruppe:

Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til

vildthåndteringsvirksomheder.

Kurset tilbydes medlemmer af Danmarks Jægerforbund i Ringkøbing-Skjern

Kommune efter ”først til mølle” princippet. Hvis vi kan samle 25 deltagere,

oprettes kurset hurtigst muligt.

Sted: Højmark Forsamlingshus, Adelvej 41, Højmark 6940 Lem St.

Tidspunkt: ???dag d. ?. ???? kl. 17:30 – ca. 22:00

(Først spisning, kurset starter kl. 18:00)

Pris: kr. 475,- inkl. biksemad m/tilbehør og kaffe m/småkager.

Der er mulighed for at købe øl og vand.

Tilmelding til Ole Jensen på mail: ole.j@tdcadsl.dk med navn, mail og tlf. nr.

senest d. 1. marts 2017.

Efter tilmeldingsfristen får du tilbagemelding om kurset oprettes, og om du er

optaget på kurset, og info om betaling. Først efter betaling er du endelig tilmeldt.

Vigtigt: Husk at medbringe dit jagttegn til kurset, da jagttegnsnummeret bruges

som registrering af kursusdeltagelse.

Har du spørgsmål, kontakt Ole Jensen Tlf.: 20 42 81 72

VIDEBÆK EGNENS FLUGTSKYDNINGSFORENINGS

Generalforsamling

Torsdag d.23. FEBRUAR 2017. Kl.19.30

Dagsorden:
1:  Velkomst
2:  Valg af dirigent
3:  Formandens beretning
4:  Regnskab
5:  Valg til bestyrelsen
På valg:  Jørn Andersen
Niels Beck
Per Kristensen
Hans Faurby
Henning Jespersen
6:  Valg af 1 suppleant
På valg:  Verner Jensen
7:  Valg af 2 revisorer
På valg:  Leif Videbæk
Martin Christensen
8:  Indkommende forslag:

9:  Eventuelt

Hundetræning 2017

 Så starter vi jagthundetræning igen!

 

Lydighed:

Opstart Mandag den 9. januar KL. 19.00.

Vi mødes i hallen på møllevej 9, Herborg,

6920 Videbæk.

Udvidet lydighed:

Opstart mandag den 9. Januar KL. 20.00.

Vi mødes i hallen på møllevej 9, Herborg,

6920 Videbæk.

Med Venlig Hilsen

De 3 Jagtforeninger