Velkommen til Videbæk Egnens Jagt

Hvem er vi

Videbæk Egnens Jagt er en fælles hjemmeside der repræsentere 3 Jagtforeninger i og omkring Videbæk området, for os er passionen for jagt og sammenholdet en vigtig grundsten, og der er derfor nu lavet en fælles hjemmeside som gør det muligt at se hvilke tilbud der findes for jagt interesserede og for vores medlemmer.
Hver Jagtforening bliver repræsenteret uafhængigt af hinanden, find dem i menuen foroven, i menuen (hjem) finder du alt hvad der relatere til alle 3 jagtforeninger.
God fornøjelse.

Mirko har et par jagt pladser i Tyskland i august månede.

Han kan kontaktes for flere oplysninger ang. Tid Afskydning, Pris M.M, på Tlf. 21524980

Hermed lidt nyt fra jægerrådet om et aktuelt emne.

Til jeres orientering, så har Københavns Universitet og Danmarks Jægerforbund igangsat forskningsprojektet: “Fordøjelsessystemets anatomi og mikrobiologi hos råvildt”, som skal hjælpe med at få mere viden om mulig “råvildtsyge”. Projektet er først og fremmest finansieret af midler fra 15. Juni Fonden og Jægernes Naturfond, og afventer yderligere endelig finansiering. Vi kommunikere yderligere om det i næste uge, og nu er I orienteret.
Derudover har vi indtil videre planlagt følgende temaaftner om råvildtforvaltning i samarbejde med lokale jagtforeninger og kredse.
Der er tale om en temaaften om råvildtforvaltning med fokus på de åbenbare udfordringer vi har med at få genskabt robuste bestande i det områder, der har været ramt af sygdomsproblemer og hvordan vi forebygger problemer i råvildtbestandene. Målgruppen er jægerne, lodsejere, vildtforvaltere og andre naturinteresserede.

Den 28. september 2017 kl. 18.15 (17.30 hvis man er tilmeldt middag) – 22.00, Rofi-Centret Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing

Hjortebanen i Ulfborg

Der vil igen i år være mulighed for skydning på ”hjort”

Hjortebanen, Torstedvej 1, 6990 Ulfborg

Dato:     Fredag den 11. august kl. 14 – 19

Der vil være mulighed for køb af pølser med tilbehør og drikkevarer.

Videbæk den 16. maj

Endnu en vellykket 16. maj i klubhuset Egehytten.
De tre jagtforeninger Herborg Videbæk. Nr. Vium Troldhede
og Vorgod  Fjelstevang  havde budt til Bukkepral.
Der kom folk fra kl. 7.30 hel hen til middag og der var kaffe på kanden
Æg pølse og diverse pålæg og ost i lange bane til de sultne jæger der
havde trodset regnen.
Ca. 80 brave jæger mødte op. Og 5 bukke blev dagens udbytte alle 6 ender
Mange flotte bukke og alle kom de fra det nære område så stor tak og tillykke
Med det gode resultat og stor tak til husudvalget for den store morgen bord.
Knæk og Bræk til alle i de næste uger.

Med Venlig Hilsen.
Preben Overgaard.

VIGTIGT

Hvis man er tilmeldt men ikke modtager Emails eller SMS eller skal havde opdateret sin email eller Mobil Nr, kan man rette henvendelse til webmaster.

Webmaster: denniswebjagt@gmail.com