Velkommen til Videbæk Egnens Jagt

Lørdag den 6. juli.

De tre Jagtforeninger afholdt en fornøjelig, og en tak for alt frivilligt arbejd der bliver gjort
hver dag året rundt. For alle udvalgsmedlemmer og alle i de tre bestyrelser med deres
ledsager og børn.
Først på Sandbæk Flugtskydnings bane dernæst i klubhuset Egehytten hvor nogle fra husudvalget sørgede for bespisningen.
Formiddagen var noget regnfuldt, men alle tog det i stivarm næsten alle var på skydebanen.

Eftermiddagen blev heldigvis meget anderledes lunefuld, tørt vejr så man kunne sidde ude på terrassen, og børnene spillede bold og legede hele eftermiddagen. Jens Ole havde gris på grillen der var salat og kartofler med Wii skysovs til alt i alt en udsøgt middag. Der var is til desserten.

Efter middagen fik Jens Ole Hindbo overbragt sin 50-års Jubilæums Diplom fra Herborg – Videbæk – Jagtforening for sit medlemskab.
Dernæst fik han også overbragt Danmarks Jægerforbunds Aktivitetstegn samt nål som tak for mange års arbejde i jagtforeningerne.

NO.1

Henrik Schmidt skød her til morgen den 27/6 denne fine buk i Vorgod Østerby plantage. Tillykke til ham.

NO.2

Jagt Datoer.

NO.3

Til afslutning af forårets træning på den lille apporterings træning var der mødt
19 hunde med deres fører, og det er jo altid spænede hvordan sådan en prøve ender!

Alle var de til apportering af Duer og Kanin slæb. Apportering i vand skal
alle hunde også, men vandet vil alle hunde gerne, men det er så lige om de vil
apportere duen og tage den med i land. Alle hunde bestod, men med forskellige opnåede point.

Der var indlagt en Ræve apportering da det er en deseplin som skal afgøre hvem der skal med til by match.
Trænerne var yderst godt tilfredse med alle hunde og fører, så de opfordre til at forsætte
deres arbejde med træningen, så de var klar til jagt sæsonen.

Der blev opfordret til at møde op til Vand og Slæb træning neste mandag den 3. juni.
Der var stor frem møde af tilskuer samt hjælper, og de fik også stor tak fra
Hundeudvalget.

Dan Bo Møller.
Vandt Ræve apportering.

Lille apportering.
Emma med Aggie 1 vinder med 30 point.
Anders Bull og saga med 29 point 2 vinder.
Lasse Hansen med Felix med 28 point. 3 vinder

Udvidet apportering. 
Allan med Logan 220 point 1 vinder.
Henrik Bay med Loui 216 point 2 vinder.
3 vinder Kenneth med Aya 208 point.

NO.4

Husk Hjorte Skydning på Ulfborg Hjortebane.

Fredag den 30. August fra Kl. 14.00 til Kl. 17.00

Mød op og få en god gang træning inden Krondyr

jagten. Velkommen med Riffel og Kombivåben.

Riffel udvalget.

NO.5

Lørdag den 20.april blev der plantet nye træer i Vorgod Østerby Plantage.

NO.6

Husk Herborg/Videbæk – Jagtforening.

For medlemmer.
Afholder pokal skydning torsdag aften Den 29. august
Fra Kl. 18.00 til Kl. 21.00 Velmødt.

NO.7

Flugtskydning på Sandbæk banen 2024

Lørdage i Marts kl.13.00-16.00

Den 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3

Torsdage i April, Maj, Juni, Juli, August kl.18.00-21.30

Den 4/4, 11/4, 18/4, 25/4,
Den 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5
Den 6/6, 13/6, 20/6, 27/6
Den 4/7
Den 1/8, 8/8, 15/8, 22/8, 29/8

Tirsdage kl.18.00-21.30.

Fra uge 17 og til og med uge 27.

Er forbeholdt Ringkøbing Amts Holdskydning.

Præmieskydning kl.13.00-15.30.
Den 30/3, 20/5, og 31/8

Ferielukket i uge. 28, 29, og 30.

Vel mødt, til en god sæson, bestyrelsen.

NO.8

Egeristræf ved Egehytten.

Hver Anden tirsdag fra den 9. april til og med

tirsdag den 24. september. Fra Kl. 18,00.

Med undtagelse af den 5.juni og den 10. oktober.

Husk det er kun i ulige uger.

NO.9

BUEUDVALT. Aktiviteter. for 2024.

Torsdag den 4. april Uge. 14. Fra Kl. 18,00. Opstart af bane opsætning.

Mandag den 20. maj. Uge 20. Hele dagen    Det Gyldne Slip.

Torsdag den 27. juni. Uge 26. Kl. 18,00  Sommerafslutning.

Torsdag 14. september. Uge 37. Kl. 18,00 Klubmesterskab.

Torsdag den 26. september Uge 39. Kl. 18,00 Sidste træning og nedtagning af banen.

Torsdag den 3. oktober. Uge 40. Kl. 19,00. Opstart Videbæk Hallen.

NO.10

Nyhed-Nyhed-Nyhed

2. Stk. Party Telte udlejes. Størrelse 8 x 4 Meter. Ring 40766087 Johannes Elmholdt.

NO.11

NYHED

Vi har nu indsat nogle ældre videoer fra hundetræning og hus opførsel samt andre som kan ses ved at klikke på knappen herunder.

NO.12

HVEM ER VI

Videbæk Egnens Jagt er en fælles hjemmeside der repræsentere 3 Jagtforeninger i og omkring Videbæk området, for os er passionen for jagt og sammenholdet en vigtig grundsten, og der er derfor nu lavet en fælles hjemmeside som gør det muligt at se hvilke tilbud der findes for jagt interesserede og for vores medlemmer.
Hver Jagtforening bliver repræsenteret uafhængigt af hinanden, find dem i menuen foroven, i menuen (hjem) finder du alt hvad der relatere til alle 3 jagtforeninger.
God fornøjelse.

Hit med historien.

Lokalredaktøren opfordrer alle foreninger og deres medlemmer til at ringe eller skrive til ham, når de har en god historie, som de synes bør komme kredsens jægere og Jægers øvrige trofaste læserskare til glæde og gavn. Historierne skal helst enten have en nyhedsværdi eller være en speciel oplevelse, men hellere ring eller skriv en gang for meget end en gang for lidt. Har man ikke mod på selv at skrive, så bare ring – lokalredaktøren skriver så teksten på baggrund af et besøg eller et telefoninterview. Husk en skarpt foto med fotografens navn.
M.v.h. Troels Romby Larsen, lokalredaktør

VIGTIGT

Hvis man er tilmeldt men ikke modtager Emails eller SMS eller skal havde opdateret sin email eller Mobil Nr, kan man rette henvendelse til webmaster.

Webmaster: denniswebjagt@gmail.com

Er der nogle medlemmer der er interesseret?

Kurt Madsen har lige bestået riffelinstruktør uddannelsen.

Riffelinstruktør  

For at blive uddannet riffelinstruktør i Danmarks Jægerforbund skal  du igennem et uddannelsesforløb, der består af tre  moduler. Optagelse på disse moduler forudsætter, at du er fyldt 18  år, har jagttegn med bestået riffelprøve samt hvis du er medlem af  Danmarks Jægerforbund en skriftlig godkendelse fra din  jagtforeningsformand eller kassereren. Dette fremvises til  underviser på kursusdagen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve. 

Uddannelsen til riffelinstruktør består af: 

  • Modul 1: Skydeleder, riffel – kan tages som en selvstændig uddannelse. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.300,- for ikke-medlemmer. 
  • Modul 2: Instruktionsteknik. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.500,- for ikke-medlemmer.
  • Modul 3: Riffelinstruktør, faglig del. Pris: kr. 2.400,- for medlemmer og kr. 2.600,- for ikke-medlemmer.
  • Modul 4: Riffelinstruktør – Løbende vildt. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.900,- for ikke-medlemmer.
  • Modul 5: Riffelinstruktør – Ballistik i praksis. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.900,- for ikke-medlemmer.

Modulerne er tiltænkt i ovenstående rækkefølge, men af praktiske  årsager kan modul 2 Instruktionsteknik også lægges først eller sidst  i uddannelsesforløbet som riffelinstruktør. Når alle tre moduler er  bestået, opnår du godkendelse til at overlade eller få overladt riflede  jagtvåben i forbindelse med instruktion eller øvelse i riffelskydning. 

Alle moduler afsluttes med eksamen og der udstedes et  kursusbevis. Kun medlemmer af DJ modtager et id-kort som  legitimation ligesom deres kompetance registers i DJs  medlemsystem. 

  • Find undervisningsmaterialet til uddannelsen

Modul 1: Skydeleder, riffel 

Mange skydebaner har et stort behov for at uddanne skydeledere,  idet loven kræver, at der er en ansvarlig skydeleder til stede under  skydningen. Skydelederen har ikke ret til at overdrage våben, men  skydelederen kan lede skydningen, og dermed opfylde kravene i  

lovgivning og forsikring. 

Uddannelserne til skydeleder afsluttes med en skriftlig prøve, som  skal bestås før der udstedes kursusbevis. 

Modul 2: Instruktionsteknik 

Riffelinstruktører skal gennemgå kurset instruktionsteknik, der har  fokus på instruktørernes forståelse for, hvorledes formidling,  instruktion og praktisk indlæring planlægges, tilrettelægges og  gennemføres. 

På kurset arbejdes der med instruktion og undervisning i praksis,  således at alle kursister prøver at undervise, modtage feedback og  give feedback. 

Kurset indeholder gruppearbejde og lægger vægt på følgende  områder: feedback og aktiv lytning, planlægning af undervisning,  udførsel af undervisning, kontrol og styring af undervisning samt  læringsteori. 

Hvis du tidligere har gennemført modul 2: Instruktionsteknik i  forbindelse med en anden instruktøruddannelse i Danmarks  Jægerforbund, behøver du dog ikke tage det igen. 

Modul 3: Riffelinstruktør, faglig del 

Når uddannelsen som skydeleder er bestået, kan du fortsætte din  uddannelse på et to dages fagligt kursus, hvor vægten lægges på  det praktiske. 

Derfor foregår kurset på en riffelbane, således at du blandt andet  kan lære fejlfinding på skytter ved at selv at se fejlene blive begået  under kontrollerede forhold. Det skulle gerne give nogle praktiske  ”værktøjer” til de nye instruktører, hvis mål er at træne kommende  riffeljægere op til at bestå riffelskydeprøven.

Ligesom på skydelederuddannelsen afsluttes det skydefaglige  modul med en skriftlig prøve, som skal bestås, før du får dit  kursusbevis. Deltagelse på fagkurserne forudsætter, at du kan  fremvise et kursusbevis for deltagelse på det relevante  grundkursus.

Er der interesse for en aften tur til Hedeselskabet Hovedkontor i Viborg.

Se museet og foredrag med kaffe.

Når der er Ca. 40 tilmeldinger så kan

vi bestille den aften der passe os bedst.

Tilmelding. prebeno@6920net.dk

Herborg – Videbæk – Jagtforening.

Har en Mårhunde sæt til udlån så hvis

det interesse så ring til.

Preben 20144407.

Kamera med video/SMS og fælde.

Kan afhentes nu og i kan have den i tre måned

og har i brug for mere tid så finde vi ud af det.

En Bøn.

Til medlemmer i de tre jagtforeninger.

Vil i godt gå ind på jeres, min forside, og skrive alle jeres oplysninger.

= IND PÅ MEST MUGELIGT JAGT OG NATUR. =

Højre hjørne grøn firekant. MEDLEMS NET.

ADGANG TIL MEDLEMSNET, E-MAIL OG ADGANGSKODE.

I VENSTRE HJØRNE. MIN FORSIDE TRYK PÅ MIN SIDE.

UDFYLD HELE SIDEN MED JERES E-MAIL OG MOBIL NUMMER.

DET VIL HJELPE FORENINGEN OG SERDELS KASSEREN.

DET GÆLDER ALLE FORENINGER.

= MEN FÅ DET NU FIKSET =

MED VENLIG HILSEN. De tre Jagtforeninger.

Kære jæger

Du kan nu få regulerings tilladelse til at regulere til skarv i Skjern Å dalen.
Det er samme område som der har været andejagt i.
Er du interesseret så send en mail til
Skarv@skjernaasam.dk

Mvh. Skjern Å Sammenslutningen
Børge Nielsen.