Velkommen til Videbæk Egnens Jagt

Videbækegnens Flugtskydnings-forening 

Afholder generalforsamling, torsdag den 23. februar 2023 kl.19.30 i klubhuset på Sandbæk-banen. Dagsorden ltølge vedtægterne. OBS: Opdaterede vedtægter til underskrivelse denne dag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

kom frisk og mød op til en hyggelig aften.

NO.1

Flugtskydning på Sandbækbanen 2023:

Lørdage kl. 13.00-16.00

Den 4/3, 11/3. 18/.3. 25/3, 1/4 

Torsdage kl. 18.00-21.30

Den 6/4, 13/4, 20/4, 27/4

Den 4/5, 11/5, 18/5, 25/5

Den 1/6, 8/6, 15/6, 22/6, 29/6

Den 6/7

Den 3/8, 10/8, 17/8. 24/8, 31/8 

Tirsdage kl. 18.00-21.30

Fra uge 17 og til og med uge 27.

Er forbeholdt Ringkøbing Amts Holdskydning

NO.2

Præmieskydning kl. 13.00-15.30

Den 25/3, 29/5, og 26/8

Træning til Kval. 13/5, kl. 10-14

Træning til Kval. 20/5, kl. 10-14

Kvalifikation til Kredsskydning. 21/5. kl. 08-18

Firkantskydning 10/6. kl. 13-15.

Privat arrangement. 17/6. kl. 09-18. Herborg/Videbæk pokal den 24/8 

Vel mødt, til en god sæson! 

Bestyrelsen

NO.3

Søndag den 29.1 var sidste jagt for denne sæson og der blev set både dyr og sneppe.

Et dyr blev anskudt og desværre ikke fundet af schweisshunden. Ellers sluttede dagen med en god afslutning med gulærter og tilbehør, samt lodtrækning til bukkejagten.

NO.4

Lørdag den 21. januar Kl. 9,30 mødtes 21 Jæger for at nyde det gode vejr og den
sidste Jagt i Fibo Skoven.

Efter parolen blev der holdt en minuts stilhed for Carl Otto
Bøgh Kristensen.

Da vores skovejer som havde i snart 15 år ladet os drive jagt på
hans ejendom var død den 11. januar i Århus 85 år gammel. Var den sidste af
Herborg – Videbæk Jagtforenings æresmedlem.

Alle jagter har efter Carl Bøgh som vi kaldte ham blevet drevet som han selv ville
have gjort, også på dagen her blev der jagtet efter god etik som vi har gjort før.
Der blev på den sidste dag leveret 2 Stk. Rådyr, Fasankok og en rød Ræv.

Skoven vidste sig fra den fineste side med meget vildt, og der blev også skudt til
mange af de troldfugle der ville over vintre her i Danmark, for det var nok for sent
for dem at flyve til varmere himmelstrøg. Troldfugl = Skovsneppen.

Bestyrelsen havde inviteret til suppe og afslutning i Egehytten med den fine parade
blev det et værdig afslutning på mange gode oplevelser i Fibo Skoven.

NO.5

NO.6

 Jagt i Vorgod d 18 Dec.

En hyggelig dag, hvor der blev leveret en hare og et dyr. Dyret lå ikke ret langt væk fra skudstedet og blev fundet ret hurtigt af Schweiz hunden.

NO.7

Anden Jagt i Vorgod.

God jagtdag, hvor der blev set flere snepper, flere dyr inkl. en buk med opsats, samt hare. Trods ingenting på paraden blev til en god dag med grillede pølser og drik til afslutning.

NO.8

Jagt ved Momhøje Naturcenter sammen med Haunstrup jagtforening. Der blev leveret 2 snepper og 3 hare og der blev set flere snepper, hare og dyr.

NO.9

Billeder fra første fællesjagt i Vorgod Fjelstervang Jagtforening.

NO.10

Billeder fra Bue Banen.

NO.11

Herborg – Videbæk – Jagtforening.

Har en Mårhunde sæt til udlån så hvis

det interesse så ring til.

Preben 20144407.

Kamera med video/SMS og fælde.

Kan afhentes nu og i kan have den i tre måned

og har i brug for mere tid så finde vi ud af det.

NO.12

NYHED

Vi har nu indsat nogle ældre videoer fra hundetræning og hus opførsel samt andre som kan ses ved at klikke på knappen herunder.

NO.13

HVEM ER VI

Videbæk Egnens Jagt er en fælles hjemmeside der repræsentere 3 Jagtforeninger i og omkring Videbæk området, for os er passionen for jagt og sammenholdet en vigtig grundsten, og der er derfor nu lavet en fælles hjemmeside som gør det muligt at se hvilke tilbud der findes for jagt interesserede og for vores medlemmer.
Hver Jagtforening bliver repræsenteret uafhængigt af hinanden, find dem i menuen foroven, i menuen (hjem) finder du alt hvad der relatere til alle 3 jagtforeninger.
God fornøjelse.

Hit med historien.

Lokalredaktøren opfordrer alle foreninger og deres medlemmer til at ringe eller skrive til ham, når de har en god historie, som de synes bør komme kredsens jægere og Jægers øvrige trofaste læserskare til glæde og gavn. Historierne skal helst enten have en nyhedsværdi eller være en speciel oplevelse, men hellere ring eller skriv en gang for meget end en gang for lidt. Har man ikke mod på selv at skrive, så bare ring – lokalredaktøren skriver så teksten på baggrund af et besøg eller et telefoninterview. Husk en skarpt foto med fotografens navn.
M.v.h. Troels Romby Larsen, lokalredaktør

VIGTIGT

Hvis man er tilmeldt men ikke modtager Emails eller SMS eller skal havde opdateret sin email eller Mobil Nr, kan man rette henvendelse til webmaster.

Webmaster: denniswebjagt@gmail.com

Er der nogle medlemmer der er interesseret?

Kurt Madsen har lige bestået riffelinstruktør uddannelsen.

Riffelinstruktør  

For at blive uddannet riffelinstruktør i Danmarks Jægerforbund skal  du igennem et uddannelsesforløb, der består af tre  moduler. Optagelse på disse moduler forudsætter, at du er fyldt 18  år, har jagttegn med bestået riffelprøve samt hvis du er medlem af  Danmarks Jægerforbund en skriftlig godkendelse fra din  jagtforeningsformand eller kassereren. Dette fremvises til  underviser på kursusdagen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve. 

Uddannelsen til riffelinstruktør består af: 

  • Modul 1: Skydeleder, riffel – kan tages som en selvstændig uddannelse. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.300,- for ikke-medlemmer. 
  • Modul 2: Instruktionsteknik. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.500,- for ikke-medlemmer.
  • Modul 3: Riffelinstruktør, faglig del. Pris: kr. 2.400,- for medlemmer og kr. 2.600,- for ikke-medlemmer.
  • Modul 4: Riffelinstruktør – Løbende vildt. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.900,- for ikke-medlemmer.
  • Modul 5: Riffelinstruktør – Ballistik i praksis. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.900,- for ikke-medlemmer.

Modulerne er tiltænkt i ovenstående rækkefølge, men af praktiske  årsager kan modul 2 Instruktionsteknik også lægges først eller sidst  i uddannelsesforløbet som riffelinstruktør. Når alle tre moduler er  bestået, opnår du godkendelse til at overlade eller få overladt riflede  jagtvåben i forbindelse med instruktion eller øvelse i riffelskydning. 

Alle moduler afsluttes med eksamen og der udstedes et  kursusbevis. Kun medlemmer af DJ modtager et id-kort som  legitimation ligesom deres kompetance registers i DJs  medlemsystem. 

  • Find undervisningsmaterialet til uddannelsen

Modul 1: Skydeleder, riffel 

Mange skydebaner har et stort behov for at uddanne skydeledere,  idet loven kræver, at der er en ansvarlig skydeleder til stede under  skydningen. Skydelederen har ikke ret til at overdrage våben, men  skydelederen kan lede skydningen, og dermed opfylde kravene i  

lovgivning og forsikring. 

Uddannelserne til skydeleder afsluttes med en skriftlig prøve, som  skal bestås før der udstedes kursusbevis. 

Modul 2: Instruktionsteknik 

Riffelinstruktører skal gennemgå kurset instruktionsteknik, der har  fokus på instruktørernes forståelse for, hvorledes formidling,  instruktion og praktisk indlæring planlægges, tilrettelægges og  gennemføres. 

På kurset arbejdes der med instruktion og undervisning i praksis,  således at alle kursister prøver at undervise, modtage feedback og  give feedback. 

Kurset indeholder gruppearbejde og lægger vægt på følgende  områder: feedback og aktiv lytning, planlægning af undervisning,  udførsel af undervisning, kontrol og styring af undervisning samt  læringsteori. 

Hvis du tidligere har gennemført modul 2: Instruktionsteknik i  forbindelse med en anden instruktøruddannelse i Danmarks  Jægerforbund, behøver du dog ikke tage det igen. 

Modul 3: Riffelinstruktør, faglig del 

Når uddannelsen som skydeleder er bestået, kan du fortsætte din  uddannelse på et to dages fagligt kursus, hvor vægten lægges på  det praktiske. 

Derfor foregår kurset på en riffelbane, således at du blandt andet  kan lære fejlfinding på skytter ved at selv at se fejlene blive begået  under kontrollerede forhold. Det skulle gerne give nogle praktiske  ”værktøjer” til de nye instruktører, hvis mål er at træne kommende  riffeljægere op til at bestå riffelskydeprøven.

Ligesom på skydelederuddannelsen afsluttes det skydefaglige  modul med en skriftlig prøve, som skal bestås, før du får dit  kursusbevis. Deltagelse på fagkurserne forudsætter, at du kan  fremvise et kursusbevis for deltagelse på det relevante  grundkursus.

Er der interesse for en aften tur til Hedeselskabet Hovedkontor i Viborg.

Se museet og foredrag med kaffe.

Når der er Ca. 40 tilmeldinger så kan

vi bestille den aften der passe os bedst.

Tilmelding. prebeno@6920net.dk

Herborg – Videbæk – Jagtforening.

Har en Mårhunde sæt til udlån så hvis

det interesse så ring til.

Preben 20144407.

Kamera med video/SMS og fælde.

Kan afhentes nu og i kan have den i tre måned

og har i brug for mere tid så finde vi ud af det.

En Bøn.

Til medlemmer i de tre jagtforeninger.

Vil i godt gå ind på jeres, min forside, og skrive alle jeres oplysninger.

= IND PÅ MEST MUGELIGT JAGT OG NATUR. =

Højre hjørne grøn firekant. MEDLEMS NET.

ADGANG TIL MEDLEMSNET, E-MAIL OG ADGANGSKODE.

I VENSTRE HJØRNE. MIN FORSIDE TRYK PÅ MIN SIDE.

UDFYLD HELE SIDEN MED JERES E-MAIL OG MOBIL NUMMER.

DET VIL HJELPE FORENINGEN OG SERDELS KASSEREN.

DET GÆLDER ALLE FORENINGER.

= MEN FÅ DET NU FIKSET =

MED VENLIG HILSEN. De tre Jagtforeninger.

Kære jæger

Du kan nu få regulerings tilladelse til at regulere til skarv i Skjern Å dalen.
Det er samme område som der har været andejagt i.
Er du interesseret så send en mail til
Skarv@skjernaasam.dk

Mvh. Skjern Å Sammenslutningen
Børge Nielsen.