Velkommen til Videbæk Egnens Jagt

Egehyttens 25-Års Jubilæum lørdag den 25. juni løb af stablen Kl. 13.00.

Preben Overgaard stod for velkomsten og Jesper Flytkjær blæste til samling.

Preben fortalte lidt historie fra hvornår det blev planlagt og begyndelse for
Klubhusets tilblivelse. Og stor tillykke til de tre Jagtforeninger der står bag huset.

Stor tak til de formænd der stod bag opførelsen og var med til indvielsen
den 5. juni 1997. Det var Freddy Østergaard, Ivan Birkmose og Niels Olesen.
Gæste talen blev holdt af Niels Olesen, som kom ind på hvordan det gik til
med køb af jorden af gårdejer Niels Chr. Vejlgaard og huskøbet. Roste også foreningerne
for et godt samarbejde både dengang og særdeles også nu, men han håbede at der ville være nogle unge folk til at tage over for det er de grå der er i teten PT.
Niels syntes selvfølgelig at der skulle et leve for Egehytten med tre korte og et langt hurra.
Tak til Niels.

Derefter blæste Jesper frokostsignalet. (Godt hornblæsning.)

Det var det fineste vejr (Ca. 20 grade)  og med Ca 100 fremmødte medlemmer og interesserede mødte folk frem i sommertøjet
sammen med deres børn og nogen havde deres børnebørn med, så det lovede godt
for hele eftermiddagen.

Der var stor søgning ved spisningen for husudvalget havde inviteret på stegt gris, snobrød og pølser til børnene, stigegolf og kongespil.
De lidt stører var i teltet for at skyde med Laser våben samt bueskydning, som
var rigtig godt besøgt, og tak til Henrik og Bruno, som var meget travlt optaget, så de måtte
skiftes til at spise. Alt i alt en god dag med mase af aktivitet, og stor tak til husudvalget som
igen havde travlt i køkkenet med sovs og kartoflerne. Grisen var med god svær, og stegt som den skulle.

Egeris den 25. juni.

Lidt historie om vores klubhus Egehytten.

For mange år siden da vi startede med hundetræning
var det ude under åben himmel og havde ingen faste
opholdssteder efter endt træning. og det kunne lade
sig gøre dengang hvor vi kun var få hunde, og som
tiden gik så blev det lidt for bøvlet når man skulle
finde lokale til mere end 30 hundefolk med påhæng
til vores afslutninger. Til foredrag og film aftner var vi
henvist til forsamlingshuse eller man skulle ud at låne
telte hvor vi kunne afholde afslutninger.
På et bestyrelsesmøde var der et forslag fra et
medlem om at bygge et klubhus og finde et stykke
jord, så vi kunne bruge det i alle tre foreninger, og
der var da også nogen der syntes det var en glimrende
ide, og andre var meget imod det. Hvor skulle det plasers
skulle det være ved Videbæk, Vorgod eller Troldhede?
Efter nogle år var der en af vores medlemmer der fik et
stykke jord til øverst som ikke lige kunne bruges til
landbrugsjord, og det kunne købes eller overgives på sigt

til de tre jagtforeninger, og det er så her vi står i dag.
Skjern Maskinforretning stod med et udstillingshus på
ungskuepladsen i Herning som skulle fjernes eller gøres i
stand.

Det blev så mig der fik til opgave og få det solgt bedst
muligt da det stod opført i regnskabet til en del penge
efter et konkurs. Det blev forsøgt solgt til en jagt
konsortiet i Arnborg, og da de fik prisen bare for at få det
flyttet sagde de stop. Så gik der nogle forhandlinger i gang
med formændene og jordejeren, og med få midler fik jeg
lov at overdrage huset til foreningerne. Derefter gik mange
af vores medlemmer i gang med at dele huset ad i fire
dele, så det kunne transporteres på lastvogne. Transporten
skete en meget tidlig morgen uden den store trafik. Stor
tak til alle der gjorde det store stykke arbejde for at få
huset skilt ad og de der lavede soklen, så huset kunne
flyttes der til hvor den står nu, og med stor hjælp fra en
vognmand i vores nabolag.
Det blev så en lang sej kam for at få det til at ligene et
klubhus, men det kom på fode og det blev brugt i mange år
fremover, men det var et gammelt hus, der var også et
stort afsled på den.

På et tidspunkt kom en person til at lede og fordele
arbejdet i husudvalget, og som kunne se huset var ved at
forfalde og der skal lyde en stor tak til Jens Ole Hindbo.
Han kunne om nogen få sat gang i nogle ting, som var ved
at forfalde, så som terrassen det jeg så involveret i.
En dag blev jeg ringet op af Ole om ikke jeg kunne finde et
par mand til at fjerne den gamle, og få en tømmer eller en
der havde forstand på at måle træet op, så vi kunne lave
en ny. Det blev så også gjort.
For man kan se hvis ikke der en kaptajn på broen så kan
skibet sejle i den forkerte retning, og det har den ikke gjort
siden. Selvfølgelig også med stor hjælp fra foreningens
medlemmer, og det beviser hvis der er et sammen hold i
foreningerne så kan alt lykkes.

Endnu engang tillykke med vores hus!
Egehytten.
Preben Overgaard.

NO.1

Flugtskydning på Sandbæk banen 2022

Lørdage kl.13.00-16.00
Den 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4
Torsdage kl.18.00-21.30
Den 7/4, 14/4, 21/4, 28/4,
Den 5/5, 12/5, 19/5, 26/5
Den 2/6, 9/6, 16/6, 23/6, 30/6
Den 7/7
Den 4/8, 11/8, 18/8, 25/8
Tirsdage kl.18.00-21.30.
Fra uge 17 og til og med uge 27.
Er forbeholdt Ringkøbing Amts Holdskydning.
Præmieskydning kl.13.00.
Den 26/3, 6/6, og 27/8
Herborg/Videbæk pokal d.25/8
Vel mødt, til en god sæson

NO.2

Herborg – Videbæk – Jagtforening.

Har en Mårhunde sæt til udlån så hvis

det interesse så ring til.

Preben 20144407.

Kamera med video/SMS og fælde.

Kan afhentes nu og i kan have den i tre måned

og har i brug for mere tid så finde vi ud af det.

NO.3

NYHED

Vi har nu indsat nogle ældre videoer fra hundetræning og hus opførsel samt andre som kan ses ved at klikke på knappen herunder.

NO.4

HVEM ER VI

Videbæk Egnens Jagt er en fælles hjemmeside der repræsentere 3 Jagtforeninger i og omkring Videbæk området, for os er passionen for jagt og sammenholdet en vigtig grundsten, og der er derfor nu lavet en fælles hjemmeside som gør det muligt at se hvilke tilbud der findes for jagt interesserede og for vores medlemmer.
Hver Jagtforening bliver repræsenteret uafhængigt af hinanden, find dem i menuen foroven, i menuen (hjem) finder du alt hvad der relatere til alle 3 jagtforeninger.
God fornøjelse.

Hit med historien.

Lokalredaktøren opfordrer alle foreninger og deres medlemmer til at ringe eller skrive til ham, når de har en god historie, som de synes bør komme kredsens jægere og Jægers øvrige trofaste læserskare til glæde og gavn. Historierne skal helst enten have en nyhedsværdi eller være en speciel oplevelse, men hellere ring eller skriv en gang for meget end en gang for lidt. Har man ikke mod på selv at skrive, så bare ring – lokalredaktøren skriver så teksten på baggrund af et besøg eller et telefoninterview. Husk en skarpt foto med fotografens navn.
M.v.h. Troels Romby Larsen, lokalredaktør

VIGTIGT

Hvis man er tilmeldt men ikke modtager Emails eller SMS eller skal havde opdateret sin email eller Mobil Nr, kan man rette henvendelse til webmaster.

Webmaster: denniswebjagt@gmail.com

Er der nogle medlemmer der er interesseret?

Kurt Madsen har lige bestået riffelinstruktør uddannelsen.

Riffelinstruktør  

For at blive uddannet riffelinstruktør i Danmarks Jægerforbund skal  du igennem et uddannelsesforløb, der består af tre  moduler. Optagelse på disse moduler forudsætter, at du er fyldt 18  år, har jagttegn med bestået riffelprøve samt hvis du er medlem af  Danmarks Jægerforbund en skriftlig godkendelse fra din  jagtforeningsformand eller kassereren. Dette fremvises til  underviser på kursusdagen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve. 

Uddannelsen til riffelinstruktør består af: 

  • Modul 1: Skydeleder, riffel – kan tages som en selvstændig uddannelse. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.300,- for ikke-medlemmer. 
  • Modul 2: Instruktionsteknik. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.500,- for ikke-medlemmer.
  • Modul 3: Riffelinstruktør, faglig del. Pris: kr. 2.400,- for medlemmer og kr. 2.600,- for ikke-medlemmer.
  • Modul 4: Riffelinstruktør – Løbende vildt. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.900,- for ikke-medlemmer.
  • Modul 5: Riffelinstruktør – Ballistik i praksis. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.900,- for ikke-medlemmer.

Modulerne er tiltænkt i ovenstående rækkefølge, men af praktiske  årsager kan modul 2 Instruktionsteknik også lægges først eller sidst  i uddannelsesforløbet som riffelinstruktør. Når alle tre moduler er  bestået, opnår du godkendelse til at overlade eller få overladt riflede  jagtvåben i forbindelse med instruktion eller øvelse i riffelskydning. 

Alle moduler afsluttes med eksamen og der udstedes et  kursusbevis. Kun medlemmer af DJ modtager et id-kort som  legitimation ligesom deres kompetance registers i DJs  medlemsystem. 

  • Find undervisningsmaterialet til uddannelsen

Modul 1: Skydeleder, riffel 

Mange skydebaner har et stort behov for at uddanne skydeledere,  idet loven kræver, at der er en ansvarlig skydeleder til stede under  skydningen. Skydelederen har ikke ret til at overdrage våben, men  skydelederen kan lede skydningen, og dermed opfylde kravene i  

lovgivning og forsikring. 

Uddannelserne til skydeleder afsluttes med en skriftlig prøve, som  skal bestås før der udstedes kursusbevis. 

Modul 2: Instruktionsteknik 

Riffelinstruktører skal gennemgå kurset instruktionsteknik, der har  fokus på instruktørernes forståelse for, hvorledes formidling,  instruktion og praktisk indlæring planlægges, tilrettelægges og  gennemføres. 

På kurset arbejdes der med instruktion og undervisning i praksis,  således at alle kursister prøver at undervise, modtage feedback og  give feedback. 

Kurset indeholder gruppearbejde og lægger vægt på følgende  områder: feedback og aktiv lytning, planlægning af undervisning,  udførsel af undervisning, kontrol og styring af undervisning samt  læringsteori. 

Hvis du tidligere har gennemført modul 2: Instruktionsteknik i  forbindelse med en anden instruktøruddannelse i Danmarks  Jægerforbund, behøver du dog ikke tage det igen. 

Modul 3: Riffelinstruktør, faglig del 

Når uddannelsen som skydeleder er bestået, kan du fortsætte din  uddannelse på et to dages fagligt kursus, hvor vægten lægges på  det praktiske. 

Derfor foregår kurset på en riffelbane, således at du blandt andet  kan lære fejlfinding på skytter ved at selv at se fejlene blive begået  under kontrollerede forhold. Det skulle gerne give nogle praktiske  ”værktøjer” til de nye instruktører, hvis mål er at træne kommende  riffeljægere op til at bestå riffelskydeprøven.

Ligesom på skydelederuddannelsen afsluttes det skydefaglige  modul med en skriftlig prøve, som skal bestås, før du får dit  kursusbevis. Deltagelse på fagkurserne forudsætter, at du kan  fremvise et kursusbevis for deltagelse på det relevante  grundkursus.

Er der interesse for en aften tur til Hedeselskabet Hovedkontor i Viborg.

Se museet og foredrag med kaffe.

Når der er Ca. 40 tilmeldinger så kan

vi bestille den aften der passe os bedst.

Tilmelding. prebeno@6920net.dk

Herborg – Videbæk – Jagtforening.

Har en Mårhunde sæt til udlån så hvis

det interesse så ring til.

Preben 20144407.

Kamera med video/SMS og fælde.

Kan afhentes nu og i kan have den i tre måned

og har i brug for mere tid så finde vi ud af det.

En Bøn.

Til medlemmer i de tre jagtforeninger.

Vil i godt gå ind på jeres, min forside, og skrive alle jeres oplysninger.

= IND PÅ MEST MUGELIGT JAGT OG NATUR. =

Højre hjørne grøn firekant. MEDLEMS NET.

ADGANG TIL MEDLEMSNET, E-MAIL OG ADGANGSKODE.

I VENSTRE HJØRNE. MIN FORSIDE TRYK PÅ MIN SIDE.

UDFYLD HELE SIDEN MED JERES E-MAIL OG MOBIL NUMMER.

DET VIL HJELPE FORENINGEN OG SERDELS KASSEREN.

DET GÆLDER ALLE FORENINGER.

= MEN FÅ DET NU FIKSET =

MED VENLIG HILSEN. De tre Jagtforeninger.

Kære jæger

Du kan nu få regulerings tilladelse til at regulere til skarv i Skjern Å dalen.
Det er samme område som der har været andejagt i.
Er du interesseret så send en mail til
Skarv@skjernaasam.dk

Mvh. Skjern Å Sammenslutningen
Børge Nielsen.