Velkommen til Videbæk Egnens Jagt

Generalforsamlingen i Videbæk Flugtskydningsforening.

ER AFLYST PÅ UBESTEMT TID.

På grund af forsamlings forbuddet.

Bestyrelsen.

NO.1

Husk Hjortebane Skydning i Ulfborg fredag den 6. august.

Fra Kl. 15,00 til Kl. 19,00 Skriv det i kalenderen.

Mød op alle der har lyst og trænger til træning.

Riffel udvalget.

NO.2

Flugtskydning på Sandbæk banen 2021

Lørdage kl.13.00-16.00
Den 6/3, 13/3, 20/3, 27/3,
Torsdage kl.18.00-21.30
Den 1/4, 8/4, 15/4, 22/4, 29/4
Den 6/5, 13/5, 20/5, 27/5
Den 3/6, 10/6, 17/6, 24/6
Den 1/7, 8/7, 27/7, 29/7
Den 5/8, 12/8, 19/8, 26/8
Tirsdage kl.18.00-21.30.
Fra uge 17 og til og med uge 32.

Er forbeholdt Ringkøbing Amts Holdskydning.

Ferielukket i uge 28, 29.
Præmieskydning kl.13.00.
Den 27/3, 24/5, og 28/8
Vel mødt, til en god sæson

OBS: På grund af COVID-19 situationen, bliver der på Facebook og
Videbækegnensjagt.dk, oplyst om hvornår banen åbner.

Bestyrelsen

NO.3

Skal EU nu til at forbyde jagt og fiskeri i nærmest hele Danmark?

Kære Jan B. Rasmussen. Tak for din mail. Vi har alle fået mange ret enslydende mails. Ministeren var i salen i går eftermiddag om samme spørgsmål. — Jeg sender dig derfor ministeren svar.

Kære jægere og lystfiskere. Jeg håber I vil læse med her, selvom det er lidt langt. For jeg kan se, at mange spørger: Skal EU nu til at forbyde jagt og fiskeri i nærmest hele Danmark?

I den seneste tid har jeg fået mange mails, læserbreve og Facebook-kommentarer fra bekymrede danske jægere og lystfiskere. De frygter, at EU som del af en større indsats for at hjælpe vores pressede natur, samtidig vil sætte en stopper for jagt og fiskeri på Danmarks beskyttede naturarealer.

Før det bliver alt for teknisk, så lad mig starte med det korte svar: I Danmark har vi en lang og stolt tradition for både jagt pg lystfiskeri. Det skal vi fortsat have. Og nej, EU hverken vil eller kan bestemme, hvor vi må have jagt og fiskeri herhjemme. Det kan vi kun selv. Sådan er det nu. Og sådan fortsætter det med at væreDK Præcis, som vi i forvejen gør.

Desværre har man her på sociale medier og i avisernes debatsider alligevel kunnet se, hvordan et par af mine kolleger fra blå blok har været lidt for hurtige på aftrækkeren i forhold til, hvad EU faktisk har meldt ud, og hvad EU reelt kan bestemme om jagt og fiskeri i Danmark. Dermed er en enkelt lerdue blevet til fem store agerhøns, og det har givet unødig bekymring.

Derfor kommer en lidt længere forklaring her, som forhåbentlig kan skyde nogle af misforståelserne ned:

Alle EU-lande har sidste år vedtaget en ny EU-strategi for biodiversitet. En strategi, som jeg bakker fuldt op om. For vi må og skal have stoppet naturkrisen. Strategien har et mål om, at vi samlet set skal have 30 procent beskyttet natur i EU på land og på havet. 10 procent skal være med en streng beskyttelse.

I december kom EU så med en vejledning til strategien. Eller rettere sagt: Et udkast til en vejledning. Her lød det, at områderne med streng beskyttet natur burde friholdes fra jagt, fiskeri og minedrift. Det er selvfølgelig en formulering, vi er meget opmærksomme på i regeringen. Men EU-Kommissionen har siden da selv meldt ud, at beskyttet natur ikke ses som en trussel mod bæredygtig jagt.

Derfor er det også lodret forkert, når man fx har kunnet læse, at det fremover vil være forbudt at fiske og jage i Danmarks 257 beskyttede EU-områder — de såkaldte Natura 2000-områder.

Og bare lige for at slå det fast:

Både jagt og fiskeri kan sagtens foregå bæredygtigt – og de samme toner hører vi altså fra EU. Mange jægere og lystfiskere gør et aktivt og stort arbejde for at passe på vores natur. Fx når jægere bekæmper invasive rovdyr, eller hjælper med at pleje landmandens læhegn, så insekter, fugle og vildt får bedre vilkår. Eller når lokale lystfiskere bruger weekend efter weekend på at restaurere vandløb.

Der kan sagtens være gode grunde til at begrænse jagten på flere af Danmarks arealer. Ligesom vi i forvejen har arealer, hvor jagt enten er forbudt eller begrænset – fx i særlige fugleområder eller i vores kommende naturnationalparker, hvor vi vil lade naturen udvikle sig på sine egne præmisser. Men det vil i sidste ende altid være en afgørelse, vi kun selv kan tage.

Lad os derfor tage diskussionen om beskyttet natur og fremtidens jagt og fritidsfiskeri på et grundlag af fakta. Og ikke på forvirring og forkerte antagelser. Det er både jægerne, fiskerne og naturen bedst tjent med.

Venlig hilsen Annette Lind
Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

NO.4

Manglende indberetninger af
gråænder.

DCE-rapport viser, at der udsættes mindst fem gange så mange gråænder som
der reelt indberettes. Den mangelfulde indberetning bringer nu
andeudsætningen i fare.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen.
I 2019 blev der indberettet cirka 60.000 udsatte gråænder i Danmark, men ifølge en rapport fra
DCE, Nationalt center for miljø og energi ved Aarhus Universitet, ligger produktionen af
udsætningsklare ællinger et sted mellem 334.000 og 386.000 om året. Altså over fem gange over
det tal, som udsætterne har indberettet. DCE er nået frem til tallet ved at kontakte
gråandeproducenterne, og den store forskel kan ikke forklares ved eksport, idet det ville være
blevet registreret hos Fødevarestyrelsen.

Problemet med ikke-indberettede udsætninger har fået formand for Dansk Ornitologisk
Forening, Egon Østergaard, til at kræve et stop for udsætning af gråænder. Også Danmarks
Jægerforbund er bekymret for det skæve tal, som formand Claus Lind Christensen til dagbladet
Politiken kalder “særdeles uacceptabelt.” Han er også afklaret med, at den manglende
lovpligtige indberetning ikke ligefrem styrker fortsat udsætning af fugle til jagt:

– Vi skal have troværdige data, og det er os jægere, der skal have styr på de data. Det er vores ansvar. Jeg
tror på, at vi kan håndtere det med at udsætte fugle i naturen til jagt. Men det her skaber et
troværdighedsproblem, siger Claus Lind Christensen til Politiken (OBS: Artiklen kræver login).

Relaterede nyheder fra Danmarks Jægerforbund.

Offentliggjort Den 19. januar.

Vores lokaler jagtforeninger tage stærk afstand fra, at man
ikke følge de forordninger vores forbund har lavet med
de ansvarligere myndigheder. Der er i øjeblikket stor
fokus på os jæger vi vil her opfordre alle vores
medlemmer om, at vi kører efter de lovgivende
retningslinjer. For de tre Jagtforeninger.

Preben Overgaard.

NO.5

Kursus i regulering af invasive rovpattedyr.

De invasive rovpattedyr, mårhund, mink og vaskebjørn udgør en trussel mod Danmarks
hjemmehørende fauna. Dette kursus er målrettet jægere der ønsker at regulere disse tre arter
på en hensigtsmæssig, og effektiv måde.
Program:
10.00 – 10.30 Velkomst og introduktion til kurset
10.30 – 12.30 Lovgivning, og biologi
– Arternes biologi
– Lovgivning i forhold til regulering af invasive rovpattedyr

12.30 – 13.00 Frokost
13.00 – 14.00 Oprettelse af baitplads (ude i terrænet)

– Placering i terrænet i forhold til lokalområde og habitat
– Opstilling af fast lys og kamera
– Skyttens placering og adgangsvej
14.00 – 14.45 Gennemgang af fældetyper (ude i terrænet)
– Kvalitet af fælde (konstruktion og funktion)
– Placering i terræn – i forhold til lokalområde og enkelte habitat
– Opstilling, sløring/afdækning
– Bait – type, håndtering og placering
– Skiltning
– Opsyn – fysisk eller elektronisk
– Drift – vedligehold og opfølgning hvis manglende succes

14.45 – 15.15 Kursister opsætter fælder, herefter fælles gennemgang af opstillinger.
15.15 – 16.00 Kaffe, opsamling, spørgsmål

– Evt. instruktion i vildtkamera og forskellige løsninger med batteri
Kurset foregår som en blanding mellem teori og praksis. Deltagerne får i løbet af dagen mulighed
for at omsætte den tillærte teori til praksis i terrænet.
Da en del af kurset foregår udendørs, bedes deltagere medbringe tøj egnet til vejret.

Underviser: Karl-Åge Dalbæk Andersen
Kursusansvarlig DJ: Jesper Kjær Illemann
Der vil på et senere tidspunkt komme SMS ud med tilmelding.
De tre Jagtforeninger.

NO.6

Indstilling til Jægerforbundets Fortjeneste Nål i Bronze.

Indstillede : Niels Olesen. Jagtvej 3. Egeris 6920 Videbæk. 1043351

Indstiller : Nr. Vium Troldhede Jagtforening.
Niels Olesen indstilles til at modtage Jægerforbundets Fortjeneste Nål i Bronze , som tak og udmærkelse
for hans store og mangeårige indsats i jagtens tjeneste.
Glæden og lysten til jagt og fiskeri har altid brændt i Niels, så da han flyttede til Egeris, var det en naturlig
ting at melde sig ind i den lokale jagtforening og være et aktiv medlem. Det blev bemærket.
1982 blev Niels valgt ind i Nr. Vium Troldhede jagtforenings bestyrelse.
1985 var et udfordrende år for foreningen, foreningens jagt i Jeanettes Plantage var blevet opsagt af
udlejeren, her viste Niels at han var den der kunne få ro på, der blev lavet ny jagtleje kontrakt og i dag er
jagten stadig lejet af foreningen, I 2023 har foreningen haft jagten i 95 år. Niels blev kontakt person
mellem Jeanettes Plantages ejere og foreningen, en post som han stadig passer til stor tilfredshed for
begge parter.
1990 blev Niels valgt til formand i Nr. Vium Troldhede Jagtforening.
1992 var Niels en af de drivende kræfter bag etableringen af Sandbæk flugtskydnings bane.
1995/97 var Niels med til at etablere nyt fælles klubhus ”Egehytten” for de 3 jagtforeninger i Videbæk
kommune, Nr. Vium Troldhede & Herborg Videbæk & Vorgod Fjelstevang. Et vigtigt aktiv for de 3
foreninger og det fælles hundeudvalg samt husudvalg.
1997 var Niels med til at afholde DM i sideskydning/duelbane i Ulfborg.
1998/99 ville kommunen sælge deres skove, her samlede Niels jægerne i en fælles protest.
2001 valgte Niels at tiden var til at trække sig tilbage fra bestyrelsen og formands posten.
2001 blev Niels valgt som revisor for Nr. Vium Troldhede jagtforening.
2015 indtrådte Niels i Ringkøbing-Skjern jægerråd.
2017 valgte Niels at trække sig som revisor.
2019 valgte Niels at trække sig fra jægerrådet.
2020 Niels passer forsat posten som kontakt person mellem Jeanettes Plantages ejer og Nr. Vium
Troldhede Jagtforening til glæde for begge parter.
38 år har Niels Olesen været en af de lokale bærende kræfter i Nr. Vium Troldhede Jagforening og de
foreninger som der samarbejdes med.
Det er derfor med stor glæde og tak at vi hermed indstiller ham til at modtage Jægerforbundets Fortjeneste
Nål i Bronze.
Nr. Vium Troldhede Jagtforening
Med indstiller :
Herborg Videbæk Jagtforening & Vorgod Fjelstevang Jagtforening & Sandbæk banen & Egehytens
husudvalg Hundeudvalget & Riffeludvalget.

NO.7

Herborg – Videbæk – Jagtforening.

Har en Mårhunde sæt til udlån så hvis

det interesse så ring til.

Preben 20144407.

Kamera med video/SMS og fælde.

Kan afhentes nu og i kan have den i tre måned

og har i brug for mere tid så finde vi ud af det.

NO.8

Kære jæger

Du kan nu få regulerings tilladelse til at regulere til skarv i Skjern Å dalen.
Det er samme område som der har været andejagt i.
Er du interesseret så send en mail til
Skarv@skjernaasam.dk

Mvh. Skjern Å Sammenslutningen
Børge Nielsen.

NO.9

NYHED

Vi har nu indsat nogle ældre videoer fra hundetræning og hus opførsel samt andre som kan ses ved at klikke på knappen herunder.

NO.10

HVEM ER VI

Videbæk Egnens Jagt er en fælles hjemmeside der repræsentere 3 Jagtforeninger i og omkring Videbæk området, for os er passionen for jagt og sammenholdet en vigtig grundsten, og der er derfor nu lavet en fælles hjemmeside som gør det muligt at se hvilke tilbud der findes for jagt interesserede og for vores medlemmer.
Hver Jagtforening bliver repræsenteret uafhængigt af hinanden, find dem i menuen foroven, i menuen (hjem) finder du alt hvad der relatere til alle 3 jagtforeninger.
God fornøjelse.

Hit med historien.

Lokalredaktøren opfordrer alle foreninger og deres medlemmer til at ringe eller skrive til ham, når de har en god historie, som de synes bør komme kredsens jægere og Jægers øvrige trofaste læserskare til glæde og gavn. Historierne skal helst enten have en nyhedsværdi eller være en speciel oplevelse, men hellere ring eller skriv en gang for meget end en gang for lidt. Har man ikke mod på selv at skrive, så bare ring – lokalredaktøren skriver så teksten på baggrund af et besøg eller et telefoninterview. Husk en skarpt foto med fotografens navn.
M.v.h. Troels Romby Larsen, lokalredaktør

VIGTIGT

Hvis man er tilmeldt men ikke modtager Emails eller SMS eller skal havde opdateret sin email eller Mobil Nr, kan man rette henvendelse til webmaster.

Webmaster: denniswebjagt@gmail.com

Er der nogle medlemmer der er interesseret?

Kurt Madsen har lige bestået riffelinstruktør uddannelsen.

Riffelinstruktør  

For at blive uddannet riffelinstruktør i Danmarks Jægerforbund skal  du igennem et uddannelsesforløb, der består af tre  moduler. Optagelse på disse moduler forudsætter, at du er fyldt 18  år, har jagttegn med bestået riffelprøve samt hvis du er medlem af  Danmarks Jægerforbund en skriftlig godkendelse fra din  jagtforeningsformand eller kassereren. Dette fremvises til  underviser på kursusdagen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve. 

Uddannelsen til riffelinstruktør består af: 

  • Modul 1: Skydeleder, riffel – kan tages som en selvstændig uddannelse. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.300,- for ikke-medlemmer. 
  • Modul 2: Instruktionsteknik. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.500,- for ikke-medlemmer.
  • Modul 3: Riffelinstruktør, faglig del. Pris: kr. 2.400,- for medlemmer og kr. 2.600,- for ikke-medlemmer.
  • Modul 4: Riffelinstruktør – Løbende vildt. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.900,- for ikke-medlemmer.
  • Modul 5: Riffelinstruktør – Ballistik i praksis. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.900,- for ikke-medlemmer.

Modulerne er tiltænkt i ovenstående rækkefølge, men af praktiske  årsager kan modul 2 Instruktionsteknik også lægges først eller sidst  i uddannelsesforløbet som riffelinstruktør. Når alle tre moduler er  bestået, opnår du godkendelse til at overlade eller få overladt riflede  jagtvåben i forbindelse med instruktion eller øvelse i riffelskydning. 

Alle moduler afsluttes med eksamen og der udstedes et  kursusbevis. Kun medlemmer af DJ modtager et id-kort som  legitimation ligesom deres kompetance registers i DJs  medlemsystem. 

  • Find undervisningsmaterialet til uddannelsen

Modul 1: Skydeleder, riffel 

Mange skydebaner har et stort behov for at uddanne skydeledere,  idet loven kræver, at der er en ansvarlig skydeleder til stede under  skydningen. Skydelederen har ikke ret til at overdrage våben, men  skydelederen kan lede skydningen, og dermed opfylde kravene i  

lovgivning og forsikring. 

Uddannelserne til skydeleder afsluttes med en skriftlig prøve, som  skal bestås før der udstedes kursusbevis. 

Modul 2: Instruktionsteknik 

Riffelinstruktører skal gennemgå kurset instruktionsteknik, der har  fokus på instruktørernes forståelse for, hvorledes formidling,  instruktion og praktisk indlæring planlægges, tilrettelægges og  gennemføres. 

På kurset arbejdes der med instruktion og undervisning i praksis,  således at alle kursister prøver at undervise, modtage feedback og  give feedback. 

Kurset indeholder gruppearbejde og lægger vægt på følgende  områder: feedback og aktiv lytning, planlægning af undervisning,  udførsel af undervisning, kontrol og styring af undervisning samt  læringsteori. 

Hvis du tidligere har gennemført modul 2: Instruktionsteknik i  forbindelse med en anden instruktøruddannelse i Danmarks  Jægerforbund, behøver du dog ikke tage det igen. 

Modul 3: Riffelinstruktør, faglig del 

Når uddannelsen som skydeleder er bestået, kan du fortsætte din  uddannelse på et to dages fagligt kursus, hvor vægten lægges på  det praktiske. 

Derfor foregår kurset på en riffelbane, således at du blandt andet  kan lære fejlfinding på skytter ved at selv at se fejlene blive begået  under kontrollerede forhold. Det skulle gerne give nogle praktiske  ”værktøjer” til de nye instruktører, hvis mål er at træne kommende  riffeljægere op til at bestå riffelskydeprøven.

Ligesom på skydelederuddannelsen afsluttes det skydefaglige  modul med en skriftlig prøve, som skal bestås, før du får dit  kursusbevis. Deltagelse på fagkurserne forudsætter, at du kan  fremvise et kursusbevis for deltagelse på det relevante  grundkursus.

Er der interesse for en aften tur til Hedeselskabet Hovedkontor i Viborg.

Se museet og foredrag med kaffe.

Når der er Ca. 40 tilmeldinger så kan

vi bestille den aften der passe os bedst.

Tilmelding. prebeno@6920net.dk

Herborg – Videbæk – Jagtforening.

Har en Mårhunde sæt til udlån så hvis

det interesse så ring til.

Preben 20144407.

Kamera med video/SMS og fælde.

Kan afhentes nu og i kan have den i tre måned

og har i brug for mere tid så finde vi ud af det.

En Bøn.

Til medlemmer i de tre jagtforeninger.

Vil i godt gå ind på jeres, min forside, og skrive alle jeres oplysninger.

= IND PÅ MEST MUGELIGT JAGT OG NATUR. =

Højre hjørne grøn firekant. MEDLEMS NET.

ADGANG TIL MEDLEMSNET, E-MAIL OG ADGANGSKODE.

I VENSTRE HJØRNE. MIN FORSIDE TRYK PÅ MIN SIDE.

UDFYLD HELE SIDEN MED JERES E-MAIL OG MOBIL NUMMER.

DET VIL HJELPE FORENINGEN OG SERDELS KASSEREN.

DET GÆLDER ALLE FORENINGER.

= MEN FÅ DET NU FIKSET =

MED VENLIG HILSEN. De tre Jagtforeninger.

Kære jæger

Du kan nu få regulerings tilladelse til at regulere til skarv i Skjern Å dalen.
Det er samme område som der har været andejagt i.
Er du interesseret så send en mail til
Skarv@skjernaasam.dk

Mvh. Skjern Å Sammenslutningen
Børge Nielsen.