Velkommen til Videbæk Egnens Jagt

Herborg – Videbæks Jagtforenings Vandrepokaler er uddelt på Generalforeningen den 13. september.

B. Pokalen til Peter Søgaard. 18 i 26 Skud.

A. Pokalen til Lars Clausen. 19 i 26 Skud.

Mester. til Michael Lysgaard. 39 i 40 Skud.

Stort tillykke til skytterne håber vi ser mange flere næste år

til vores pokalskydning. Tak til alle der deltog.

Sponsor gave var fra Skov i Bording tak til dem.

Krage pokalen blev ikke uddelt, så kom i gang

med at skyde nogle krager.

NO.1

NO.2

NO.3

Dagsorden Generelforsamling Vorgod – Fjelstervang Jagtforening:

Velkomst v Anders Elmholt

 1. Valg af referent
 2. Valg af ordstyrer
 3. Valg af 2 stemme tællere
 4. Formandens beretning v / Anders E
 5. Regnskab v / Claus Trabjerg Poulsen
 6. Valg af bestyrelsen og suppleanter
  På valg: Vidjai Dharampal, Claus T
  Poulsen, Bent Christensen
  (modtager genvalg)
  Ove Hansen modtager genvalg
 7. Revisor – Svend Jensen (modtager
  genvalg)
  Suppleanter
 8. Indkomne Forslag
 9. Beretning fra udvalg
 10. Valg til udvalg
  Hus: Johannes Emholt
  Hund: Christian Nielsen
  Riffel: Ingo Mouridsen
  Momhøje: Michael Vigsø
  Bueudvalg: Bruno Hansen
 11. Kontigent
 12. Kragepokal
 13. Overrækkelse af diplomer
 14. Eventuelt
 15. Afslutning og kaffe

NO.4

90 års jubilæum i Vorgod Fjelstervangs Jagtforening.

NO.5

Alle der bo i Ringkøbing/Skjern Kommune, og er

medlem af Herborg/Videbæk og Nr. Vium Troldhede

Jagtforeninger kan deltage i Sandbæk jagterne.

Man kan nå, at tilmelde sig inden 1. maj ved betaling af 1000.00.

Så er man med i alle jagter og man får frokost hver gang.

Man må tage hund med.

Konto Nummer. 5997 – 1042821

NO.6

Egeristræf ved Egehytten hver anden tirsdag fra

den 11. april til og med tirsdag den 30. september.

Tirsdage i ulige uger.

NO.7

NYHED

Vi har nu indsat nogle ældre videoer fra hundetræning og hus opførsel samt andre som kan ses ved at klikke på knappen herunder.

NO.8

HVEM ER VI

Videbæk Egnens Jagt er en fælles hjemmeside der repræsentere 3 Jagtforeninger i og omkring Videbæk området, for os er passionen for jagt og sammenholdet en vigtig grundsten, og der er derfor nu lavet en fælles hjemmeside som gør det muligt at se hvilke tilbud der findes for jagt interesserede og for vores medlemmer.
Hver Jagtforening bliver repræsenteret uafhængigt af hinanden, find dem i menuen foroven, i menuen (hjem) finder du alt hvad der relatere til alle 3 jagtforeninger.
God fornøjelse.

Hit med historien.

Lokalredaktøren opfordrer alle foreninger og deres medlemmer til at ringe eller skrive til ham, når de har en god historie, som de synes bør komme kredsens jægere og Jægers øvrige trofaste læserskare til glæde og gavn. Historierne skal helst enten have en nyhedsværdi eller være en speciel oplevelse, men hellere ring eller skriv en gang for meget end en gang for lidt. Har man ikke mod på selv at skrive, så bare ring – lokalredaktøren skriver så teksten på baggrund af et besøg eller et telefoninterview. Husk en skarpt foto med fotografens navn.
M.v.h. Troels Romby Larsen, lokalredaktør

VIGTIGT

Hvis man er tilmeldt men ikke modtager Emails eller SMS eller skal havde opdateret sin email eller Mobil Nr, kan man rette henvendelse til webmaster.

Webmaster: denniswebjagt@gmail.com

Er der nogle medlemmer der er interesseret?

Kurt Madsen har lige bestået riffelinstruktør uddannelsen.

Riffelinstruktør  

For at blive uddannet riffelinstruktør i Danmarks Jægerforbund skal  du igennem et uddannelsesforløb, der består af tre  moduler. Optagelse på disse moduler forudsætter, at du er fyldt 18  år, har jagttegn med bestået riffelprøve samt hvis du er medlem af  Danmarks Jægerforbund en skriftlig godkendelse fra din  jagtforeningsformand eller kassereren. Dette fremvises til  underviser på kursusdagen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve. 

Uddannelsen til riffelinstruktør består af: 

 • Modul 1: Skydeleder, riffel – kan tages som en selvstændig uddannelse. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.300,- for ikke-medlemmer. 
 • Modul 2: Instruktionsteknik. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.500,- for ikke-medlemmer.
 • Modul 3: Riffelinstruktør, faglig del. Pris: kr. 2.400,- for medlemmer og kr. 2.600,- for ikke-medlemmer.
 • Modul 4: Riffelinstruktør – Løbende vildt. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.900,- for ikke-medlemmer.
 • Modul 5: Riffelinstruktør – Ballistik i praksis. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.900,- for ikke-medlemmer.

Modulerne er tiltænkt i ovenstående rækkefølge, men af praktiske  årsager kan modul 2 Instruktionsteknik også lægges først eller sidst  i uddannelsesforløbet som riffelinstruktør. Når alle tre moduler er  bestået, opnår du godkendelse til at overlade eller få overladt riflede  jagtvåben i forbindelse med instruktion eller øvelse i riffelskydning. 

Alle moduler afsluttes med eksamen og der udstedes et  kursusbevis. Kun medlemmer af DJ modtager et id-kort som  legitimation ligesom deres kompetance registers i DJs  medlemsystem. 

 • Find undervisningsmaterialet til uddannelsen

Modul 1: Skydeleder, riffel 

Mange skydebaner har et stort behov for at uddanne skydeledere,  idet loven kræver, at der er en ansvarlig skydeleder til stede under  skydningen. Skydelederen har ikke ret til at overdrage våben, men  skydelederen kan lede skydningen, og dermed opfylde kravene i  

lovgivning og forsikring. 

Uddannelserne til skydeleder afsluttes med en skriftlig prøve, som  skal bestås før der udstedes kursusbevis. 

Modul 2: Instruktionsteknik 

Riffelinstruktører skal gennemgå kurset instruktionsteknik, der har  fokus på instruktørernes forståelse for, hvorledes formidling,  instruktion og praktisk indlæring planlægges, tilrettelægges og  gennemføres. 

På kurset arbejdes der med instruktion og undervisning i praksis,  således at alle kursister prøver at undervise, modtage feedback og  give feedback. 

Kurset indeholder gruppearbejde og lægger vægt på følgende  områder: feedback og aktiv lytning, planlægning af undervisning,  udførsel af undervisning, kontrol og styring af undervisning samt  læringsteori. 

Hvis du tidligere har gennemført modul 2: Instruktionsteknik i  forbindelse med en anden instruktøruddannelse i Danmarks  Jægerforbund, behøver du dog ikke tage det igen. 

Modul 3: Riffelinstruktør, faglig del 

Når uddannelsen som skydeleder er bestået, kan du fortsætte din  uddannelse på et to dages fagligt kursus, hvor vægten lægges på  det praktiske. 

Derfor foregår kurset på en riffelbane, således at du blandt andet  kan lære fejlfinding på skytter ved at selv at se fejlene blive begået  under kontrollerede forhold. Det skulle gerne give nogle praktiske  ”værktøjer” til de nye instruktører, hvis mål er at træne kommende  riffeljægere op til at bestå riffelskydeprøven.

Ligesom på skydelederuddannelsen afsluttes det skydefaglige  modul med en skriftlig prøve, som skal bestås, før du får dit  kursusbevis. Deltagelse på fagkurserne forudsætter, at du kan  fremvise et kursusbevis for deltagelse på det relevante  grundkursus.

Er der interesse for en aften tur til Hedeselskabet Hovedkontor i Viborg.

Se museet og foredrag med kaffe.

Når der er Ca. 40 tilmeldinger så kan

vi bestille den aften der passe os bedst.

Tilmelding. prebeno@6920net.dk

Herborg – Videbæk – Jagtforening.

Har en Mårhunde sæt til udlån så hvis

det interesse så ring til.

Preben 20144407.

Kamera med video/SMS og fælde.

Kan afhentes nu og i kan have den i tre måned

og har i brug for mere tid så finde vi ud af det.

En Bøn.

Til medlemmer i de tre jagtforeninger.

Vil i godt gå ind på jeres, min forside, og skrive alle jeres oplysninger.

= IND PÅ MEST MUGELIGT JAGT OG NATUR. =

Højre hjørne grøn firekant. MEDLEMS NET.

ADGANG TIL MEDLEMSNET, E-MAIL OG ADGANGSKODE.

I VENSTRE HJØRNE. MIN FORSIDE TRYK PÅ MIN SIDE.

UDFYLD HELE SIDEN MED JERES E-MAIL OG MOBIL NUMMER.

DET VIL HJELPE FORENINGEN OG SERDELS KASSEREN.

DET GÆLDER ALLE FORENINGER.

= MEN FÅ DET NU FIKSET =

MED VENLIG HILSEN. De tre Jagtforeninger.

Kære jæger

Du kan nu få regulerings tilladelse til at regulere til skarv i Skjern Å dalen.
Det er samme område som der har været andejagt i.
Er du interesseret så send en mail til
Skarv@skjernaasam.dk

Mvh. Skjern Å Sammenslutningen
Børge Nielsen.