Velkommen til Videbæk Egnens Jagt

Hvem er vi

Videbæk Egnens Jagt er en fælles hjemmeside der repræsentere 3 Jagtforeninger i og omkring Videbæk området, for os er passionen for jagt og sammenholdet en vigtig grundsten, og der er derfor nu lavet en fælles hjemmeside som gør det muligt at se hvilke tilbud der findes for jagt interesserede og for vores medlemmer.
Hver Jagtforening bliver repræsenteret uafhængigt af hinanden, find dem i menuen foroven, i menuen (hjem) finder du alt hvad der relatere til alle 3 jagtforeninger.
God fornøjelse.

Sidste chance for vildtudbytteindberetning
1. april skal vildtudbytteindberetningen være på plads, hvis du har våbentilladelse til en riffel eller ammunition til en riffel eller et haglgevær i hjemmet. Ellers bryder du våbenloven.

Uddrag fra Danmarks Jægerforbund.
mvh. Preben.

Hej alle medlemmer der er arbejdsdag i Fibo

på lørdag den 1 April og det er ingen aprilsnar!

KL. 9,00 PR.

Ind – pokal og mærkeskydning kl. 9 – 16. Sidste mødetid 15.30

Trehøje Skydebane, Trehøjevej 58, 7380 Vildbjerg

Dato: lørdag den 22. april og 6. maj 2017

Der vil være mulighed for køb af pølser med tilbehør og drikkevarer.

Hjortebanen i Ulfborg

Der vil igen i år være mulighed for skydning på ”hjort”

Hjortebanen, Torstedvej 1, 6990 Ulfborg

Dato:     Fredag den 11. august kl. 14 – 19

Der vil være mulighed for køb af pølser med tilbehør og drikkevarer.

De 3 Jagt-foreninger

Indbyder til appoteringstræning

Begynderhold: Mandag den27. Marts Kl. 18.30.

Udvidet: Onsdag den. 29. Marts Kl-18.30.

Afslutning: Lørdag den. 10 Juni Kl.9.00.

Mødested: Egehytten, Ejstrupvej 7A Egeris.

Pris 500 Kr.

Kontaktperson/Tilmelding:

Henrik Jørgensen, Tlf. 29 43 41 33

Et uddrag fra kredsmødet Kreds 2.

Lørdag den 18 Marts i Dejbjerg
af formanden i Danmarks Jægerforbund.

Claus Lind Christensen.

Vi er et fællesskab.

Også i år var der tid til afklarende spørgsmål om konkrete emner, samt debat og dialog om emner, der skal arbejdes videre med i organisationen. Her skriver jeg bevidst ‘organisationen’, for der er specielt en ting, jeg har taget med mig fra møderne, og der er den hyppige brug af begrebet “dem og os”.
Mange gange sker det ubevist, men det er et emne, vi sammen er nødt til at være bevidste om, for hvis vi taler, som om vi er en delt organisation, så vil vi også være en delt organisation. Lad os i stedet hjælpe hinanden med, at når vi i skrift og tale omtaler vores fælles arbejde, så skal vi udtrykke, at vi er et fællesskab, hvor vi alle er en del af Danmarks Jægerforbund.
Vores fælles udfordring
I min beretning kom jeg omkring udviklingen i medlemstallet, hvor vi siden år 2000 langsomt har mistet ordinære medlemmer på trods af, at der har været gjort mange indsatser for at hverve nye medlemmer.
Der er ingen tvivl om, at jagtforeningerne er og fortsat skal være omdrejningspunktet for at rekruttere nye medlemmer. Derfor vil jeg minde om de fem spørgsmål, jeg havde med på kredsmøderne, som jeg vil bede jer om at drøfte i jagtforeningerne:
Hvordan er alderssammensætningen i jagtforeningen?
Hvordan tiltrækker vi nye medlemmer?
Hvordan modtager vi nye medlemmer?
Hvordan tiltrækker vi nye tillidsfolk?
Hvilke aktiviteter er vigtige for jagtforeningen nu – og på sigt?
Aktuel politik
I orienteringen om hovedbestyrelsens arbejde kom jeg omkring nogle af de vigtige punkter, der arbejdes med lige nu, nemlig;
Jagtids revisionen
Hjortevildtarbejdet
Evalueringen af udsætningsforliget
Det er alle tre væsentlige punkter, der er vigtige for vores medlemmer, og derfor er det vigtigt, at vi hjælper hinanden med at holder vores medlemmer informeret for der igennem at skabe forståelse for de evt. forandringer, der måtte komme.
I vil løbende kunne finde nyt på hjemmesiden, og jeg vil bede jer om at følge med i udviklingen.
Strukturarbejde
Et andet emne, der fyldte meget i orienteringen fra hovedbestyrelsen, var tankerne om at få tilpasset vores struktur. Jeg er glad for, at der er en stor iver for at komme i gang med dette arbejde, da det kommer til at kræve meget af hele organisationen.
Planen er, at vi på repræsentantskabsmødet 2017 vedtager en strategi, der formelt igangsætter processen, og der vil som det første blive lagt en plan for det arbejde, vi skal igennem.
Målene for arbejdet blev allerede fastsat på repræsentantskabsmødet i 2016:
Vi skal skabe nærhed til medlemmerne.
Vi skal have et stærkt sammenhold blandt jagtforeningerne.
Vi skal være en effektiv politisk organisation, der kan nå beslutningstagere og befolkning.
Vi kommer til “at skynde os langsomt” med at få ny struktur på plads, hvor vi både skal træffe de nødvendige beslutninger, uden det trækker i langdrag, og respektere, at vi skal have sjælen og organisationen med.