Velkommen til Videbæk Egnens Jagt

Husk Hjorte Skydning på Ulfborg Hjortebane.

Fredag den 30. August fra Kl. 14.00 til Kl. 17.00

Mød op og få en god gang træning inden Krondyr

jagten. Velkommen med Riffel og Kombivåben.

Riffel udvalget.

NO.1

Lørdag den 20.april blev der plantet nye træer i Vorgod Østerby Plantage.

NO.2

Husk Indskydning lørdag den 4. og lørdag den 11. maj  Kl. 9,00 til Kl. 13,00. På Sæddingvej 26 A.

Der er ingen tilmelding, så påregn lidt ventetid. (Det er snart den 16. maj)

Husk det er kun her i kan anvende blyholdige patroner.

1. april var sidste dag hvor det var lovligt til jagt. Vel mødt til noget god træning.

Riffel udvalget. 

NO.3

Apportering – Pris 650,-
Træner: Christian Dal Nielsen

Mandag 10 gange kl. 18.00 – Start d. 25/3-24 – Afslutning 27/5-24.
Egehytten, Ejstrupvej 7A, 6920 Videbæk.
Tilmeldning: Thue Chr. Kirkegaard Madsen på tlf. 40 78 80 36.
HUSK at sætte kryds i kalenderen d. 15/6-24 hvor der er Bymatch i Skjern. Der kommer mere
info om det senere.

Udvidet apportering – Pris 650,-

Mandag 10 gange kl. 18.00 – Start d. 25/3-24 – Afslutning 27/5-24.
Egehytten, Ejstrupvej 7A, 6920 Videbæk.
Tilmeldning: Thue Chr. Kirkegaard Madsen på tlf. 40 78 80 36.
HUSK at sætte kryds i kalenderen d. 15/6-24 hvor der er Bymatch i Skjern. Der kommer mere
info om det senere.

NO.4

Trofæ aften.

Skuffende opbakning til Husudvalgs trofæaften. Kun 20 medlemmer mødte op fra vores tre foreninger.

Man behøver ikke at have skudt store trofæer eller slet ingen.

Man møde da op for at betragte de der har leveret, og for at mødes med sine jagtkammerarter, og støtte op om det vores udvalgs medlemmer står på pinde for, men stor tak til de der mødte og husudvalget for deres servering.

Stor tillykke til en ung mand der fremviste sine to første trofæer som var hans første Ræve. Kranie var kogt af og opmålt til to gange Guld. Tillykke til de der vandt præmie.

NO.5

Sidste fællesjagt i foreningen gav en sneppe.

Der blev set 3-4 dyr. Afslutning med gulærter med det hele.

NO.6

Husk Herborg/Videbæk – Jagtforening.

For medlemmer.
Afholder pokal skydning torsdag aften Den 29. august
Fra Kl. 18.00 til Kl. 21.00 Velmødt.

NO.7

Flugtskydning på Sandbæk banen 2024

Lørdage i Marts kl.13.00-16.00

Den 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3

Torsdage i April, Maj, Juni, Juli, August kl.18.00-21.30

Den 4/4, 11/4, 18/4, 25/4,
Den 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5
Den 6/6, 13/6, 20/6, 27/6
Den 4/7
Den 1/8, 8/8, 15/8, 22/8, 29/8

Tirsdage kl.18.00-21.30.

Fra uge 17 og til og med uge 27.

Er forbeholdt Ringkøbing Amts Holdskydning.

Præmieskydning kl.13.00-15.30.
Den 30/3, 20/5, og 31/8

Ferielukket i uge. 28, 29, og 30.

Vel mødt, til en god sæson, bestyrelsen.

NO.8

Videbækegnens flugtskydnings forening

Afholder generalforsamlingen torsdag d.29 februar
2024 kl.19.30 i klubhuset på Sandbæk banen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8

Dage før.

Kom frisk og mød op til en hyggelig aften!!

NO.9

Borris Stævne med Kombivåben.

Lørdag den 27. april. Kl. 9.00 til Kl. 16.00.
Er du den frivillige der kunne hjælpe til opsætning
Fredag den 26. april fra Kl. 8.00 så meld tilbage til
Jens Bukbjerg Tlf. 23844148.

NO.10

Egeristræf ved Egehytten.

Hver Anden tirsdag fra den 9. april til og med

tirsdag den 24. september. Fra Kl. 18,00.

Med undtagelse af den 5.juni og den 10. oktober.

Husk det er kun i ulige uger.

NO.11

BUEUDVALT. Aktiviteter. for 2024.

Torsdag den 4. april Uge. 14. Fra Kl. 18,00. Opstart af bane opsætning.

Mandag den 20. maj. Uge 20. Hele dagen    Det Gyldne Slip.

Torsdag den 27. juni. Uge 26. Kl. 18,00  Sommerafslutning.

Torsdag 14. september. Uge 37. Kl. 18,00 Klubmesterskab.

Torsdag den 26. september Uge 39. Kl. 18,00 Sidste træning og nedtagning af banen.

Torsdag den 3. oktober. Uge 40. Kl. 19,00. Opstart Videbæk Hallen.

NO.12

En kold dag på fællesjagt den 7. november gav 3 snepper.

NO.13

Den 17/12 var der jagt i Vorgod Fjelstervang og der blev nedlagt 3 snepper og 3 harer.

NO.14

God dag, hvor der blev set harer, flere rådyr og en del snepper,  Der blev også set et krondyr. Der blev nedlagt 5 snepper og en hare.

NO.15

Jagt i Momhøje i dag gav 2 snepper og 1 hare. Der blev set flere harer, snepper og dyr.

NO.16

Nyhed-Nyhed-Nyhed

2. Stk. Party Telte udlejes. Størrelse 8 x 4 Meter. Ring 40766087 Johannes Elmholdt.

NO.17

NYHED

Vi har nu indsat nogle ældre videoer fra hundetræning og hus opførsel samt andre som kan ses ved at klikke på knappen herunder.

NO.18

HVEM ER VI

Videbæk Egnens Jagt er en fælles hjemmeside der repræsentere 3 Jagtforeninger i og omkring Videbæk området, for os er passionen for jagt og sammenholdet en vigtig grundsten, og der er derfor nu lavet en fælles hjemmeside som gør det muligt at se hvilke tilbud der findes for jagt interesserede og for vores medlemmer.
Hver Jagtforening bliver repræsenteret uafhængigt af hinanden, find dem i menuen foroven, i menuen (hjem) finder du alt hvad der relatere til alle 3 jagtforeninger.
God fornøjelse.

Hit med historien.

Lokalredaktøren opfordrer alle foreninger og deres medlemmer til at ringe eller skrive til ham, når de har en god historie, som de synes bør komme kredsens jægere og Jægers øvrige trofaste læserskare til glæde og gavn. Historierne skal helst enten have en nyhedsværdi eller være en speciel oplevelse, men hellere ring eller skriv en gang for meget end en gang for lidt. Har man ikke mod på selv at skrive, så bare ring – lokalredaktøren skriver så teksten på baggrund af et besøg eller et telefoninterview. Husk en skarpt foto med fotografens navn.
M.v.h. Troels Romby Larsen, lokalredaktør

VIGTIGT

Hvis man er tilmeldt men ikke modtager Emails eller SMS eller skal havde opdateret sin email eller Mobil Nr, kan man rette henvendelse til webmaster.

Webmaster: denniswebjagt@gmail.com

Er der nogle medlemmer der er interesseret?

Kurt Madsen har lige bestået riffelinstruktør uddannelsen.

Riffelinstruktør  

For at blive uddannet riffelinstruktør i Danmarks Jægerforbund skal  du igennem et uddannelsesforløb, der består af tre  moduler. Optagelse på disse moduler forudsætter, at du er fyldt 18  år, har jagttegn med bestået riffelprøve samt hvis du er medlem af  Danmarks Jægerforbund en skriftlig godkendelse fra din  jagtforeningsformand eller kassereren. Dette fremvises til  underviser på kursusdagen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve. 

Uddannelsen til riffelinstruktør består af: 

  • Modul 1: Skydeleder, riffel – kan tages som en selvstændig uddannelse. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.300,- for ikke-medlemmer. 
  • Modul 2: Instruktionsteknik. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.500,- for ikke-medlemmer.
  • Modul 3: Riffelinstruktør, faglig del. Pris: kr. 2.400,- for medlemmer og kr. 2.600,- for ikke-medlemmer.
  • Modul 4: Riffelinstruktør – Løbende vildt. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.900,- for ikke-medlemmer.
  • Modul 5: Riffelinstruktør – Ballistik i praksis. Pris: kr. 900,- for medlemmer og kr. 1.900,- for ikke-medlemmer.

Modulerne er tiltænkt i ovenstående rækkefølge, men af praktiske  årsager kan modul 2 Instruktionsteknik også lægges først eller sidst  i uddannelsesforløbet som riffelinstruktør. Når alle tre moduler er  bestået, opnår du godkendelse til at overlade eller få overladt riflede  jagtvåben i forbindelse med instruktion eller øvelse i riffelskydning. 

Alle moduler afsluttes med eksamen og der udstedes et  kursusbevis. Kun medlemmer af DJ modtager et id-kort som  legitimation ligesom deres kompetance registers i DJs  medlemsystem. 

  • Find undervisningsmaterialet til uddannelsen

Modul 1: Skydeleder, riffel 

Mange skydebaner har et stort behov for at uddanne skydeledere,  idet loven kræver, at der er en ansvarlig skydeleder til stede under  skydningen. Skydelederen har ikke ret til at overdrage våben, men  skydelederen kan lede skydningen, og dermed opfylde kravene i  

lovgivning og forsikring. 

Uddannelserne til skydeleder afsluttes med en skriftlig prøve, som  skal bestås før der udstedes kursusbevis. 

Modul 2: Instruktionsteknik 

Riffelinstruktører skal gennemgå kurset instruktionsteknik, der har  fokus på instruktørernes forståelse for, hvorledes formidling,  instruktion og praktisk indlæring planlægges, tilrettelægges og  gennemføres. 

På kurset arbejdes der med instruktion og undervisning i praksis,  således at alle kursister prøver at undervise, modtage feedback og  give feedback. 

Kurset indeholder gruppearbejde og lægger vægt på følgende  områder: feedback og aktiv lytning, planlægning af undervisning,  udførsel af undervisning, kontrol og styring af undervisning samt  læringsteori. 

Hvis du tidligere har gennemført modul 2: Instruktionsteknik i  forbindelse med en anden instruktøruddannelse i Danmarks  Jægerforbund, behøver du dog ikke tage det igen. 

Modul 3: Riffelinstruktør, faglig del 

Når uddannelsen som skydeleder er bestået, kan du fortsætte din  uddannelse på et to dages fagligt kursus, hvor vægten lægges på  det praktiske. 

Derfor foregår kurset på en riffelbane, således at du blandt andet  kan lære fejlfinding på skytter ved at selv at se fejlene blive begået  under kontrollerede forhold. Det skulle gerne give nogle praktiske  ”værktøjer” til de nye instruktører, hvis mål er at træne kommende  riffeljægere op til at bestå riffelskydeprøven.

Ligesom på skydelederuddannelsen afsluttes det skydefaglige  modul med en skriftlig prøve, som skal bestås, før du får dit  kursusbevis. Deltagelse på fagkurserne forudsætter, at du kan  fremvise et kursusbevis for deltagelse på det relevante  grundkursus.

Er der interesse for en aften tur til Hedeselskabet Hovedkontor i Viborg.

Se museet og foredrag med kaffe.

Når der er Ca. 40 tilmeldinger så kan

vi bestille den aften der passe os bedst.

Tilmelding. prebeno@6920net.dk

Herborg – Videbæk – Jagtforening.

Har en Mårhunde sæt til udlån så hvis

det interesse så ring til.

Preben 20144407.

Kamera med video/SMS og fælde.

Kan afhentes nu og i kan have den i tre måned

og har i brug for mere tid så finde vi ud af det.

En Bøn.

Til medlemmer i de tre jagtforeninger.

Vil i godt gå ind på jeres, min forside, og skrive alle jeres oplysninger.

= IND PÅ MEST MUGELIGT JAGT OG NATUR. =

Højre hjørne grøn firekant. MEDLEMS NET.

ADGANG TIL MEDLEMSNET, E-MAIL OG ADGANGSKODE.

I VENSTRE HJØRNE. MIN FORSIDE TRYK PÅ MIN SIDE.

UDFYLD HELE SIDEN MED JERES E-MAIL OG MOBIL NUMMER.

DET VIL HJELPE FORENINGEN OG SERDELS KASSEREN.

DET GÆLDER ALLE FORENINGER.

= MEN FÅ DET NU FIKSET =

MED VENLIG HILSEN. De tre Jagtforeninger.

Kære jæger

Du kan nu få regulerings tilladelse til at regulere til skarv i Skjern Å dalen.
Det er samme område som der har været andejagt i.
Er du interesseret så send en mail til
Skarv@skjernaasam.dk

Mvh. Skjern Å Sammenslutningen
Børge Nielsen.