Velkommen til Videbæk Egnens Jagt

Hvem er vi

Videbæk Egnens Jagt er en fælles hjemmeside der repræsentere 3 Jagtforeninger i og omkring Videbæk området, for os er passionen for jagt og sammenholdet en vigtig grundsten, og der er derfor nu lavet en fælles hjemmeside som gør det muligt at se hvilke tilbud der findes for jagt interesserede og for vores medlemmer.
Hver Jagtforening bliver repræsenteret uafhængigt af hinanden, find dem i menuen foroven, i menuen (hjem) finder du alt hvad der relatere til alle 3 jagtforeninger.
God fornøjelse.

Open By Night

i fredags var godt besøgt på

vores stand de unge ville gerne ind for at

prøve deres færdighede på lasershort

skyde simulatoren hos Bliddal og Johansen.

Tak til Jens Ole Hindbo for lån af trofæer fra

det store udland.

Nr. Vium/Troldhede Jagtforening
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 14. september 2017 kl. 19.30 i Egehytten.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.
Salg af gæstekort.
Husk krageben.
P.b.v. Mogens Nielsen

Kære Jæger.

Jeg søger jægere der har lyst til at regulere skarver på og ved Ringkøbing Fjord i jagtsæsonen 2017-2018. Hvis du har lyst til at regulere skarver når du er på jagt på Ringkøbing Fjord eller arealerne ned til fjorden så kontakt mig hurtigst muligt. Derefter vil jeg sende dig oplysninger om reguleringen samt den lovpligtige tilladelse. Det eneste du skal gøre er blot at skrive til mig at du gerne vil have muligheden for at regulere skarver på Ringkøbing Fjord, så sender jeg en tilladelse til dig. Hvis dette har din interesse så kontakt mig endelig på mail: thomas.mosgaard@rksk.dk
Har du nogle jagtkammerater der går på jagt ved Ringkøbing Fjord, så fortæl dem gerne om skarvreguleringen.
Venlig hilsen Thomas Mosgaard
Ringkøbing-Skjern Kommune

Hermed lidt nyt fra jægerrådet om et aktuelt emne.

Til jeres orientering, så har Københavns Universitet og Danmarks Jægerforbund igangsat forskningsprojektet: “Fordøjelsessystemets anatomi og mikrobiologi hos råvildt”, som skal hjælpe med at få mere viden om mulig “råvildtsyge”. Projektet er først og fremmest finansieret af midler fra 15. Juni Fonden og Jægernes Naturfond, og afventer yderligere endelig finansiering. Vi kommunikere yderligere om det i næste uge, og nu er I orienteret.
Derudover har vi indtil videre planlagt følgende temaaftner om råvildtforvaltning i samarbejde med lokale jagtforeninger og kredse.
Der er tale om en temaaften om råvildtforvaltning med fokus på de åbenbare udfordringer vi har med at få genskabt robuste bestande i det områder, der har været ramt af sygdomsproblemer og hvordan vi forebygger problemer i råvildtbestandene. Målgruppen er jægerne, lodsejere, vildtforvaltere og andre naturinteresserede.

Den 28. september 2017 kl. 18.15 (17.30 hvis man er tilmeldt middag) – 22.00, Rofi-Centret Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing

VIGTIGT

Hvis man er tilmeldt men ikke modtager Emails eller SMS eller skal havde opdateret sin email eller Mobil Nr, kan man rette henvendelse til webmaster.

Webmaster: denniswebjagt@gmail.com