2019

Lidt fra generalforsamlingen den 12-9-2019

Der var 27 velmødte jægere, mødt frem til generalforsamlingen i Nr. Vium-Troldehede jagtforening i torsdags. 

På generalforsamlingen blev regnskabet præsenteret, igen i år med et lille underskud. Der blev derfor stillet forslag om, at hæve prisen på kontingentet til foreningen med 10 kroner og prisen for at deltage i jagterne fra de nuværende 620 kroner, til 650 kroner. Kasserer Thue Kirkegaard påpeger at, ”det er ikke for at vi ikke har penge i kassen, men det er for at vise rettidig omhu”. Der blev stemt et enstemmigt ja til forslaget. 

Preben Overgaard, formand for Herborg-Videbæk jagtforening, præsenterede et forslag om at etablere en 3D-Buebane i skoven ved Egehytten, samt et forslag om at etablere en nedgravet indskydningsbane til riffel, også til etablering ved Egehytten. Generalforsamlingen gav en tilkendegivelse om, at man kan arbejde videre med forslagene og få nogle endelige tilbud. 

Der blev afviklet valg til de forskellige udvalg, hvor Eske Hansen fik genvalg til Sandbæk, Mogens Nielsen blev valgt til riffeludvalget, Bent A. Jensen blev genvalgt til husudvalg og Aage Jespersen fik genvalg som revisor. Til Bestyrelsen blev Morten Hindkjær genvalgt, nye i bestyrelsen er Mads Baagø Jensen og Tonny Hjortborg. Velkommen til de to nye. 

Under eventuelt, blev der diskuteret flere emner. Preben Overgaard fortalte lidt om de kommende kragekursus. Der blev nævnt, at det er fint at klargøre sig til vinter, hvor der skal indsamles haglskåle og lerduer på skydebanen i Sandbæk, grundet miljøhensyn pålagt af kommunen. Der blev ytret ønske om at kunne betale med Mobilepay, i forbindelse med betaling af jagterne i Jeanettes Plantage. Dette er der ikke noget problem i. Thue Kirkegaard nævnte et kommende arrangement omkring mårhundejagt, der bliver afholdt ved DLG i Nr. Vium. 

Kragebenskonkurrencen blev vundet af Tonny Hjortborg, tæt forfulgt af Magnus Lindekilde. Stort tillykke til begge. 

Årets Jæger blev i år, nu tidligere formand Mogens Nielsen. Mogens har været med i bestyrelsen siden 2001, hvor han startede som kasserer. Senere hen tog han posten som formand, hvor han har gjort en stor indsats for foreningen. Mogens er nok den eneste jæger, der kun har misset én foreningsjagt, siden han startede i foreningen. Vi siger tusind tak for lang og tro tjeneste i bestyrelsen og vi glæder os over at Mogens vil styre riffeludvalget med hård hånd ☺ 

Vi takker for en god generalforsamling. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen. 

Årets Jæger

Mogens Nielsen

2. plads i kragebenskonkurrencen

Magnus Lindekilde

Årets Kragejæger

Tony Hjortborg