2024

Generalforsamling Egehytten 05/09-24 kl 19:00

2023

Referat af generalforsamling i Nr. Vium-Troldhede Jagtforening

Torsdag d. 07. 09. 2023 Kl. 19.00 i Egehytten.

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen forslår Niels Olesen.
a. Niels er valgt.

2. Valg af stemmetællere.
a. Preben Overgaard, Bent Ager Jensen

3. Bestyrelsens beretning ved Hanne Olesen.
a. 2022-2023, Gode jagter. 90års jubilæum. Der er givet tilskud til buebane samt til
riffel instruktør uddannelse. 130 medlemmer i foreningen. Opsummering af de
begivenheder der er deltaget i, for eksempel fra Aulum roadshow event(vildt
forvaltning samt pleje).

4. Regnskabet ved kasserer Thue Kirkegaard.
a. Regnskabet fremlægges.

b. Året har givet underskud. Der er dog stadig generelt set lidt penge i kassen.

c. Beretning og regnskab er godkendt.

5. Indkomne forslag: (bestyrelsens forslag, Thue uddyber)
a. At hæve kontingentet med 10 kr. for 2024.
i. Der er stemt for, forslaget er vedtaget.

b. At medlemmer kan købe 1. og max 2. jagttegn til Jeanettes for 200 kr./gang
i. Der er stemt for, forslaget er vedtaget.

6. Beretning ved udvalgene:
a. Sandbæk jagterne ved Eske Hansen/Tommy Clausen/Jens Ole Hindbo
i. Tommy beretter: Resultat på 29.983kr, 34 medlemmer.
ii. Der skal forhandles jagter til 2025, der bliver indkaldt til snak om dette.
iii. 5 Jagter, 4 råvildt, 11 snepper(95 skud), 4 harer
iv. (Man kan købe gæstekort i Sandbæk, som medlem i Nr. Vium-
Troldhede Jagtforening)

b. Hunde udvalget ved formanden Dan Møller og kasserer Thue Kirkegaard
i. Dan beretter: Godt år, lille overskud på 2647kr
ii. Der startes schweiss op til næste år. Bør give ekstra indtægt.
iii. Thue beretter regnskab: Brugt ~37.000, indtægter ~40.000
iv. 3 instruktør, 1 mere på vej, der søges efter flere.
v. (Forslag om at søge tilskud til instruktør uddannelserne)

c. Riffel udvalget ved Jens Bukbjerg – Peter Schubert
i. 3 indskydninger, gået godt, og ok fremmøde
ii. Lille underskud, men noget materiale kan overgå til næste år

d. Egehyttens Hus udvalg ved Jens Ole Hindbo, Allan Madsen, Bent A. Jensen
i. Jens Ole beretter: Udgifter ~18.000kr, indtægter ~44.000kr
ii. Kassen er nu på ca ~102.000kr

e. Sandbæk Flugt skydning ved Michael Lysgård
i. Michael beretter: 220 deltager til kvalifikations skydning.
ii. Generelt har det været godt besøgt.
iii. Omsætning ~260.000kr. Overskud ~93.000kr + værdier.

f. Egehyttens Bue udvalg ved Klaus og Bruno Hansen
i. Klaus Pedersen beretter: Åbnings arrangement 100 tilskuer og 20 deltager.
ii. 14 medlemmer, 6 nye til lokal foreningerne

7. Valg til bestyrelsen:
a. Hanne Olesen modtager genvalg
i. Hanne genvalgt

b. Mads Bogø modtager ikke genvalg, Morten Andersen modtager valg
i. Morten valgt

c. Jan Gørtler modtager ikke genvalg, Jimmy Kasentoft modtager valg.
i. Jimmy valgt

8. Valg til Sandbæk jagt, Eske Hansen modtager ikke genvalg, Carsten Haunstrup Møller
modtager valg
a. Carsten er valgt

9. Valg til hunde udvalg, Dan Boo Møller og Thue Kirkegaard modtager genvalg
a. Begge er genvalgt

10. Valg til riffel udvalg, Peter Schubert modtager genvalg
a. Peter er genvalgt

11. Valg til Egehyttens hus udvalg, Allan Madsen modtager genvalg
a. Allan er genvalgt

12. Valg af revisor, Peter Vennevold modtager genvalg
a. Peter er genvalgt

13. Valg til Egehyttens bue udvalg, Klaus Knudsen modtager genvalg
a. Klaus er genvalgt

14. Krage ben konkurrencen:
a. Ingen deltager i årets konkurrence.

15. Årets jæger:
a. Kurt Jensen fra Troldhede er vinder af Årets jæger.

16. Eventuelt:
a. Ære til Arne Jensen

b. Tak til dirigent, Niels Olesen

17. Kaffe
a. Serveret

2022

Beretning fra Nr. Vium Troldhede generalforsamling torsdag d. 8. September i Egehytten

Formanden Mads Bogø Jensen startede med at byde velkommen til de 29 medlemmer der var mødt op.
Han foreslog Peter Vennevold som dirigent, det blev godkendt.

Formandens beretning :
Der har været 28 betalende jæger til jagterne i Jeanettes Plantage, en stigning i forhold til sidste år, der er
stadig plads til flere medlemmer.
Der har været godt med vildt og udbyttet blev 1 buk, 4 rådyr, 3 harer og snepper.
Nabo aftalen for skydetårne ved brandbæltet er blevet opsagt og der bliver et nyt spor til skytterne
indenfor skovkanten.
Jagt lejeaftalen er blevet forhandlet og forlænget med 5 år, til samme pris som vi nu betaler, det nabo skov
som ejerne har tilkøbt, vil der senere komme en udspil til.
Den 8. oktober er det nøjagtigt 90 år siden vores forening afholdte den første jagt i Jeanettes og derfor vil
der være 90 års jubilæums jagt kl. 9.30 med efterfølgende spisning i Egehytten kl. 13.00 . For de som
betaler for jagterne er spisningen gratis. Alle andre med jagttegn er velkommen til at deltage i jagten mod
betaling af gæstekort til 100 kr. Spisningen koster 50 kr. Begge dele kan vælges enkeltvis. Tilmelding til
formanden.

Regnskabet ved Thue Kirkegaard :
Vi har fået vendt tidligere års underskud til et overskud på +5180,95 kr formuen er på 62064,25 kr.
Foreningen har 134 medlemmer.
Sandbæk banen v. Tommy Clausen :
47 betalende jægere, der god plads til flere. 700 kr for 5 jagter incl.spisning.

Hundeudvalget v. Thue Kirkegaard :
Der har været 80 deltager i alt på : lydighed, udvidet lydighed, appotering, udvidet appotering, vand og
slæb, hvalpe motivation. Overskudet er 4.654,35 formue 36.759,08 Tak til trænerne Christian Dahl, Per
Lisner, Else Jensen og Torben Haugaard. Også tak til resten af hundeudvalget Jens Bukbjerg, Dan Boo Møller
og Kaj Knudsen. Ligeledes tak til Egehytten og husudvalget.
Riffel udvalget ved Jens Bukbjer :
Der har været 2 indskydninger og hjortebane i Ulfborg, samt combi bane i Borris, alle med fin deltagelse.
Hus udvalget v. Kurt Jensen :
Husets veranda skal bygges om og taget er skiftet. Husets 25 års jubilæum havde fin deltagelse og gik godt.
Overskud 14.600 formue 76000 kr.

Flugtskydning v. Michael :
Der er lagt byvand ind, der er brugt 70.000 duer, formue 57.000

Bue udvalg v. Bruno Hansen :
Der er indkøbt 3d mål til ny bue bane ved Egehytten med tilskud fra kreds 2 på 18.750 kr. og 5.000 kr. fra
hver af de 3 jagtforeninger.

Valg til bestyrelsen : Genvalg til Dan Boo Møller og Thue Kirkegaard

Valg til Sandbæk : Genvalg til Tommy Clausen

Valg til hundeudvalget : Genvalg til Dan Boo Møller og Thue Kirkegaard

Valg til riffel udvalget : Peter Schubert blev nyvalgt

Valg til husudvalget : Genvalg til Bent A. Jensen

Valg til revisor : Genvalg til Aage Jespersen

Krage pokalen blev vundet af Niels Olesen med 2 par.
Årets Jæger blev Thue Kirkegaard

Evt.
Niels Olesen havde lavet fin planke med redskaber til strejfning af ræv, der vil fremover stå i Egehytten.
Preben Overgård havde et ønske om at foreningen var bedre til at bruge hjemmesiden som information.
Herefter var foreningen vært ved spisning.

2021

Årets jæger 2021 er Hanne Gørtler Olesen.

Generalforsamling i Nr. Vium Troldhede Jagtforening torsdag d. 09.09.202 kl. 19.00

Der deltog 27 medlemmer i generalforsamlingen.
1: Valg af dirigent Peter Vennevold

2: Stemmetællere Henrik Tokkesdal og Søren Fauerby

3: Beretning ved formand Morten Hindkjær. Corona prægede sæsonen, hvor de to januar jagter
blev aflyst grundet nedlukningen. På de fire afholdte jagter blev der nedlagt 2 snepper, 2 stykker
råvildt og 1 ræv. Derudover skød Kurt en buk under sommerjagten. Der er blevet fodret i alle de
nye fodertønder og der håbes på, at der kvitteres for det.
Der har været megen uro i kreds 2, hvor fem jægerrådsformænd er fratrådt, ligeledes er
kredsformanden og hovedbestyrelsesmedlemmet der er valgt i kreds 2. Der vil blive afholdt
ekstraordinære valg i løbet af efteråret.

4: Regnskab ved kasserer Thue Kirkegaard. Der har været et mindre underskud kr. 3.735,11. Trods
store omkostningsbesparelser har der manglet indtægter der især stammer fra manglende
deltagere til jagterne.

5: ingen indkomne forslag

6: Beretning fra udvalgene

a. Sandbæk ved Torben Haugaard. Ventelisterne er væk både for hundefolk og jægere så alle
kan mod betaling deltage i jagterne. Der er overskudskapital der stille og roligt barberes
ned.
b. Hundeudvalget ved Thue Kirkegaard. – Det går godt, gode hold og overskud i kassen.
c. Riffel udvalget ved Mogens Nielsen. – Overskud på 1.225. Der har været fin opbakning til
skydning på både sæddingbanen og mandagsskydning.
d. Husudvalg ved Bent A. Jensen. – Fint overskud på trods af corona.
e. Flugtskydning ved Niels Bech. – Det går fint, der har været stort skydestævne der er
veloverstået. Regnskabet er ikke klart men man er velkommen til at møde frem til
flugtskydningsbanens egen generalforsamling.

7: Valg til bestyrelsen Mads Bogø Jensen er genvalgt
Morten Hindkjær modtog ikke genvalg – Jan Gørtler er valgt i stedet.
Tonny Hjortborg modtog ikke genvalg – Hanne Gørtler Olesen er valgt i stedet.

8: Valg til Sandbæk Eske Hansen er genvalgt
A : Hundeudvalg Dann Boo Møller og Thue Kirkegaard er genvalgt

9: Valg til riffeludvalg Mogens Nielsen er genvalgt

10: Valg til husudvalg Bent A. Jensen er genvalgt

11: Valg af revisor Peter Vennevold er genvalgt

12: Der var ingen indleverede krageban.

13: Årets Jæger blev Hanne Gørtler Olesen bl.a. i kraft af hendes altid gode humør, hyppige
fremmøde på jagterne og hendes evne til ofte at levere vildt til paraden.
14: Eventuelt.

Der blev diskuteret om riffelskydning skal fortsætte med tidsbestilling. Og der er enighed omkring
at det skal fortsætte.

Der bliver diskuteret fremtidens hjortejagt og uroen i kreds 2, Thue der er sidder i jægerrådet
Ringkøbing-Skjern berettede om den tilspidsede situation.

Preben Overgaard præsenterede forslag om naturnationalparker og hvad jægerforbundets
indstilling til disse er.

2020

Krageprokalen blev vundet af Tonny Hjortborg med Leif Kasentoft på 2 pladsen.

Årets jæger 2020 blev Peter Vennevold.

Referat fra generalforsamlingen i Nr. Vium-Troldhede Jagtforening i Egehytten d. 10-09-2020.

Der deltog 27 medlemmer i generalforsamlingen.
1. Dirigent Peter Vennevold.
2. Stemmetællere Mogens Nielsen og Aage Jespersen.
3. Formandens beretning. Morten Hindkjær.
God tilslutning til årets jagter med 26 betalende, udbyttet blev 4 ræve, 3 bukke, 2 harer og en
sneppe. Den nye placering og afsætning af poster fungerer godt og giver chance til mere vildt. Der
er også blevet lavet 2 nye skydetårne. Der vil blive mulighed for riffeljagt på dåvildt i december, der
vil blive lodtrækning på den første jagt i oktober, for at deltage i lodtrækningen skal der være betalt
for jagten. Niels Olesen blev ønsket tillykke med Jægerforbundets fortjeneste nål i Bronze.
4. Kasserer Thue Kirkegaard. Der er 134 medlemmer, et lille underskud på -1719,24 kr formuen er på
60606,34 kr + andel af Egehytten.
5. Der var ingen forslag indkommet.
6. a : Sandbæk banen har fjernet ventelisten på deres jagter, så alle vore medlemmer kan deltage i
deres jagter for 700 kr
b : Hundeudvalget har haft 20 til lydighed, 7 til appotering, 13 til sweiss, 10 til mark og 8 til
markprøve. Træningen går fint og med godt humør og sammenhold.
C : Riffeludvalget har haft indskydning med 10 deltagere og der kom 15 til Ulfborg.
D : Husudvalget : Stor vandregning pga. defekt stophane, renovation efterregning for 5 år, samt
Corona aflysning af brug af huset, det betød underskud -8782 kr formue 58085 kr.
E : Flugtskydning : pga. corona gav det underskud på -15000 kr. Formue 120000 kr
7. Dan Boo Møller og Thue Kirkegaard blev genvalgt til bestyrelsen.
8. Til Sandbæk blev Eske Hansen genvalgt.
A : Til hundeudvalget blev Christian Rasmussen og Thue Kirkegaard genvalgt.
9. Til riffeludvalget blev Mogen Nielsen genvalgt.
10. Til husudvalget blev Bent A. Jensen genvalgt.
11. Som revisor blev Peter Vennevold genvalgt.
12. Krageben vinder med 4 par blev Tonny Hjortborg, 2 blev Leif Kasentoft med 1 par.
13. Årets jæger blev Peter Vennevold. Peter har været aktiv i foreningen i mange år, blev valgt ind i
bestyrelsen i 1983, han har også beklædt formandsposten inden han gik ud i 1989, han har været
generalforsamlingens sikre dirigent siden 1994, han har været revisor i foreningen siden 1997.
Peter deltager også aktivt i foreningens jagter.
14. Evt. Preben Overgård fremlagde forslag om etablering af indskydnings bane i Sædding, da det var
under evt. blev der ikke stemt eller truffet beslutning.

2019

Lidt fra generalforsamlingen den 12-9-2019

Der var 27 velmødte jægere, mødt frem til generalforsamlingen i Nr. Vium-Troldehede jagtforening i torsdags. 

På generalforsamlingen blev regnskabet præsenteret, igen i år med et lille underskud. Der blev derfor stillet forslag om, at hæve prisen på kontingentet til foreningen med 10 kroner og prisen for at deltage i jagterne fra de nuværende 620 kroner, til 650 kroner. Kasserer Thue Kirkegaard påpeger at, ”det er ikke for at vi ikke har penge i kassen, men det er for at vise rettidig omhu”. Der blev stemt et enstemmigt ja til forslaget. 

Preben Overgaard, formand for Herborg-Videbæk jagtforening, præsenterede et forslag om at etablere en 3D-Buebane i skoven ved Egehytten, samt et forslag om at etablere en nedgravet indskydningsbane til riffel, også til etablering ved Egehytten. Generalforsamlingen gav en tilkendegivelse om, at man kan arbejde videre med forslagene og få nogle endelige tilbud. 

Der blev afviklet valg til de forskellige udvalg, hvor Eske Hansen fik genvalg til Sandbæk, Mogens Nielsen blev valgt til riffeludvalget, Bent A. Jensen blev genvalgt til husudvalg og Aage Jespersen fik genvalg som revisor. Til Bestyrelsen blev Morten Hindkjær genvalgt, nye i bestyrelsen er Mads Baagø Jensen og Tonny Hjortborg. Velkommen til de to nye. 

Under eventuelt, blev der diskuteret flere emner. Preben Overgaard fortalte lidt om de kommende kragekursus. Der blev nævnt, at det er fint at klargøre sig til vinter, hvor der skal indsamles haglskåle og lerduer på skydebanen i Sandbæk, grundet miljøhensyn pålagt af kommunen. Der blev ytret ønske om at kunne betale med Mobilepay, i forbindelse med betaling af jagterne i Jeanettes Plantage. Dette er der ikke noget problem i. Thue Kirkegaard nævnte et kommende arrangement omkring mårhundejagt, der bliver afholdt ved DLG i Nr. Vium. 

Kragebenskonkurrencen blev vundet af Tonny Hjortborg, tæt forfulgt af Magnus Lindekilde. Stort tillykke til begge. 

Årets Jæger blev i år, nu tidligere formand Mogens Nielsen. Mogens har været med i bestyrelsen siden 2001, hvor han startede som kasserer. Senere hen tog han posten som formand, hvor han har gjort en stor indsats for foreningen. Mogens er nok den eneste jæger, der kun har misset én foreningsjagt, siden han startede i foreningen. Vi siger tusind tak for lang og tro tjeneste i bestyrelsen og vi glæder os over at Mogens vil styre riffeludvalget med hård hånd ☺ 

Vi takker for en god generalforsamling. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen. 

Årets Jæger

Mogens Nielsen

2. plads i kragebenskonkurrencen

Magnus Lindekilde

Årets Kragejæger

Tony Hjortborg