2021

Årets jæger 2021 er Hanne Gørtler Olesen.

Generalforsamling i Nr. Vium Troldhede Jagtforening torsdag d. 09.09.202 kl. 19.00

Der deltog 27 medlemmer i generalforsamlingen.
1: Valg af dirigent Peter Vennevold

2: Stemmetællere Henrik Tokkesdal og Søren Fauerby

3: Beretning ved formand Morten Hindkjær. Corona prægede sæsonen, hvor de to januar jagter
blev aflyst grundet nedlukningen. På de fire afholdte jagter blev der nedlagt 2 snepper, 2 stykker
råvildt og 1 ræv. Derudover skød Kurt en buk under sommerjagten. Der er blevet fodret i alle de
nye fodertønder og der håbes på, at der kvitteres for det.
Der har været megen uro i kreds 2, hvor fem jægerrådsformænd er fratrådt, ligeledes er
kredsformanden og hovedbestyrelsesmedlemmet der er valgt i kreds 2. Der vil blive afholdt
ekstraordinære valg i løbet af efteråret.

4: Regnskab ved kasserer Thue Kirkegaard. Der har været et mindre underskud kr. 3.735,11. Trods
store omkostningsbesparelser har der manglet indtægter der især stammer fra manglende
deltagere til jagterne.

5: ingen indkomne forslag

6: Beretning fra udvalgene

a. Sandbæk ved Torben Haugaard. Ventelisterne er væk både for hundefolk og jægere så alle
kan mod betaling deltage i jagterne. Der er overskudskapital der stille og roligt barberes
ned.
b. Hundeudvalget ved Thue Kirkegaard. – Det går godt, gode hold og overskud i kassen.
c. Riffel udvalget ved Mogens Nielsen. – Overskud på 1.225. Der har været fin opbakning til
skydning på både sæddingbanen og mandagsskydning.
d. Husudvalg ved Bent A. Jensen. – Fint overskud på trods af corona.
e. Flugtskydning ved Niels Bech. – Det går fint, der har været stort skydestævne der er
veloverstået. Regnskabet er ikke klart men man er velkommen til at møde frem til
flugtskydningsbanens egen generalforsamling.

7: Valg til bestyrelsen Mads Bogø Jensen er genvalgt
Morten Hindkjær modtog ikke genvalg – Jan Gørtler er valgt i stedet.
Tonny Hjortborg modtog ikke genvalg – Hanne Gørtler Olesen er valgt i stedet.

8: Valg til Sandbæk Eske Hansen er genvalgt
A : Hundeudvalg Dann Boo Møller og Thue Kirkegaard er genvalgt

9: Valg til riffeludvalg Mogens Nielsen er genvalgt

10: Valg til husudvalg Bent A. Jensen er genvalgt

11: Valg af revisor Peter Vennevold er genvalgt

12: Der var ingen indleverede krageban.

13: Årets Jæger blev Hanne Gørtler Olesen bl.a. i kraft af hendes altid gode humør, hyppige
fremmøde på jagterne og hendes evne til ofte at levere vildt til paraden.
14: Eventuelt.

Der blev diskuteret om riffelskydning skal fortsætte med tidsbestilling. Og der er enighed omkring
at det skal fortsætte.

Der bliver diskuteret fremtidens hjortejagt og uroen i kreds 2, Thue der er sidder i jægerrådet
Ringkøbing-Skjern berettede om den tilspidsede situation.

Preben Overgaard præsenterede forslag om naturnationalparker og hvad jægerforbundets
indstilling til disse er.

2020

Krageprokalen blev vundet af Tonny Hjortborg med Leif Kasentoft på 2 pladsen.

Årets jæger 2020 blev Peter Vennevold.

Referat fra generalforsamlingen i Nr. Vium-Troldhede Jagtforening i Egehytten d. 10-09-2020.

Der deltog 27 medlemmer i generalforsamlingen.
1. Dirigent Peter Vennevold.
2. Stemmetællere Mogens Nielsen og Aage Jespersen.
3. Formandens beretning. Morten Hindkjær.
God tilslutning til årets jagter med 26 betalende, udbyttet blev 4 ræve, 3 bukke, 2 harer og en
sneppe. Den nye placering og afsætning af poster fungerer godt og giver chance til mere vildt. Der
er også blevet lavet 2 nye skydetårne. Der vil blive mulighed for riffeljagt på dåvildt i december, der
vil blive lodtrækning på den første jagt i oktober, for at deltage i lodtrækningen skal der være betalt
for jagten. Niels Olesen blev ønsket tillykke med Jægerforbundets fortjeneste nål i Bronze.
4. Kasserer Thue Kirkegaard. Der er 134 medlemmer, et lille underskud på -1719,24 kr formuen er på
60606,34 kr + andel af Egehytten.
5. Der var ingen forslag indkommet.
6. a : Sandbæk banen har fjernet ventelisten på deres jagter, så alle vore medlemmer kan deltage i
deres jagter for 700 kr
b : Hundeudvalget har haft 20 til lydighed, 7 til appotering, 13 til sweiss, 10 til mark og 8 til
markprøve. Træningen går fint og med godt humør og sammenhold.
C : Riffeludvalget har haft indskydning med 10 deltagere og der kom 15 til Ulfborg.
D : Husudvalget : Stor vandregning pga. defekt stophane, renovation efterregning for 5 år, samt
Corona aflysning af brug af huset, det betød underskud -8782 kr formue 58085 kr.
E : Flugtskydning : pga. corona gav det underskud på -15000 kr. Formue 120000 kr
7. Dan Boo Møller og Thue Kirkegaard blev genvalgt til bestyrelsen.
8. Til Sandbæk blev Eske Hansen genvalgt.
A : Til hundeudvalget blev Christian Rasmussen og Thue Kirkegaard genvalgt.
9. Til riffeludvalget blev Mogen Nielsen genvalgt.
10. Til husudvalget blev Bent A. Jensen genvalgt.
11. Som revisor blev Peter Vennevold genvalgt.
12. Krageben vinder med 4 par blev Tonny Hjortborg, 2 blev Leif Kasentoft med 1 par.
13. Årets jæger blev Peter Vennevold. Peter har været aktiv i foreningen i mange år, blev valgt ind i
bestyrelsen i 1983, han har også beklædt formandsposten inden han gik ud i 1989, han har været
generalforsamlingens sikre dirigent siden 1994, han har været revisor i foreningen siden 1997.
Peter deltager også aktivt i foreningens jagter.
14. Evt. Preben Overgård fremlagde forslag om etablering af indskydnings bane i Sædding, da det var
under evt. blev der ikke stemt eller truffet beslutning.

2019

Lidt fra generalforsamlingen den 12-9-2019

Der var 27 velmødte jægere, mødt frem til generalforsamlingen i Nr. Vium-Troldehede jagtforening i torsdags. 

På generalforsamlingen blev regnskabet præsenteret, igen i år med et lille underskud. Der blev derfor stillet forslag om, at hæve prisen på kontingentet til foreningen med 10 kroner og prisen for at deltage i jagterne fra de nuværende 620 kroner, til 650 kroner. Kasserer Thue Kirkegaard påpeger at, ”det er ikke for at vi ikke har penge i kassen, men det er for at vise rettidig omhu”. Der blev stemt et enstemmigt ja til forslaget. 

Preben Overgaard, formand for Herborg-Videbæk jagtforening, præsenterede et forslag om at etablere en 3D-Buebane i skoven ved Egehytten, samt et forslag om at etablere en nedgravet indskydningsbane til riffel, også til etablering ved Egehytten. Generalforsamlingen gav en tilkendegivelse om, at man kan arbejde videre med forslagene og få nogle endelige tilbud. 

Der blev afviklet valg til de forskellige udvalg, hvor Eske Hansen fik genvalg til Sandbæk, Mogens Nielsen blev valgt til riffeludvalget, Bent A. Jensen blev genvalgt til husudvalg og Aage Jespersen fik genvalg som revisor. Til Bestyrelsen blev Morten Hindkjær genvalgt, nye i bestyrelsen er Mads Baagø Jensen og Tonny Hjortborg. Velkommen til de to nye. 

Under eventuelt, blev der diskuteret flere emner. Preben Overgaard fortalte lidt om de kommende kragekursus. Der blev nævnt, at det er fint at klargøre sig til vinter, hvor der skal indsamles haglskåle og lerduer på skydebanen i Sandbæk, grundet miljøhensyn pålagt af kommunen. Der blev ytret ønske om at kunne betale med Mobilepay, i forbindelse med betaling af jagterne i Jeanettes Plantage. Dette er der ikke noget problem i. Thue Kirkegaard nævnte et kommende arrangement omkring mårhundejagt, der bliver afholdt ved DLG i Nr. Vium. 

Kragebenskonkurrencen blev vundet af Tonny Hjortborg, tæt forfulgt af Magnus Lindekilde. Stort tillykke til begge. 

Årets Jæger blev i år, nu tidligere formand Mogens Nielsen. Mogens har været med i bestyrelsen siden 2001, hvor han startede som kasserer. Senere hen tog han posten som formand, hvor han har gjort en stor indsats for foreningen. Mogens er nok den eneste jæger, der kun har misset én foreningsjagt, siden han startede i foreningen. Vi siger tusind tak for lang og tro tjeneste i bestyrelsen og vi glæder os over at Mogens vil styre riffeludvalget med hård hånd ☺ 

Vi takker for en god generalforsamling. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen. 

Årets Jæger

Mogens Nielsen

2. plads i kragebenskonkurrencen

Magnus Lindekilde

Årets Kragejæger

Tony Hjortborg