Riffel Banen og Riffel udvalget

Riffeludvalget. Møde i Egehytten torsdag den 11/11-2021.

Ingo/Kurt/Bjarne. Afbud fra Mogens.

R1: Evaluering fra årets skydning

Der er delte meninger med tidsbestilling. Der er fordele og ulemper med begge dele. Som kompromis tager
vi hver anden gang med, og den anden gang uden. Der skal også være tid til en pølse og lidt hygge. Prisen
blev lavet om midt i det hele, en gammel kassere og en formand satte prisen op fra 25,- til 50,- kr.

Vi havde nogle trænings aften om mandagen, der var godt besøgt. Kurt havde gjort det nemt for de andre
medlemmer, han har taget meget af slæbet.

Vi skal have søgt nye miljø tilladelse, så må vi se hvor meget vi må skyde fremad. Kurt søger tilladelsen
sammen med Sædding Skytteforening.

Vi skal have mere fokus på at melde ud at vi har en aktiv skydebane (Facebook, mund til mund osv.)
Så har vi haft Ulfborg hjortebanen, Der var i Kurt øjne ikke styr på det. Der var for mange øl, og der skal
være en riffel instruktør der tager ansvaret. Hvis der bliver på samme måde næste gang vil Kurt opfordre til
at vi lukker banen. Vi skal ikke være beruset på hverken skydebanen eller landevejen.

Preben har ikke hørt ret meget omkring skydebanen i den sidste tid. Vi ved ingenting fra Miljø,
naturfrednings forening osv. Der skal laves en skydehus med sider på, til at dæmpe støjen. Vi kunne prøve
og få Danmarks jægerforbund til og låne os pengene til banen. Preben prøver og tage fat i dem. Der er en
mulighed for at bytte lidt jord med nabo landmanden, som både vil gavne ham os og.

R2: fremtiden

Chancen for at arbejdet begynder på den nye bane i 2022 det lyder godt. Banen kan på ingen måde blive
færdig før tidligst 2023.

R3: Skydning 2022

Hvor meget skydning må/vil vi have derude af hensyn til naboer? Vi kan tage den i januar efter Preben har
været ude ved naboer og snakke med dem.
Forslag: 2 indskydninger inden bukke jagten, Skydning om mandagen efter indskydning. Hjortebanen i
Ulfborg, hvor der skal være mere styr på alkohol politikken.

R4: Eventuelt

Der blev spurgt til Borris stævnet, og der blev informeret. Det er Herborg/Videbæk Jagtforening der står for
det. Derfor er riffeludvalget velkommen til at hjælpe til. Borris stævnet er d. 14. maj. Opstilling dagen før,
og når opstillingen er færdig, kan vi få lov at skyde, også med vores rifler.