NYHEDS SIDEN

Der er i år mulighed for at få tilladelse til at regulere skarv ved Skjern Å-systemet såfremt du har jagtret ned til å-systemet. Hvis du har dette og ønsker en reguleringstilladelse kan du få denne ved at henvende dig til Thomas Mosgaard på mail: thomas.mosgaard@rksk.dk. Ved henvendelse bedes du oplyse hvor i vandsystemet at du har jagt.

Referat af jægerrådets mødet i Ringkøbing-Skjern den 09 JUN 2016.

Dagsorden til årsmødet.

 

 1. Velkommen og sidste nyt fra formanden.
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 3. Sidste nyt fra NS ved Mads.
 4. Nyt fra det grønne råd.
 5. Nyt fra øvrige medlemmer.
 6. Udlejning af kommunal jagt.
 7. Sidste nyt angående nationalpark Skjern Å.
 8. Sidste nyt angående ulve?
 9. Sidste nyt angående mårhund?
 10. Nyt fra jægerforum nord samt syd.
 11. Debat om jagttid på dåvildt.
 12. Sidste nyt omkring jagttid på kronvildt.
 13. Jagtens hus.
 14. Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

 

 

Ad.1                    Hans Jørgen havde lidt fra de møder han havde deltaget i siden sidst.

Landsskuet bliver i år fra den 30 JUN til den 2 JUL i Herning.

Der har været dialogmøde omkring kronvildtforvaltning i Aulum.

Det forventes at der kommer en indstilling fra vildtforvaltningsrådet den 14 JUN 2016, omkring kronvildtet.

 

Ad.2                    Ingen bemærkninger.

 

Ad.3                    Der var lidt snak omkring manglende træningspladser til hunde omkring Skjern.

Mads fortalte lidt om naturstyrelsens omorganisering med udflytning til Randbøl hvor der skal bygges nyt.

 

Ad.4                    De jagtforeninger der lejer jagt hos kommunen er for dårlige til at indrapportere omkring nedlagt vildt samt fremsende datoer for det kommende år, det kan komme på tale med et rykkergebyr fra kommunen.

Der er stadig problemer med skydestiger der ikke bliver fjernet når der ikke er pyrschjagt.

Kommunen foreslår et nyt møde med jagtlejerne, nærmere herom senere.

Jægerrådet opfordrer til at disse emner håndteres mere seriøst.

 

Ad.5                    Peter fortalte lidt om jagten i Skjern Enge prisen bliver den samme i 2016 og der er ikke nedlagt buk endnu.

Der er flere kort til salg i Skjern enge endnu, efter først til mølle princippet.

Der er lidt problemer omkring stien over Bagges dæmning både med løse hunde og kitsurfing.

 

Ad.6                    Jeg mangler jagtdatoer fra Stauning, Snogdal, Borris, Dejbjerg og Vorgod i bedes sende mig datoerne hurtigst muligt.

 

Ad.7                    Skjern Å nationalpark er på banen igen og vi er enige om at vi jægere skal gå efter en plads i bestyrelsen, vi ved godt at DJ vender fingeren opad.

 

Ad.8                    Antallet er faldet fra 40 til 4 så det går åbenbart hurtigt ned ad bakke, bare de ikke er syge.

 

Ad.9                    Regulering af mårhund fortsætter og mårhundereguleringsjæger ønsker lidt mere økonomi til deres aktiviteter.

 

Ad.10                  Intet nyt for nuværende. I møderne i nord deltager Jens Christian Thomsen og i syd deltager Verner, Hans Jørgen samt Ole.

 

Ad.11                  Der ønskes at vi kommer med ønsker i løbet af efteråret og jægerrådets forslag kunne være at der skal være jagttid på då og kalv i hele december måned og så jagttid på hjort i de sidste 14 dage i januar i vores kommune er der andre forslag så kom frem med dem.

 

Ad.12                  Det forventes at der kommer en indstilling fra vildtforvaltningsrådet den 14 JUN 2016 og vi har nok haft vores indflydelse på resultatet.

 

Ad.13                  Der er nu kommet en indbydelse til særlig ind buddet, til indvielse af jagtens hus den 10 SEP 2016.

 

Ad.14                  Ingen ændringer.

 

Ad.15                  Næste møde den mandag den 24 AUG 2016 klokken 1900 i Egeris i jagthytten.

 

 

 

Ole L. Pedersen

Sekretær i Jægerrådet

25 42 58 40

For 2017

Der er ved at blive lavet et kursus som jagthornsinstruktør under
Danmarks Jægerforbund

Vi søger jagthornsinteresseret som kunne tænke sig et instruktørkursus,
for at kunne starte en gruppe op, i jagtforeningerne i kreds 2

Venligst meld tilbage hvis i der er interesseret.

Jesper Bromerholm.
Jagthornskoordinator Kreds 2

Klokkelyngen 29
8800 Viborg.
Tlf (+45) 87 38 90 95
Mobil (+45) 24 45 64 45
E-mail: jb@bromerholm.dk

Eller Der kan også ringes til Formanden i en af de tre jagt foreninger.

Guldsjarkal og Ræv skudt i Thorsminde.

Formandens beretning.

Sæsonen 2016, ligner meget de foregående år. Banen har været lidt mere besøgt, hvilket er dejligt. Jeg tror på at sæsonen 2017, vil blive endnu bedre besøgt. For det første på grund af at vi har søgt og fået lov til at holde en åbnings dag mere. For det andet på grund af de nye maskiner, og betalings anlægget. Jeg har brugt meget tid på at lave ansøgninger, hvilket jeg aldrig har prøvet før, heldigvis med glædelig udgang, både med hensyn til kommunen og den ekstra skyde dag.

Og skydebane puljen, som vil støtte med det halve af det beløb som vi søgte om. Ud over det har jeg søgt 100000kr ved Nordea fonden, afventer dog stadig svar.

Sandbæk jagt har været så venlige at sponsorere 10000kr til en varmepumpe i klubhuset. Det er rigtig fint, billigere i strøm og hurtigere at varme op. Og så kan de jo også selv få glæde af den i jagt sæsonen.

Der har igen i 2016 været stor tilslutning til holdskydning. 10-12 hold, hvilket er rigtig flot. Desværre var der ikke så mange der kvalificerede sig til afslutnings skydning, men vi har da været med.

Sandbæk har også deltaget ved både FM og DM i jagt skydning, både individuelt og for hold. Det var nogle rigtige gode arrangementer, men lidt held skal der også til. Bent har hængt resultaterne op på tavlen, så man kan se hvordan det er gået med vores lokale præmie/pokal skydninger. Vi kunne måske godt tænke os lidt større deltager antal i 2017.

Trap – trænings pokalerne blev uddelt for første gang i 2016. Personlig syntes jeg det var et meget sjovt tiltag, og om ikke andet fik vi noget mere gang i vores trap bane. Stor tak til Peder Søgård som har skænket pokalerne.

Der deltog 1-2 hold fra sandbæk til Divisions skydning, det blev til en fin 1. plads i 2 division.

Trehøje mesterskabet blev afholdt i sandbæk. Det gik rigtig fint, stor tilslutning. Også den dag hvor vi blev klar over at vores øl lager, skal være lidt større.

Det er blevet besluttet fra bestyrelsens side at alle holdskydninger skal foregå om tirsdagen fremover. Skulle der være et hold der overhovedet ikke kan få det til at passe, kan den i enkelt stående tilfælde skydes om torsdagen. Det betyder at i den periode hvor der er holdskydning, vil banen være åben tirsdag og torsdag. I de resterende uger, åbent som normalt.

Det er også bestemt fra bestyrelsens side af, at alle hold skal betale for alle hjemme kampe, ved første hjemme kamp.

Der har været en del jagttegns elever igennem i 2016, men vi kan nemt tage flere. Med tiden tror jeg også at der vil komme flere, der vi har flyttet holdskydning til om tirsdagen. Der vil blive meget mere plads, til at hjælpe folk om torsdagen.

Der skal til sidst lyde et kæmpe stort tak til de folk der har sponsoreret og hjulpet i denne sammenhæng.

Michael Jespersen. IDE HUSE. Chipkort.

Richard Andreasen. Barde El Service. Kabler og div, tilslutninger.

Kenneth Johansen. Videbæk Blik. Div, Materialer til skure og postkasser.

10-4 Videbæk. Postkasser.

Sandbæk Jagt. Penge til Varmepumpe.

Aksel Thomsen. Montering af varmepumpe.

Per Kristensen. Nedgravning af kabler.

Niels Bech. Nye geværholdere, ved siden af skurene.

Verner Jensen. Nye geværholdere på skurene.

Generelt skal bestyrelsen og alle frivillige hjælpere, have et kæmpe stort tak. Uden det sammenhold vi har, kunne det ikke lade sig gøre.

Vel mødt til en ny sæson!..

Kære jæger.
Jeg søger jægere med motordrevet båd der har lyst til at være med til at regulere skarver på Ringkøbing Fjord ved Hvide Sande. Reguleringen kommer til at foregå fra den 22. april og 3 uger frem. Hvis du eller nogen i din omgangskreds har lyst til at deltage en eller flere dage skal du kontakte mig hurtigst muligt. Derefter vil jeg sende oplysninger om reguleringen. Jeg skaffer alle nødvendige tilladelser og har også indgået aftale med havnen om at vi må benytte slæbestedet i Tyskerhavnen i Hvide Sande. Det eneste du skal gøre er at stille op med båd og gevær de dage du har lyst til at deltage, så sørger jeg for resten. Hvis dette har din interesse så kontakt mig endelig på telefon 22661320 eller på mail thomas.mosgaard@rksk.dk

Med venlig hilsen

Thomas Mosgaard
Projektleder og Biolog

Ringkøbing-Skjern Kommune
Land og Vand
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Telefon 22 66 13 20
Hjemmeside www.rksk.dk

Kære jægere og jagtforeningsfolk i Kreds 2, Midt- & Vestjylland

25 ÅRS FØDSELSDAGEN i Danmarks Jægerforbund blev fejret på årets
repræsentantskabsmødet, hvor de tre stiftende formænd Jørgen
Vesterdahl fra Dansk Strandjagtforening, Kristian Raunkjær fra
Landsjagtforeningen og Verner Olesen fra Dansk Jagtforening var nogle af
hovedkræfterne bag sammenlægningen af de tre foreninger, som i 1992
blev til Danmarks Jægerforbund.

Vi kan kun være glade for, at de tre organisationer tog beslutningen og
blev til ét forbund.
De værdier, som er opbygget siden 1992, skal vi værne om og fortsat
bevarer. Og dem som har været med siden starten i 1992, ved at disse
værdier har været med til at gøre Danmarks Jægerforbund til et
stærk forbund.

Det betyder dog ikke, at alt er gået efter planen og, at alle ønsker
og mål er blevet indfriet. Ikke mindst medlemstallet er en stor
udfordring, som stiller store krav til alle i Jægerforbundet. Vi kan
lige så godt erkende, at medlemmer er det samme som penge. Stiger
medlemstallet forbedres økonomien og falder medlemstallet, får det
negative økonomiske konsekvenser for forbundet og lige nu har vi
udfordringer med bare at fastholde medlemstallet.

Jeg vil til stadighed kæmpe for forbundets værdier, hvor der endda har
været eksempler på, at nogle af disse værdier var ved at bliver solgt
ud. Jeg håber, at den nye strategi, skal være med til at fastholde
vores værdisæt i fremtiden, og på denne måde, være med til at
udvikle, både forbundet og medlemstallet.

NY STRATEGI ER VEDTAGET på repræsentantskabsmødet den 6. maj 2017 og
den overordnede vision er _MEST MULIGT JAGT OG NATUR _som er vores
pejlemærke de næste fire år.

_Der er fastlagt disse fire områder, der skal være med til at bære
forbundet videre:_

_ _

Strategiområde 1 – ”MENINGSFYLDTE MEDLEMSKABER”

Strategiområde 2 – ”STÆRK OG FRIVILLIG ORGANISATION”

Strategiområde 3 – ”KENDSKAB OG KOMMUNIKATION”

Strategiområde 4 – ”BÆREDYGTIG JAGT OG NATUR”

Jeg glæder mig til at arbejde efter de fire strategiområder, som skal
være med til at bærer vores forbund mod en meningsfuld og frivillig
organisation, med stor fokus på medlemsudvikling.

Jeg ser frem til drøftelserne vi skal have lokalt om vores struktur,
som derved skal vendes og drejes, om vi gjorde det rigtige, da vi
ændrede områderne fra 14 regioner til 8 kredse.

Hvor stort område (Jægerråd) skal et hovedbestyrelsesmedlem
repræsentere, skal kredsformanden dække det samme område, skal der
være en form for direkte valg til alle posterne i hovedbestyrelsen,
disse og mange andre spørgsmål, skal drøftes i den nære fremtid, for
de medlemmer og foreninger der har holdninger og interesse omkring dette
store emne!

Hvordan skaber vi fornyelse, og ikke bare tegner vores organisation på
hovedet, med medlemmerne øverst, men også gør det i praksis.

Hvordan gør vi vores foreningsstruktur så flad som muligt, så
medlemmerne og foreningerne igennem deres pågældende Jægerråd, blive
inddraget i beslutningerne, samt holdningsdannelsen tidligere i
processen.

Min klare holdning og fokus er, at intet er tabu og, hvordan får vi
flyttet kompetencer og indflydelse til Jægerrådene og
Jagtforeningerne, så I som medlemmer og jagtforeninger får muligheden
for mere indflydelse. For netop indflydelse er med til at gøre det
endnu sjovere og interessant at være med, og det er med til at skabe
forankringen i det lokale til gavn for jægere og jagtforeningsfolk.

JAGTTIDSFORHANDLINGERNE er ved at være i gang med sidste runde og der
forhandles igen på september mødet i Vildtforvaltningsrådet, med
håb, at der kan skabes en indstilling til ministeren inden efteråret.
Vores fokus er selvfølgelig, mest mulig jagt og natur og har efter
Jagttidsmødet i Aulum sidste efterår, taget mange af de input, der kom
på disse landsdelsmøder, med i forhandlingerne. Vi har fokus på
reguleringsjagt, som helst skal konverteres til jagttider og udfordrer
også, at der indføres jagttider i februar måned.

KRONVILDTFORVALTNINGEN er på plads med bekendtgørelsen, gældende fra
1. juli 2017. Miljøminister Esben Lunde Larsen har besluttet, at der
fortsættes med det værdifulde regionale og lokale arbejde og ikke det
som tidligere lå i forslaget, at der skulle indføres generelle regler
for hjortevildtforvaltningen.
Dette giver muligheder for lokalforvaltningen og derved også, at opnå
bedre lokalforståelse for forvaltningsarbejdet. De nye jagttider, kan
ses på dette link [1].

Internt i Jægerforbundet er vi ved at lave en Handlingsplan for
hjortevildtområdet, som skal være med til at skabe en bedre og åben
dialog med Jægerrådene, jagtforeningerne og jægerne generelt. Der
arbejdes på, at der oprettes Backinggrupper i alle
Hjortevildtområderne og derved skal Jægerrådene udpege en
kontaktperson til Backinggruppen. Det betinges, at personen har
interessen for hjortevildt, men behøves ikke at være medlem af
Jægerrådets bestyrelse.

RÅVILDTET har været til debat på et møde d. 10. maj på Fyn med
temaet Råvildtsygen. Bestanden kollapsede for 14 år siden på Fyn og
steder er bestande index 20, men der ligger ikke et konkret svar, for
den udbredte Råvildtsyge.

Temamødet på Fyn d. 10. maj var med til at skabe yderlig fokus på
problemet med råvildtsygen og synliggjorde, at dette ikke bare bliver
løst over kort tid. Det som nogen påstår er problemet et sted, har
ikke givet et kollaps andre steder i landet, så hverken gylle,
landbrugsstrukturen, for tæt bestand, afskydningen etc. kan overføres
direkte til kollapset på Fyn.

Jægerforbundets holdning er, at vi arbejder for at bevarer de
nuværende jagttider på råvildtet og deriblandt er min holdning klar,
at vi skal fastholde vores forårsjagt på råbukken, som bliver brugt
af de fleste jægere landet over.

Der afholdes Temamøde omkring råvildtet rundt i landet og for
nuværende er disse møder programsat; Sorø d. 11. september, Brovst d.
4. oktober, kreds 4 d. 9. oktober, Ringkøbing d. 28. september og i
Jagtens Hus d. 30. oktober. Mødet i vores eget områder afholdes i
samarbejde med Ringkøbing Jægerforbund, i Rofi-Centret, Kirkevej 26,
6950 Ringkøbing. Der kommer nærmere information omkring mødet og
tilmelding til mødet.

Det er ikke Råvildtsygen, der er temaet denne aften, men vores
generelle forvaltning af råvildtet, lokalt i det midt- og vestjyske.
Jeg er meget opmærksom på, at disse landsdelsmøder kan være med til
at skubbe til processen omkring en landsforvaltning af vores råvildt,
hvor de andre organisationer vil stå med mange forslag til en
forvaltningsmetode og det kan være bekymrende og lidt skræmmende, hvad
dette vil kunne fører til.

ULVEN har fået ekstra politisk bevågenhed, efter der har været flere
husdyr der har været taget af ulven, og ikke mindst, efter der er
observeret 8 ulveunger ved Ulfborg. Tidligere havde DCE udmeldt, at der
var ca. 40 ulve i Danmark og der var nok også det samme antal
ulveeksperter. Efter en grundig undersøgelse af ”ulve” prøverne,
viste det sig, at der kun var få ulve, men nok stadig det sammen antal
ulveeksperter 😊

Der er kommet klare holdninger og udmeldinger, at ulven ikke tilhøre
den danske natur, Men det bliver svært, som nogle ønsker, at bortskyde
ulven, da vi er med i de internationale EU regler, hvor ulven i dag
står på EU Habitatdirektivets bilag 4. Men der arbejdes på, at ulven
kommer til bilag 5, som vil give bedre forvaltningsmuligheder, end de
muligheder der foreligger i dag.

ET ÅR ER GODT og vel gået siden jeg startede i hovedbestyrelsen,
officielt d. 1. april 2016. Jeg kom dog først i gang med
bestyrelsesarbejdet efter det konstituerede møde d. 30. april.

Arbejdet skrider godt frem i hovedbestyrelsen og der er nu respekt for,
at alle ikke behøver/skal have samme holdning, ellers var der jo ikke
brug for en bestyrelse, men kun en mand.

Der bliver arbejdet konstruktivt på møderne, selvfølgelig er der ting
der stadig kan gøres bedre, og derved er hovedbestyrelsen i gang med at
evaluere sig selv, hvordan bestyrelsesarbejdet går og hvor det kan
gøres bedre i fremtiden.

Så det blevet et spændende foreningsår og jeg ser frem til
efteråret, hvor vi kan mødes til mange jagtmøder omkring jagten og
vores fælles forbund.

Nu gælder det fremtiden for Danmarks Jægerforbund, hvor fokus er
åbenhed, saglig- og faglighed og hvor vores passion for jagt skal
forklares og ikke forsvares!

Knæk & bræk
Med ønske om en god sommer

Norbert

MED VENLIG HILSEN

NORBERT F. V. RAVNSBÆK
Hovedbestyrelsesmedlem kreds 2, Midt- & Vest.